Produkcja cukru Diamant zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

17.04.2024 12:36 Źródło: Diamant
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Produkcja cukru Diamant zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Partnerzy portalu

Produkcja cukru Diamant zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Materiały prasowe

Jeden hektar uprawy buraków cukrowych pochłania rocznie 36 ton dwutlenku węgla i produkuje w tym samym czasie 26 ton tlenu, czyli najwięcej ze wszystkich rolniczych uprawianych w Polsce.  Z okazji Dnia Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia, warto przyjrzeć się bliżej właściwościom buraków cukrowych oraz temu jak producent marki Diamant wykorzystuje niemal każdą część tej rośliny i wytwarza cukier zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej tlenogenna roślina uprawna?
   

Obchodzony od ponad pięciu dekad Dzień Ziemi przypomina nam o tym, jak ważne jest podejmowanie inicjatyw, które ograniczą negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Nieprzypadkowo świętujemy go wiosną, gdy przyroda budzi się do życia i uświadamiamy sobie jak istotna jest dla naszego funkcjonowania. Pojawiają się liście, kwitną drzewa i krzewy, oraz rozpoczyna się siew wielu roślin, w tym buraka cukrowego, bulwy o wyjątkowych właściwościach.

To roślina, która bardzo efektywnie wykorzystuje energię słoneczną. Jego mocno rozbudowany system korzeniowy pobiera składniki z głębszych warstw gleby niż rośliny zbożowe ograniczając w ten sposób przedostawanie się azotanów do wód gruntowych. Długie i gęsto rozgałęzione korzenie buraka spulchniają glebę i utrzymują jej żyzność, co pozytywnie wpływa na rozwój roślin uprawianych po burakach – w płodozmianie. Dzięki czemu zmniejsza się również występowanie chorób i szkodników groźnych dla innych roślin. Przy zastosowaniu odpowiednich metod agrotechnicznych uprawa buraków cukrowych poprawia bilans próchnicy, czyli powoduje akumulację większej ilości CO2 w glebie.

Jeden hektar uprawy buraków cukrowych pochłania rocznie 36 ton CO2 – tyle, ile wyemituje samochód przejeżdżając 180 tys. km, a jednocześnie produkuje rocznie 26 ton tlenu – tyle, ile potrzebuje 100 osób w ciągu roku. Oznacza to, że ze wszystkich roślin rolniczych uprawianych w Polsce, burak cukrowy na jednostce powierzchni pobiera i asymiluje najwięcej dwutlenku węgla i produkuje największą ilość tlenu.

Pfeifer & Langen Polska od prawie trzech dekad promuje nowoczesne metody uprawy buraków, w tym uprawę pasową, która polega na tym, że w trakcie jednego przejazdu odpowiednim agregatem przez pole jednocześnie jest ono uprawiane, wprowadzane są odpowiednie dawki nawozów mineralnych i wysiewane są buraki. Uprawa pasowa to mniej spalin, ograniczenie erozji wietrznej i wodnej gleby oraz lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych, a co za tym idzie, ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Maksymalne wykorzystanie surowca

Świadoma właściwości buraka cukrowego, firma Pfeifer & Langen Polska, producent marki Diamant, wykorzystuje w procesie wytwarzania cukru niemal każdą część tej rośliny. Elementy organiczne oraz ziemia, która zostaje po umyciu i oczyszczeniu buraków wracają na pola lub służą do rekultywacji terenu. Melas powstały po procesie krystalizacji i odwirowaniu cukru staje się paszą lub surowcem do produkcji m.in. drożdży i alkoholu.  Wapno z etapu oczyszczania produktu wraca na pola, gdyż stanowi niezwykle cenny nawóz. Na polu pozostają także liście, które stanowią naturalne źródło składników pokarmowych. Kamienie odzyskiwane podczas mycia buraków są wykorzystywane do budowy dróg, a wysłodki buraczane to cenny materiał paszowy.

Łącznie więc aż 18% rośliny przetwarzane jest na cukier i melasę, które służą później jako pasza dla zwierząt lub produkt dla przemysłu farmaceutycznego, a 7% odzyskiwane jest w formie buraczanych wysłodków. Warto też pamiętać, że burak cukrowy w ok. 75% składa się z wody, którą producent cukru Diamant odzyskuje, dzięki czemu minimalizuje jej pobór ze źródeł zewnętrznych.

Cukier wytwarzany w zrównoważony sposób
 

Wytwarzanie cukru Diamant przebiega z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Właściciel czterech cukrowni na terenie Polski, dba o to, aby nie naruszać równowagi ekologicznej ekosystemów znajdujących się w rejonie fabryk. Pfeifer & Langen Polska przykłada szczególną wagę do tego, aby minimalizować wpływ swojej działalności na otoczenie. Dlatego firma działa wielokierunkowo -  dba jednocześnie o powietrze, wodę, glebę oraz swoich sąsiadów. Sukcesywnie zmniejsza zużycie energii oraz dąży do efektywnego jej wykorzystania tak, aby straty ograniczyć do minimum. Oznacza to, że w cukrowniach stale optymalizuje wszystkie procesy, modernizuje wykorzystywane obecne urządzenia i montuje nowe - energooszczędne. Przykładem jest inwestowanie w instalowanie pomp ciepła, które pozwolą odzyskiwać tzw. ciepło odpadowe. W procesie produkcyjnym stosowane są zamknięte obiegi wodne, które wykorzystują wodę odzyskiwaną z buraków cukrowych. Pfeifer & Langen zmniejsza emisję zanieczyszczeń (dwutlenku węgla, tlenków siarki, azotu i pyłu) do atmosfery oraz emisję hałasu. Producent cukru Diamant buduje nowe i modernizuje istniejące już instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ogranicza ilość wytwarzanych odpadów.  

Dzięki działaniu systemowemu, czyli m.in.: ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, wewnętrznym audytom, analizom, podnoszeniu kompetencji pracowników w zakresie świadomości ekologicznej oraz stawianiu realnych, środowiskowych celów, firma konsekwentnie realizuje zasady zrównoważonego rozwoju.

Więcej na temat działań Pfeifer & Langen Polska można znaleźć w wydanym przez producenta marki Diamant raporcie:

https://www.pfeifer-langen.pl/zrownowazony-rozwoj/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.