Gra w greenwashing staje się ryzykowna i nieopłacalna. Komentarz eksperta

Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Gra w greenwashing staje się ryzykowna i nieopłacalna. Komentarz eksperta

Partnerzy portalu

Gra w greenwashing staje się ryzykowna i nieopłacalna. Komentarz eksperta - ZielonaGospodarka.pl

Grzywna, konfiskata dochodów, wykluczenie z zamówień publicznych i finansowania – takie kary przewiduje dla podmiotów, którym udowodni się „eko ściemę”, dyrektywa Green Claims, nad którą pracuje obecnie Bruksela – mówi ekspertka Komitetu KIG ds. ESG, Aleksandra Majda.

W styczniu 2024 r. Parlament Europejski przegłosował dyrektywę, która ma zakazać działań, które można ogólnie określić jako greenwashing. Ma to np. chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm w zakresie komunikowania, że dany produkt jest „ekologiczny” lub „przyjazny dla środowiska”, a także pomagać im w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.

Jak mówi Aleksandra Majda, ekspertka Komitetu KIG ds. ESG, wiceprezeska stowarzyszenia ESG Impact Network:

‒ Nadchodzą czasy, w których gra w greenwashing staje się ryzykowna i nieopłacalna. Wypuszczanie w eter niepopartych faktami zielonych twierdzeń już ściąga na firmy kłopoty. Grzywna, konfiskata dochodów, wykluczenie z zamówień publicznych i finansowania – takie kary przewiduje dla podmiotów, którym udowodni się „eko ściemę”, dyrektywa Green Claims, nad którą pracuje obecnie Bruksela. Ale to nie jedyny akt prawny. Mamy już dyrektywę CSRD o raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, Eco Design, czyli wprowadzenie minimalnych standardów regulujących etap opracowywania produktów, czy przegłosowaną właśnie przez europosłów dyrektywę COM, zmieniającą dyrektywy o wzmocnieniu pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Chodzi o lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz uzasadnienia i przekazywania wyraźnych oświadczeń dotyczących środowiska.

I jak dalej tłumaczy Majda: ‒ UE wprowadza zakaz stosowania ogólnych, niepotwierdzonych deklaracji ekologicznych dotyczących produktów; twierdzeń, że produkt ma neutralny, ograniczony lub pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ producent kompensuje emisję gazów cieplarnianych czy oznakowań na temat zrównoważonego charakteru produktów, które nie opierają się na zatwierdzonych systemach certyfikacji lub nie zostały ustanowione przez władze publiczne. Zielona regeneracja, po latach trucia i nadużywania planety, jest warta pochwały. Ale pęd w tym kierunku nie może dalej być pożywką dla „eko ściemy”.

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera zrównoważony rozwój


Krajowa Izba Gospodarcza to lider działań w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród organizacji wsparcia biznesu w Polsce. KIG, jako reprezentant polskich przedsiębiorców oraz jedna z nielicznych instytucji w Polsce posiadająca merytoryczne zasoby w tematyce ESG, monitoruje, opiniuje, rekomenduje oraz bierze aktywny udział w pracach nad wskaźnikami raportowania, dyrektywami oraz innymi istotnymi dokumentami powstającymi na poziomie unijnym i krajowym. Wraz z ADN Akademia prowadzi Szkołę ESG – szkolenia zwiększają wiedzę przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań związanych z nowymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej.

Przy Krajowej Izbie Gospodarczej działa Komitet ds. ESG. Jest to inicjatywa KIG, która rozpoczęła się w sierpniu 2022 roku. Tym samym KIG zaangażowała się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełniając swoją dotychczasową aktywność w zakresie prac dotyczących ochrony środowiska. Aktywność Komitetu ds. ESG skupia się przede wszystkim na kluczowych dla przedsiębiorców, w tym zwłaszcza MŚP, aspektach związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju. Obecnie Komitet ds. ESG liczy ponad 40 osób reprezentujących różne instytucje naukowe i biznesowe.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Od 1990 roku aktywnie dba o polskich przedsiębiorców, reprezentując ich interesy w dialogu z administracją krajową i europejską. Zrzesza 160 izb i stowarzyszeń pracodawców, funkcjonuje w ramach europejskiej sieci izb handlowo-przemysłowych Eurochambres, jest członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, współpracuje z izbami gospodarczymi na całym świecie.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.