Emisje przemysłowe tematem unijnej Rady ministrów ds. środowiska

zk

17.03.2023 08:26 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Emisje przemysłowe tematem unijnej Rady ministrów ds. środowiska

Partnerzy portalu

Emisje przemysłowe tematem unijnej Rady ministrów ds. środowiska - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Zmiany dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED), dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD), projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) oraz proponowane ramy certyfikacji pochłaniania CO2 były głównym tematem unijnej Rady ministrów ds. środowiska, która odbyła się 16 marca 2023 r. w Brukseli. Polska była reprezentowana przez wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego.


Podczas posiedzenia Polska zaprezentowała wyniki raportu dotyczącego działań wojennych na środowisko przyrodnicze w Ukrainie.

Ponad rok temu - 24 lutego 2022 r. Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Przekształciła się ona w największy konwencjonalny atak militarny na suwerenne państwo w Europie od czasów II wojny światowej. Kolejną „cichą ofiarą” wojny stało się środowisko przyrodnicze Ukrainy.
 
– Ukraińskie straty powodowane są przez pożary, skażenie chemiczne, zanieczyszczenie powietrza, wody. Giną rośliny, zwierzęta, tracimy siedliska. Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać Ukrainę w tych trudnych chwilach – powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

Podczas posiedzenia unijnej Rady ministrów ds. środowiska Polska zaapelowała o wykluczenie Rosji z organizacji międzynarodowych i innych tego typu gremiów środowiskowych.
 
– Liczymy na wspólne stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie – podsumował wystąpienie wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Na posiedzeniu uzgodniono stanowisko Rady do dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych i składowania odpadów, która została przyjęta w 2010 roku. Wniosek zawiera szereg nowych przepisów mających na celu ograniczenie emisji. Polska stanowczo sprzeciwiła się postulatom niektórych państw członkowskich zmierzającym w kierunku dalszego zaostrzenia celów i ambicji proponowanych rozwiązań.

– Polska nie popiera ambitnych celów wynikających z tego dokumentu, które mogą spowodować dodatkowe koszty dla przedsiębiorców. W zakresie emisji przemysłowych Polsce szczególnie zależy na zapewnieniu, że projekt dyrektywy uniknie tworzenia zbędnych barier administracyjnych oraz rozwiązań mogących powodować, że koszty dostosowania będą wyższe od osiąganych korzyści środowiskowych – powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

W debacie na temat opakowań i odpadów opakowaniowych Polska podkreśliła, że jednym z najważniejszych działań zapobiegających powstawaniu odpadów opakowaniowych jest właściwie wdrażana zasada "zanieczyszczający płaci", rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz świadomych wyborów konsumentów.

Polska przedstawiła także swoje postulaty w dyskusji nad Rozporządzeniem ustanawiającym unijne ramy certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla.

– W celu zwiększenia korzyści, wszystkie trzy rodzaje pochłaniania – technologia, rolnictwo oraz lasy – muszą być jednakowo traktowane w ramach systemu certyfikacji. Rozporządzenie to nie może stać się trampoliną tylko dla jednego rozwiązania. Ważne jest także uwzględnienie różnorodnych technologii i sposobów pochłaniania, a także materiałów pochodzenia biologicznego do długoterminowego składowania – zaznaczył wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Dla Polski duże znaczenie ma proces decyzyjny, gdyż póki co kluczowe kwestie zostały wyłączone z faktycznego zakresu rozporządzenia i mają być rozstrzygane poprzez akty delegowane, co nie jest dla Polski korzystne. Państwa członkowskie muszą mieć faktyczny wpływ na kształt proponowanych rozwiązań.

Ministrowie omówili także wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, który Komisja przedstawiła w październiku 2022 r. Na tym etapie Polska nie popiera zaproponowanych w dokumencie rozwiązań. W ocenie Polski konieczne jest dostosowanie zapowiadanych, ambitnych obowiązków do obecnej sytuacji danego kraju w zakresie poziomu wdrażania dyrektywy ściekowej, tak aby jej wymogi były realistyczne i możliwe do spełnienia.
 
Link do raportu ws. szkód wojennych: https://www.gov.pl/web/klimat/raport---wplyw-wojny-na-srodowisko-przyrodnicze-karpat-w-ukrainiePartnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25600,00 $ tona 5,13% 27 mar
 Cynk 2913,00 $ tona 0,48% 27 mar
 Aluminium 2297,00 $ tona 1,46% 27 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.