Nowy raport Fundacji Climate Strategies Poland

Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Nowy raport Fundacji Climate Strategies Poland

Partnerzy portalu

Nowy raport Fundacji Climate Strategies Poland - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Climate Strategies Poland

Zmiana klimatu to największe wyzwanie, przed jakim stoi dziś ludzkość. W nowym raporcie eksperci i ekspertki Fundacji Climate Strategies Poland alarmują: samo raportowanie klimatyczne, które staje się standardem, nie przekłada się ani na redukcję emisji, ani na konkurencyjność klimatyczną firm. Tymczasem, jeśli biznes, który odpowiada za ponad 70 proc. emisji, chce budować konkurencyjność klimatyczną i ograniczać negatywny wpływ na klimat, musi jak najszybciej nauczyć się wyciągać wnioski z raportów ESG i zacząć realnie się dekarbonizować.

W opublikowanym dziś raporcie Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0 Fundacja Climate Strategies Poland pokazuje rosnącą lukę w zakresie zarządzania klimatycznego i realnej dekarbonizacji polskich firm względem ich zagranicznych partnerów i konkurentów. Jak czytamy w raporcie, polscy przedsiębiorcy czekają na rozwiązania systemowe, tymczasem realna zmiana wymaga proaktywnego przygotowania się na warunki konkurencyjne i jest możliwa tylko dzięki zaplanowaniu i wdrożeniu rzeczywistej dekarbonizacji firmy. Autorzy i autorki raportu stawiają tezę, że na samym wzroście świadomości i raportowaniu klimatycznym wyzwanie się nie kończy. To dopiero punkt wyjścia do dalszych, realnych działań. Tej świadomości wciąż brakuje polskim firmom, co może osłabiać ich pozycję konkurencyjną.

- Wydawałoby się, że z obawy przed utratą konkurencyjności polskie firmy powinny już dziś aktywnie wdrażać własne polityki klimatyczne, nie czekając na działania i transformację energetyczną państwa. Z naszej analiza wynika jednak, że większość polskich firm nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji zacofania w tym obszarze i jest dopiero na samym początku tego, koncentrując siły głównie na raportowaniu ESG. W nowym raporcie Fundacji, pokazując zaawansowanie działań klimatycznych firm z innych krajów europejskich, chcemy zmotywować i zachęcić polskie firmy do skupienia się na realnej dekarbonizacji, liczeniu śladu węglowego firmy i łańcucha wartości oraz obniżania emisji w Zakresach 1, 2 i 3. Nasz raport alarmuje polskie firmy o stanie zacofania w zakresie konkurencyjności klimatycznej, ale jednocześnie stanowi kompleksowy przewodnik dla biznesu, który chce konstruktywnie podejść do tematu dekarbonizacji firmy, produktu i łańcuchów dostaw - mówi Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. Strategii Energetycznych w Fundacji Climate Strategies Poland.  

Co znajdziemy w raporcie

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytania, w jakim punkcie znajduje się dziś polski biznes, jeśli chodzi o zrozumienie zmiany klimatu i jej wpływu na rzeczywistość, a także na ile skutecznie raportuje swoje działania. Czy jest gotowy do włączenia wątków klimatycznych do swoich strategii oraz realnego dekarbonizowania swojej działalności? A przede wszystkim – co konkretnie powinien robić w zakresie realnej dekarbonizacji firmy i jak należy się do tego zabrać. Celem raportu jest pokazanie praktycznego wymiaru dekarbonizacji firmy w Zakresie 1 i 2 oraz zmobilizowanie polskich firm do zarządzania emisjami w Zakresie 3.

Dla lepszego zrozumienia kontekstu i powagi sytuacji, raport rozpoczyna się od przedstawienia aktualnych, alarmujących i pełnych anomalii konsekwencji zmiany klimatu oraz scenariuszy globalnego ocieplenia wraz ze skutkami dla społeczeństwa i światowych gospodarek. Kolejne strony to odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny, szczegółowy opis regulacji oraz poziomu ich wdrożenia w polskiej rzeczywistości.

Rozdział drugi to pogłębiona analiza jakości zarządzania klimatycznego w największych polskich firmach w wybranych branżach, z powołaniem się na dane pochodzące z inicjatywy SBTi i CDP. W rozdziale trzecim eksperci i ekspertki Fundacji koncentrują się na procesie realnej dekarbonizacji: kluczowych wyzwaniach, wnioskach i korzyściach oraz dzielą się mapą drogową dekarbonizacji w firmie. Czwarty rozdział opisuje znaczenie Zakresu 3, a także wyzwania jakie wiążą się z jego liczeniem i raportowaniem. Rozdział piąty i podsumowanie dotyczą emisyjności mniejszych firm oraz budowania konkurencyjności firm w obliczu zapóźnionej transformacji gospodarki.

Opracowanie stanowi kontynuację raportu sprzed dwóch lat pt. Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm, w którym Fundacja Climate Strategies Poland podniosła „czerwoną flagę”, stawiając tezę, że względne zacofanie polskich firm i gospodarki w zarządzaniu klimatycznym może mieć istotny negatywny wpływ na konkurencyjność polskich firm, a także polskiej gospodarki jako całości. Rzeczywistość polskich firm i ich łańcuchów dostaw pokazała, że prognozy Fundacji okazały się trafne.

Raport uzupełnia praktyczna perspektywa przedstawicieli firm i ekspertów branżowych: Materiality, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Orange Polska, ING Bank Śląski, Grupa Żabka i Locotranssped Sp. z o. o.

Partnerami raportu są: European Climate Foundation, Orange Polska, ING Bank Śląski.

Patronem raportu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport można bezpłatnie pobrać na stronie: https://konkurencyjnoscklimatyczna.pl/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.