Zwiększona kontrola zarządzania rybołówstwem w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

zg

13.11.2023 14:44
Strona główna Klimat, Edukacja Zwiększona kontrola zarządzania rybołówstwem w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

Partnerzy portalu

Zwiększona kontrola zarządzania rybołówstwem w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym - ZielonaGospodarka.pl

Kraje UE uzgodniły w ramach Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) wprowadzenie nowych narzędzi w celu śledzenia działalności wszystkich flot prowadzących połowy na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym oraz dzielenia się różnymi wieloletnimi planami zarządzania. Nowy mechanizm będzie monitorował przypadki nieprzestrzegania przepisów za pomocą odpowiednich i proporcjonalnych środków. Aby skonsolidować wspólne wysiłki na Morzu Śródziemnym i zapewnić skuteczność środków na miejscu, w tym roku na stałe rozmieszczony zostanie statek patrolowy Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA).

Na 46. dorocznym posiedzeniu Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), które odbyło się w dniach 6–10 listopada w Splicie, UE i kraje sąsiadujące zgodziły się wzmocnić równe warunki działania w zakresie kontroli i zarządzania rybołówstwem na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia, aby wszystkie podmioty prowadzące działalność połowową przestrzegały tych samych norm, opartych na zasadach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Dzięki wysiłkom UE i ponad 12 innych państw nadbrzeżnych GFCM jednomyślnie przyjęła łącznie 34 wspólne środki. UE będzie wspierać wdrażanie środków i strategii GFCM 2030 za pomocą rocznej dotacji w wysokości 8 mln EUR.

Środki na rzecz większej zrównoważoności i ochrony różnorodności biologicznej

Środki uzgodnione na posiedzeniu GFCM przyniosą następujące pozytywne skutki dla Morza Śródziemnego i Morza Czarnego:

Większa zrównoważoność dzięki identyfikowalności: Identyfikowalność produktów rybołówstwa ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych praktyk (NNN). Nowe systemy dokumentacji połowów korala czerwonego w Morzu Śródziemnym i turbota w Morzu Czarnym pomogą określić pochodzenie produktów rybnych, zapewniając lepszą ochronę tych gatunków.

Dekarbonizacja jako odpowiedź na kryzysy energetyczne i zanieczyszczenie: GFCM będzie pierwszą regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem, która powoła stałą grupę roboczą i przyjmie plan działania na rzecz dekarbonizacji działalności połowowej. Ta grupa robocza określi działania mające na celu promowanie bardziej odpornego sektora na kryzysy energetyczne, zmniejszenie śladu węglowego oraz badania mające na celu ocenę wpływu narzędzi połowowych na dno morskie.

Zrównoważone zarządzanie koryfeną poprzez nowy plan wieloletni: GFCM zatwierdziła nowy wieloletni plan zarządzania koryfeną w Morzu Śródziemnym. Wieloletni plan działania opiera się na wspólnym wniosku UE-Tunezja, które są głównymi podmiotami tego rodzaju rybołówstwa. Celem wieloletniego planu działania i związanego z nim systemu inspekcji jest utrzymanie tego ikonicznego gatunku o wysokiej wartości handlowej na poziomach zarządzanych w sposób zrównoważony.

Ochrona wrażliwych gatunków i siedlisk morskich: W następstwie przewodnictwa UE GFCM przyjęła strategię ochrony wrażliwych gatunków i uruchomiła obserwatorium ds. gatunków obcych. Organizacja ds. rybołówstwa rozpoczęła badania pilotażowe w celu oceny ewentualnego rozszerzenia zakazu połowów włokami dennymi na wody położone bliżej powierzchni do 800 metrów.

GFCM skonsolidowała również istniejące środki w ramach wieloletniego planu zarządzania zasobami węgorza europejskiego. Długoterminowe środki zostaną określone w przyszłym roku w oparciu o wyniki regionalnego programu badawczego.
Utrzymując środki z poprzednich lat, GFCM postanowiła wzmocnić obszar ograniczonych połowów (FRA) w Zatoce Lwiej. UE, Maroko i Algieria uzgodniły również wdrożenie FRA w Kabliers Mound.

Kolejne kroki

Rada Unii Europejskiej omówi i ustanowi środki GFCM dotyczące uprawnień do połowów w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym na posiedzeniu w dniach 11–12 grudnia.

Kontekst ogólny

Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) jest regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem ustanowioną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Odgrywa ona kluczową rolę w zarządzaniu rybołówstwem i jest uprawniona do wydawania wiążących zaleceń dotyczących ochrony i zarządzania rybołówstwem oraz rozwoju akwakultury. Jej członkami są UE, 19 państw basenu Morza Śródziemnego i trzy państwa regionu Morza Czarnego.

Dzięki zaangażowaniu politycznemu i ścisłej współpracy wszystkich stron i zainteresowanych stron oraz wiodącej roli UE organizacja aktywnie pracuje nad wzmocnieniem nowego zarządzania rybołówstwem ustanowionego deklaracjami ministerialnymi MedFish4Ever i Sofii, aby odwrócić przełowienie, zapewnić ochronę ekosystemów morskich oraz odporność i rentowność sektora rybołówstwa i akwakultury. Wszystkie decyzje i osiągnięcia opierają się na odnowionych zobowiązaniach zawartych w deklaracji ministerialnej MedFish4Ever.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.