Prezydent podpisał nowelę o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej

Prezydent podpisał nowelę o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
16.03.2023 18:28
Strona główna Prawo, finanse Prezydent podpisał nowelę o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej

Partnerzy portalu

Prezydent podpisał nowelę o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Prezydent Andrzej Duda/Twitter/Kancelaria Prezydenta

Polskie Elektrownie Jądrowe będą mogły wybudować i eksploatować pierwszą w Polsce elektrownię jądrową o mocy do 3750 MWe w gminach: Choczewo, Gniewino lub Krokowa - wynika z podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej.

Jak podała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał w środę nowelę ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej przewiduje rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowych, w szczególności o te niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy samej elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej.

Tzw. decyzja zasadnicza ma być wydawana na początkowym etapie całego procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości ma zostać rozszerzona o pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z nowymi przepisami nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

Organy administracji publicznej na uzasadniony wniosek inwestora mają udostępniać nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ma to pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Wprowadzona zostaje możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego.

Jak podała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP, gmina, na terenie której będzie zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, będzie musiała na rzecz gmin z nią graniczących wnieść opłaty w wysokości równej 50 proc. podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni jądrowej lub jej części.

Kancelaria wskazała, że do specustawy jądrowej dodano, że Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), lub spółka, w której spółka PEJ ma pozycję dominującą, uzyska możliwość przygotowania i realizacji budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

KPRP poinformowała, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

aop/ amac/ pad/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.