W Ørsted powstanie największy w Europie elektrolizer do pozyskiwania zielonego wodoru

zk

23.04.2021 08:15 Źródło: Własne
Strona główna Energetyka, OZE W Ørsted powstanie największy w Europie elektrolizer do pozyskiwania zielonego wodoru

Partnerzy portalu

W Ørsted powstanie największy w Europie elektrolizer do pozyskiwania  zielonego wodoru - ZielonaGospodarka.pl
Fot. orsted.com

„SeaH2Land” to ambitna wizja, wytwarzanie wodoru - łącząca elektrolizę na skalę GW z dużym popytem przemysłowym w klastrze holendersko-flamandzkiego portu na Morzu Północnym za pośrednictwem planowanego regionalnego rurociągu transgranicznego.

„Czysta energia” elektryczna potrzebna do produkcji wodoru będzie pochodzić z budowy dodatkowej wielkoskalowej morskiej farmy wiatrowej. Główne regionalne przedsiębiorstwa przemysłowe jak ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux czy Zeeland Refinery; wspierające rozwój wymaganej infrastruktury, aby umożliwić w przyszłości produkcję stali, amoniaku, etylenu i paliw w zrównoważony sposób. Ale również wspomagają Holandię i Belgię w przyspieszeniu procesu dekarbonizacji do 2030 roku.

Duże zapotrzebowanie przemysłu i elektroliza na skalę GW

Wizja SeaH2Land obejmuje utworzenie do 2030 roku zakładu produkcyjnego do pozyskiwania odnawialnego wodoru o mocy 1 GW, który ma zostać wybudowany przez Ørsted. Jeśli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z koncepcją, elektrolizer, który będzie wytwarzał odnawialny wodór, może przekształcić około 20% obecnego zużycia wodoru w regionie, w zużycie z odnawialnego źródła.

Klaster Portu Morza Północnego jest jednym z największych europejskich ośrodków produkcji, ale i zapotrzebowania na wodór.

Poprzez coraz większy nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych, oraz w związku z działaniami z dekarbonizacją sektora morskiego, przewiduje się, że popyt przemysłu w klastrze może wzrosnąć do około 1 000 000 ton do 2050 roku, co odpowiada około 10 GW pozyskanym na drodze elektrolizy.

Elektrolizer GW zostanie połączony bezpośrednio z morską farmą wiatrową o mocy 2 GW

Ørsted proponuje w swoim rozwiązaniu bezpośrednie podłączenie elektrolizera GW do nowej morskiej farmy wiatrowej o mocy 2 GW w rejonie holenderskiej części Morza Północnego. Umożliwi to, dostarczanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła, potrzebnej do produkcji zielonego wodoru. Operacja ta również, będzie odpowiedzią holenderskich władz na przyspieszony rozwój morskiej energetyki wiatrowej, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Holendrzy wyznaczyli w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej obszary pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Regionalna infrastruktura i wymiana wodoru

Regionalny przemysł, który połączył siły w partnerstwie branżowym Smart Delta Resources (SDR), będzie kontynuować dialog z TSOs w celu opracowania lokalnej sieci rurociągów o długości około 45 km, sięgającego od obszaru Portu Morza Północnego od Vlissingen - Oost (NL) do Gent (BE).

Proponuje się połączenie elektrolizera GW z planowanym regionalnym systemem rurociągów łączącym zapotrzebowanie i produkcję na dużą skalę w klastrze. Yara, w konsorcjum z Ørsted i Zeeland Refinery, ogłosiła, że planuje rozpocząć produkcję odnawialnego wodoru w kolejnych lokalizacjach.

Poprzez pierwszą na świecie konwersję gazociągu na wodór, sieć może zostać przedłużona dalej na południe do ArcelorMittal jako krótkoterminowe rozwiązanie i w dalszej kolejności na północ, w kierunku rzeki Scheldt, do rafinerii Zeeland. Dzięki temu rozwiązaniu może stać się kluczowym elementem w tworzeniu unikalnego regionalnego ekosystemu wymiany wodoru ze znaczną redukcją emisji dwutlenku węgla, przy procesie produkcji m.in.: amoniaku, innych związków chemicznych, czy też stali. To działanie może mieć znaczący wkład w Europejski Zielony Ład.

Strategia klastra przewiduje również rozbudowę sieci wysokiego napięcia na potrzeby elektryfikacji przemysłu na południe od rzeki Skaldy do wartości 380 kV. Operacja może umożliwić proces elektrolizy wielkości rzędu GW, przekształcając klaster w prawdziwe centrum energetyczne.

Stopniowe zwiększanie pojemności elektrolizera

Z zastrzeżeniem prawnych ram regulacyjnych, sieć regionalna odblokuje pierwszą fazę SeaH2Land, która obejmuje 500 MW mocy elektrolizera.

W drugiej fazie SeaH2Land moc elektrolizera wzrośnie do 1 GW, ale będzie wymagała już możliwości podłączenia do krajowego szkieletu wodorowego, zapewniającego dodatkową elastyczność i magazynowanie energii.

