Uniwersytet Gdański. Firmy, samorządy i uczelnie przedstawiły dobre praktyki w zakresie edukacji na rzecz MEW

zk

05.07.2022 17:52 Źródło: Uniwersytet Gdański
Strona główna Energetyka, OZE Uniwersytet Gdański. Firmy, samorządy i uczelnie przedstawiły dobre praktyki w zakresie edukacji na rzecz MEW

Partnerzy portalu

Uniwersytet Gdański. Firmy, samorządy i uczelnie przedstawiły dobre praktyki w zakresie edukacji na rzecz MEW - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Uniwersytet Gdański

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się, po raz pierwszy w trybie stacjonarnym, spotkanie sygnatariuszy porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jego uczestnicy są zaangażowani w działania Grupy 5 „Edukacja społeczna”, powołanej w celu realizacji założeń porozumienia sektorowego działającego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Na zaproszenie dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, która jest koordynatorem wiodącym Grupy 5, do Gdańska przyjechało ponad 40 gości: przedstawicieli firm zaangażowanych w działania związane z transformacją energetyczną, administracji państwowej, jednostek samorządowych oraz instytucji nauki. Spotkanie miało charakter hybrydowy.

Wydarzenie zostało zorganizowane 1 lipca w Sali Senatu Biblioteki Głównej UG i było przede wszystkim okazją do bliższego poznania się członków liczącej ponad 100 osób grupy roboczej oraz do przedstawienia dobrych praktyk przez przedsiębiorstwa i organizacje działające w branżach związanych z morską energetyką wiatrową.

– Celem naszej Grupy 5 "Edukacja społeczna" jest podnoszenie świadomości różnych grup interesariuszy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Chcielibyśmy podnosić świadomość w zakresie transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem MEW – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dyrektor CZRUG, Koordynator wiodący Grupy 5 "Edukacja społeczna".

– Nasza grupa liczy już ponad sto osób z pięćdziesięciu instytucji reprezentujących różne sektory. Konkluzje, które wynikają z dotychczasowych spotkań to przede wszystkim konieczność pracy u podstaw, czyli przygotowywania narzędzi wspierających już istniejące instytucje, które już prowadzą tego typu działalność edukacyjną w swoich lokalnych społecznościach. Potrzebują oni wsparcia narzędziowego. Celem naszej grupy roboczej jest też przygotowanie takich narzędzi.

Kluczowe dla spotkania było miejsce: Uniwersytet Gdański to największa uczelnia w północnej Polsce, a to właśnie tutaj będzie rozwijał się sektor morskiej energetyki wiatrowej (MEW). UG traktuje strategicznie sektor, co widać między innymi w ofercie edukacyjnej Uczelni: lista kierunków stale jest poszerzana o nowe specjalizacje kształcące na rzecz MEW.

Spotkanie otworzyła dyrektor CZRUG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. Słowo wstępu należało również do prorektor UG do spraw współpracy międzynarodowej dr hab. Anny Jurkowskiej–Zeidler, prof. UG, która przedstawiła spot promujący rekrutację na studia oraz aktualne inicjatywy podejmowane przez UG, również w zakresie MEW.

Wydarzenie w takiej formie było przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń członków grupy i zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie edukacji społecznej na rzecz transformacji energetycznej. Na bazie przedstawionych działań opracowany zostanie katalog dobrych praktyk, który stanowić będzie wkład Grupy na I Konferencji stron zaplanowaną na 15 września. Podczas konferencji koordynatorzy grup roboczych przedstawią rezultaty dotychczasowej pracy.

– 15 września na I Konferencji Stron w Ministerstwie Klimatu i Środowiska będziemy prezentować dotychczasowe praktyki edukacyjne sygnatariuszy porozumienia sektorowego. Dzisiejsze spotkanie miało na celu zaprezentowanie przez podmioty zaangażowane w działalność grupy roboczej 5 Edukacja społeczna swoich praktyk edukacyjnych, podzielenie się swoimi wnioskami dotyczącymi tego co jeszcze należy zrobić, co należy poprawić, albo na co należy mieć szczególną uważność przy edukowaniu w temacie morskiej energetyki wiatrowej – zapowiada dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Prezentacje działań na rzecz MEW rozpoczął kierownik referatu Energetycznego Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Jarosław Kumięga, który przedstawił działalność Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. 

Dobre praktyki edukacyjne zaprezentowały między innymi ekspertki z Wydziału Edukacji Społecznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych Beata Nasiadka i Małgorzata Krzanowska oraz Małgorzata Lipska z organizacji Pracodawcy Pomorza. Przedstawiciele Centrum EduFun Dawid Kubacki i Marta Stępień przedstawili opracowany na  zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych interaktywny program dla uczniów.

Wspólne działania w zakresie edukacji społecznej na rzecz MEW zaprezentowali również Magdalena Klera-Nowopolska (Polenergia) i Kacper Ćwiek (Equinor). Z kolei o cyklu zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Pomorzu opowiedziały przedstawicielki RWE Offshore Wind Poland - Joanna Grochocka, Anna Zając i Joanna Rybicka-Gronowicz. Z kolei Katarzyna Tomaszek z Biura Tłumaczeń Bireta zaprezentowała opracowany przez Biuro Tłumaczeń słownik specjalistyczny offshore.

Nie zabrakło też prezentacji oferty kształcenia uczelni trójmiejskich współpracujących w ramach Związku Uczelni Fahrenheita opracowanej z myślą o potrzebach rozwijającej się branży morskiej energetyki wiatrowej. O studiach podyplomowych zakresu MEW opowiedział mgr inż. Wojciech Olszewski z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Przedstawione zostały również działania Uniwersytetu Gdańskiego w tym zakresie. Dr Aleksandra Dudkowska z Instytutu Oceanografii UG przedstawiła ofertę Wydziału Oceanografii i Geografii UG, w tym kierunków: Hydrografia Morska (studia inżynierskie) oraz Oceanografia fizyczna stosowana (studia II stopnia), które ruszają już od października 2022 roku. Natomiast studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa zaprezentowała kierownik studiów dr hab. Dorota Pyć, prof. UG.

Na zakończenie prezentacji dobrych praktyk z zakresu edukacji społecznej na potrzeby transformacji energetycznej zabrała głos Barbara Gryczon z Młodzieżowej Rady Klimatycznej w interesujący sposób podsumowując zagadnienie z punktu widzenia osób młodych.

W dyskusji kończącej spotkanie w Bibliotece UG głos zabrał m.in. kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który wskazał na konieczność uwzględnienia zagadnień bezpieczeństwa w kontekście rozwoju MEW.

Ostatnim punktem spotkania był networking, na który goście zostali zaproszeni do Domu Zdrojowego Hevelianum. Goście mieli okazję zwiedzić budynek położony tuż przy plaży w gdańskiej dzielnicy Brzeźno - XIX-wieczny kurhaus, ośrodek wypoczynkowy, który w 2021 roku został oddany do użytku po gruntownej rewitalizacji stanowiący obecnie przede wszystkim miejsce edukacji ekologicznej.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.