Firmy będą miały nakaz dokładniejszego raportowania nt. zrównoważonego rozwoju

Firmy będą miały nakaz dokładniejszego raportowania nt. zrównoważonego rozwoju - ZielonaGospodarka.pl
19.04.2024 13:43
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Firmy będą miały nakaz dokładniejszego raportowania nt. zrównoważonego rozwoju

Partnerzy portalu

Firmy będą miały nakaz dokładniejszego raportowania nt. zrównoważonego rozwoju - ZielonaGospodarka.pl

Firmy będą miały obowiązek szerszego raportowania na temat zrównoważonego rozwoju – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości przygotowanego przez resort finansów. W projekcie podwyższa się też progi przychodowe, powyżej których należy prowadzić księgi rachunkowe.

Celem nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, której projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, jest implementacja unijnych przepisów. Jak informuje Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt, unijne przepisy „stanowią kolejny krok na drodze rozwoju sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie informacji niefinansowych, zwanej obecnie sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju”.

„Kluczowym celem (…) jest zapewnienie, aby większa grupa przedsiębiorstw sprawozdawała istotne, porównywalne i wiarygodne informacje na temat zrównoważonego rozwoju – w większym stopniu użyteczne dla inwestorów i innych interesariuszy. Jest to m. in. niezbędne do realizacji celu, jakim jest zmiana przepływu kapitałów w kierunku finansowania przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony lub dążących do takiej transformacji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dodano, że celem tych działań jest również ochrona, zachowanie i poprawa zasobów naturalnych UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli UE przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.

Jak wskazano w uzasadnieniu, nowe przepisy rozszerzają zakres podmiotów, które będą miały obowiązek sprawozdawania informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Obowiązek obejmie duże firmy, przedsiębiorstwa będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, małe i średnie firmy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw), a także spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE, których „odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla lub jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego”.

Projektowane przepisy nakładają obowiązek sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju według jednolitych w UE standardów. Zakres sprawozdań będzie poszerzony i będą one obejmować „informacje na temat kwestii zrównoważonego rozwoju z obszaru środowiskowego, społecznego (w tym praw człowieka) oraz ładu korporacyjnego".

Sprawozdania te będą weryfikowane przez biegłych rewidentów, a także będą musiały być digitalizowane, przy czym format sprawozdania w wersji elektronicznej musi być „czytelny dla człowieka”.

„Ponadto projekt nowelizujący ustawę o rachunkowości zawiera propozycje przepisów, których bezpośrednim celem nie jest wdrożenie przepisów prawa UE, ale które pośrednio są konsekwencją podniesienia progów w dyrektywie delegowanej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak wyjaśniono, chodzi o „podniesienie o 25 proc. wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości” oraz „podniesienie o 25 proc. wysokości kryteriów przychodów netto ze sprzedaży oraz sumy aktywów bilansu”, którego spełnienie umożliwia firmom korzystanie z pewnych uproszczeń. Polegają one m.in. na klasyfikowaniu umów leasingu finansowego według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, a nie ustawy o rachunkowości czy stosowanie uproszczonego sposobu obliczania kosztu wytworzenia produktu.

W ocenie skutków regulacji, dołączonej do projektu, wskazano, że projektowana ustawa zwiększy wydatki budżetu w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian o 22,23 mln zł, zaś dochody o 21,01 mln zł. Wyjaśniono, że wzrost wydatków dotyczy głównie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i że zostanie pokryty z jej przychodów.

W OSR oszacowano także wpływ nowych regulacji na duże firmy w ciągu 10 lat na przeszło 8,72 mld zł, zaś na małe – na 91 mln zł w tym samym okresie. W OSR znalazły się także szacunki, że koszty jednostkowe sprawozdawczości, jej atestacji itd. mogą dla dużych firm wynieść ponad 0,5 mln zł w jednym roku, zaś dla małych i średnich firm – 109 tys. zł.

Projektowana ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia.

autor: Marek Siudaj

ms/ pad/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.