GreenVoyage2050. 210 million NOK na zieloną transformację żeglugi krajów rozwijających się

Strona główna Transport, Elektromobilność GreenVoyage2050. 210 million NOK na zieloną transformację żeglugi krajów rozwijających się

Partnerzy portalu

GreenVoyage2050. 210 million NOK na zieloną transformację żeglugi krajów rozwijających się - ZielonaGospodarka.pl
Fot. GreenVoyage2050

We wrześniu rząd Norwegii przeznaczył znaczne środki finansowe na współpracę z krajami rozwijającymi się w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z żeglugi. 210 mln NOK przekazano Międzynarodowej Organizacji Morskiej na drugi etap realizacji projektu IMO GreenVoyage2050. 

Projekt jest finansowany przez norweskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska na mocy porozumienia między Norwegią i IMO. Przekazanie najnowszej transzy zostało zrealizowane 28 września br., a więc w dniu, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Morza. Miało to miejsce w czasie konferencji IMO-UNEP- Norweskie Forum Innowacji.

- Norwegia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić krajom rozwijającym się niezbędne wsparcie i zasoby, aby mogły osiągnąć postęp w realizacji swoich celów w zakresie redukcji emisji. Wierzymy, że praca podjęta przez IMO w celu wsparcia krajów rozwijających się jest niezwykle ważna i cieszymy się, że nasz dalszy wkład będzie kontynuacją prac podejmowanych w ramach projektu GreenVoyage2050 - powiedziała Ragnhild Sjoner Syrstad, Sekretarz Stanu w Norweskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska po przekazaniu kolejnej transzy środków na program IMO GreenVoyage2050. 

Zielona Podróż 2050


Projekt IMO GreenVoyage2050 rozpoczął się w maju 2019 r. Chodzi o to, aby zapewnić wsparcie wybranym krajom w opracowaniu ram polityki przyjaznej dla środowiska  i krajowych planów działania (NAP - National Action Plans) w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych ze statków. Jego celem jest wsparcie krajów słabiej rozwiniętych we wdrażani strategii IMO dotyczącej zmniejszenia gazów cieplarnianych, która została przyjęta w 2018 r. 

W ramach projektu zapewniono wsparcie krajom partnerskim w zakresie rozwoju i wdrażania  zielonych technologii poprzez identyfikację, rozwój i realizację projektów pilotażowych. Pierwszy okres realizacji zaplanowano od maja 2019 r. do grudnia 2023 r. Wówczas na realizację zadań przeznaczono 64,5 mln NOK. Zaplanowano również kontynuację działań, a rząd Norwegii zagwarantował  dalsze finansowanie projektów niskoemisyjnych po 2023 r. w celu zwiększenia pól działania w ramach tego projektu.

Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping  został utworzony utworzona w 2017 r. w ramach projektu GEF-UNDP-IMO GloMEEP. Po zakończeniu projektu GloMEEP w grudniu 2019 r. ponownie powołano Low Carbon GIA, który nadal działa w ramach projektu IMO-Norway GreenVoyage2050. 

- Celem inicjatywy Low Carbon GIA jest wykorzystanie potencjału finansowego i innowacyjnego  liderów branży morskiej w celu wspierania energooszczędnego i niskoemisyjnego systemu transportu morskiego. Wiodący armatorzy i operatorzy statków, towarzystwa klasyfikacyjne, konstruktorzy i dostawcy silników i technologii, dostawcy dużych zbiorów danych, koncerny naftowe i porty połączyły siły w ramach Low Carbon GIA – informuje IMO. 

Chodzi o to, aby wspólnie identyfikować i opracowywać innowacyjne rozwiązania w celu usunięcia powszechnych barier w absorpcji innowacji w przemysłach morskich i wspierać wdrażanie efektywnych technologii sprzyjających poprawie wykorzystania energii. Skupiono się na upowszechnianiu  najlepszych praktyk operacyjnych oraz wprowadzaniu do użytku technologii pozwalających na użycie do napędów statków alternatywne paliwa nisko- i zeroemisyjnych. 

Nowe technologie dla krajów rozwijających się


Podkreśla się, że „Jednym z ważnych celów GreenVoyage2050 jest pobudzenie globalnych wysiłków na rzecz tworzenia demonstratorów i testowania rozwiązań technologicznych sprzyjających zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych”.

 Udział sektora prywatnego osiąga się poprzez wzmocnienie istniejącego  Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping  o nowych partnerów z sektora morskiego. „Rozważane jest także nawiązanie partnerstw w ramach bieżących programów w celu wykorzystania wyników takich programów w celu zachęcenia do stopniowego wprowadzania rozwiązań zero- i niskoemisyjnych dla żeglugi w krajach rozwijających się” zapowiada IMO.

Projekt GreenVoyage2050 jest realizowany przez Międzynarodową Organizację Morską prawie 4 lata. IMO współpracuje z wybranymi krajami rozwijającymi się na całym świecie. Koncentruje się na współpracy z małymi rozwijającymi się państwami wyspiarskimi (SIDS - Small Island Developing States) i krajami najsłabiej rozwiniętymi (LDC - Least Developed Countries).

- Przedłużenie tego projektu do końca 2030 r. zagwarantuje wsparcie krajów rozwijających się w przejściu na dekarbonizację mórz zgodnie ze strategią IMO dotyczącą gazów cieplarnianych na rok 2023. Stałe wsparcie ze strony Norwegii pozwoli nam wykorzystać znaczne postępy poczynione już w ramach projektu GreenVoyage2050 w krajach rozwijających się i jeszcze bardziej pobudzić wysiłki [do dekarbonizacji żeglugi w tych krajach – MG] - powiedział Sekretarz generalny IMO Kitack Lim po podpisaniu porozumienia z Norwegią o przekazaniu kolejnej transzy środków. 

Celem tej współpracy i bezpośredniego wsparcia finansowego szeregu inicjatyw jest  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) emitowanych przez różne rodzaje żeglugi. Dlatego ta inicjatywa opiera się na współpracy z biznesem morskim krajów wysoko rozwiniętych, stowarzyszeniami międzynarodowymi skoncentrowanymi na ochronie środowiska i  innymi agendami ONZ, a także  przemysłami generującymi innowacyjne rozwiązania w żegludze, które przyczyniają się do rozwoju żeglugi zeroemisyjnej. 

„To znaczne finansowanie [rządu Norwegii – MG] ułatwia przedłużenie projektu poza fazę pierwszą, która zakończy się w grudniu 2023 r. – podkreśla IMO i stwierdza, że „W ramach fazy drugiej projekt będzie w dalszym ciągu zapewniał wsparcie krajom rozwijającym się, aby pomóc im w wywiązaniu się z ich zobowiązań w zakresie zmian klimatycznych i celów w zakresie efektywności energetycznej statków, w zgodnie z poziomami ambicji określonymi w strategii IMO dotyczącej gazów cieplarnianych”.

To istotna część działań w ramach przyjętej w lipcu br. strategia IMO na rok 2023 w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych przez żeglugę. Aktywna realizacja zadań zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się jest istotna, jeśli pod uwagę weźmie się fakt, że  IMO wyznaczyło sobie bardzo ambitny cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto roku 2050.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.