Do procesu produkcji w skali GW, wytypowano kilka lokalizacji na północ i południe od rzeki Scheldt. W międzyczasie w regionie powstaje kilka projektów na terenach podmiotów przemysłowych, np. elektrolizer planowany przez Zeeland Refinery o mocy 150 MW, który również ma zostać podłączony do sieci.

Pertraktacje z organami regulacyjnymi

Organizacje tworzące klaster będą rozwijać projekt oraz aktywnie angażować się w dialog z organami regulacyjnymi. Rozmowy mają dotyczyć głównie wyznaczenia ram polityki niezbędnej do wspierania rozwoju energetyki  związanego z „zielonym wodorem”, ale również z morskimi farmami wiatrowymi, regionalną infrastrukturą oraz przeprowadzeniem studium wykonalności projektu.

Ta ambicja wpisuje się w Hydrogen Delta Programme, opracowany przez Smart Delta Resources - zrzeszenie przedsiębiorstw przemysłowych w regionie - i wspierany przez prowincje Zelandia i Oost-Vlaanderen.

Podzielone role między partnerami

Jeśli zostanie to zrealizowane zgodnie z założeniami, Ørsted - światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej - rozbuduje morską farmę wiatrową i elektrolizer. Port na Morzu Północnym, rozciągający się od Zeeland do Flandrii oraz Smart Delta Resources, przejmą główną rolę w rozwoju infrastruktury regionalnej w ścisłej współpracy z OSP, wspieranymi przez prowincje Zelandia i Oost-Vlaanderen.

Regionalne przedsiębiorstwa: ArcelorMittal - największy na świecie producent stali poza Chinami, Yara - wiodący producent amoniaku, Dow - jedna z największych firm materiałoznawczych na świecie oraz Zeeland Refinery - czołowy koncern naftowy oraz dostawca niskoemisyjnego wodoru do sieci - będą nadal uczestniczyć w wymianie wodoru w klastrze przemysłowym. Regionalny popyt zapewni odbiór wytworzonego „zielonego wodoru”, gdy tylko zostaną utworzone i przyjęte odpowiednie warunki ramowe i ekonomiczne.

„Holendersko-flamandzki port na Morzu Północnym obejmuje jeden z największych klastrów rozwoju technologii wodorowej w Europie. Ponieważ świat dąży do dekarbonizacji, najważniejsze jest, abyśmy podejmowali działania w celu zapewnienia długoterminowej konkurencyjności europejskiego przemysłu w zielonej gospodarce. Projekt SeaH2Land przedstawia jasną wizję produkcji zielonego wodoru na dużą skalę, powiązanego z energią z morskich farm wiatrowych. Dzięki przyjęciu odpowiednich założeń Holandia oraz Belgia będą mogły wykorzystać nieograniczoną moc z morskiej energetyki, aby znacząco rozwinąć produkcję wodoru” – oznajmił dyrektor handlowy i zastępca dyrektora generalnego Ørsted, Martin Neubert.

„Jako jeden z największych odbiorców wodoru, Yara z zadowoleniem przyjmuje wizjonerskie inicjatywy, które mogą spowodować znaczny rozwój produkcji zielonego wodoru w Zeeland” – komentuje Michael Schlaug, kierownik zakładu w Yara Sluiskil.

„ArcelorMittal Belgium utrzymuje swoją wiodącą rolę w dziedzinie klimatu i środowiska, koncentrując się mocno na obiegu zamkniętym, stopniowo zastępując surowce zasobami opartymi na recyclingu i przetwarzając produkty uboczne w nowe surowce. Ponadto również skupiamy się na wykorzystaniu wodoru, zarówno w istniejących procesach, jak i w nowych technologiach. Naszą ambicją jest zbudowanie rurociągu wodorowego między Dow w Terneuzen a ArcelorMittal w Gandawie. Bardzo ważnym krokiem, który może być realizowany dzięki współpracy z Ørsted, jest zwiększenie wykorzystania zielonego wodoru. Razem z naszymi partnerami w Regionie Smart Delta planujemy utworzyć ekosystem, w którym firmy będą stanowić centra wiedzy” – powiedział Manfred Van Vlierberghe, CEO, ArcelorMittal Belgium.

„Połączenie 380 kV z Zeeuws Vlaanderen będzie miało kluczowe znaczenie dla wsparcia bezpośredniej elektryfikacji na skalę światowych fabryk etylenu Dow w Terneuzen” – dodaje Anton van Beek, prezes zarządu Dow Benelux.

„Port Morza Północnego z zadowoleniem przyjmuje ambicję Ørsted, aby dalej rozwijać port w kierunku transgranicznego europejskiego klastra wodorowego we współpracy z regionalnym przemysłem” – oznajmił dyrektor generalny North Sea Por, Daan Schalck.

„SeaH2Land pomoże Holandii przyspieszyć rozwój morskiej energetyki wiatrowej i zrealizować ambicję budowy elektrolizera o mocy 3–4 GW do 2030 roku. Projekt powoduje, poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla w sektorze przemysłowym, że Holandia i Belgia mają możliwość szybszej realizacji celów klimatycznych zgodnych z Zielonym Ładem. Poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla w sektorze przemysłowym” – komentuje Steven Engels, dyrektor generalny Benelux, Ørsted.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.