Biopaliwo na bilety (promowe). Innowacje na i pod pokładami promów

Strona główna Transport, Elektromobilność Biopaliwo na bilety (promowe). Innowacje na i pod pokładami promów

Partnerzy portalu

Biopaliwo na bilety (promowe). Innowacje na i pod pokładami promów  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Viking Line

Pasażerowie  fińscy korzystający z transportu morskiego po raz drugi z rzędu uznali Viking Line za najbardziej zrównoważoną firmę żeglugową obsługującą połączenia między Finlandią a Szwecją. Prawie połowa osób, które wypełniły ankietę, wybierze w przyszłości jeszcze bardziej przyjazne dla klimatu środki transportu, a dwie trzecie są gotowe dopłacić do biletu, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ statku na środowisko – wynika z najnowszego badania EPSI linii promowych  Passenger Transport Ferries 2023.

„Wskaźnik zrównoważonego rozwoju Viking Line dla usług między Finlandią a Szwecją wynosi 71,1, podczas gdy średnia w branży wynosi 70,1. Indeks mierzy odczucie klientów i postrzeganie działań przedsiębiorstw żeglugowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju” – informuje Viking Line.

W badaniu EPSI Rating Passenger Transport 2023 zbadano w szczególności doświadczenia i zadowolenie klientów w przypadku różnych firm transportu morskiego. 

W sumie przebadano 928 osób, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy odbyli co najmniej jeden rejs lub jeden rejs regularny z Finlandii. Wywiady przeprowadzono w dniach 3–9 maja 2023 r. Badanie przeprowadzono także w Szwecji i Estonii. EPSI Rating Group prowadzi badania rynku w regionie nordyckim, Wielkiej Brytanii, Holandii i krajach bałtyckich. 

Rynek promowy to 7,5 mld dolarów


Po covidzie rynek przewozów pasażerskich wzrósł i będzie rósł dalej przewiduje Passenger Ferry Service Market Insights 2023. Wielkość rynku usług przewozów pasażerskich promami wyceniono na 3 177,09 mln USD w 2022 r. i oczekuje się, że w okresie prognozy będzie on rósł w tempie CAGR wynoszącym 15,45%, osiągając 7 522,1 mln USD do 2028 r.

W raporcie dotyczącym rynku bałtyckiego Viking Line uzyskała najlepsze oceny we wszystkich częściach indeksu zrównoważonego rozwoju: zrównoważonym rozwoju gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Indeks jest częścią szerokiego badania EPSI Rating dotycz fińskiego  transportu pasażerskiego w 2023. Jego podstawą są wywiady z 928 fińskimi pasażerami transportu morskiego. Pozostałe zbadane przedsiębiorstwa żeglugowe świadczące usługi między Finlandią a Szwecją to FinnLines i Silja Line.

„Jesteśmy dumni z wyniku osiągniętego w rankingu, ponieważ od lat 80. XX wieku skupiamy się na działaniach na rzecz ochrony środowiska, a we wszystkich naszych działaniach uwzględniamy także inne aspekty zrównoważonego rozwoju” – mówił Dani Lindberg, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Viking Line po ogłoszeniu wyników badań.

Podkreśla on, że bardzo budujący jest fakt, że – jak wynika z badania – pasażerowie tego operatora mają największe oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju i są też najbardziej zadowoleni są z informacji o działania przewoźnika  na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aby dokonywać wyborów związanych z ochroną środowiska, ludzie potrzebują wiedzy, a my z roku na rok chcemy dawać naszym pasażerom jej coraz więcej – wyjaśnia Lindberg.  

Pasażer z klimatem


Spośród populacji badanych, 51% stwierdziło, że bierze pod uwagę wpływ podróży na klimat i środowisko. Około 46% zamierza w przyszłości wybrać środki transportu, które będą jeszcze bardziej przyjazne dla klimatu, a 31% planuje ograniczyć podróże aby chronić środowisko. W jednym punkcie badania rejestrujemy dysonans. Bowiem tylko 3% respondentów planuje zastąpić spotkania fizyczne spotkaniami cyfrowymi. Tak więc po covidzie odżyły w Finach ciągotki podróżnicze i chęć spotkań bezpośrednich. 

„Jedną z naszych największych tegorocznych inicjatyw środowiskowych jest to, że oferujemy naszym pasażerom i wkrótce będziemy oferować naszym klientom cargo możliwość zakupu biopaliwa w celu zrekompensowania paliwa zużywanego podczas podróży – zapowiada Dani Lindberg. Informowaliśmy o tej inicjatywie na łamach GospodarkaMorska.pl.

Efekt rozwiązania polega na tym, że kiedy pasażer rezerwujący podróż wybiera biopaliwo, emisja gazów cieplarnianych podczas podróży zostaje zmniejszona aż o 90% w porównaniu z innymi paliwami okrętowymi używanymi przez statki operatora. Wybór opcji jest dobrowolny.  

„68% procent osób, które wypełniły ankietę EPSI, stwierdziło, że jest gotowe zapłacić za zmniejszoną emisję. Podczas rejsu między Turku a Sztokholmem dodatek za biogaz na pasażera wynosi zaledwie pięć euro, dlatego uważamy, że ta nowa opcja naprawdę dobrze zaspokoi życzenia naszych klientów” – uważa Dani Lindberg.

Przedmiotem sondażu na potrzeby Passenger Transport Ferries 2023 była także satysfakcja i lojalność klientów. Viking Line ma zarówno najbardziej zadowolonych, jak i najbardziej lojalnych klientów korzystających z  serwisów między Finlandią a Szwecją,.

Ekologiczna podróż Wikingów 


Viking Line rozpoczął inicjatywy przyjazne środowiska już w latach 80. Kiedy jeszcze w niektórych (a może nawet wielu) stoczniach stosowano jeszcze szkodliwe farby, szczeliwa i kleje, a do izolacji maty azbestowe i  włókna szklane Finowie zaczęli działać na rzecz środowiska. Viking rezygnuje ze stosowania toksycznej farby na dna swoich statków, a nurkowie zaczynają używać szczotek do czyszczenia dna statków. 

Pasażerowie i personel dbają o recykling odpadów na pokładach statków. W Sztokholmie zostaje uruchomiony pierwszy nabrzeżowy system zasilania energią. Dziś takie rozwiązania stosowane są także w Helsinkach, Mariehamn i Tallinie.

W latach 90. Operator przechodzi  na paliwo o niskiej zawartości siarki i w ten sposób staje się w świecie pionierem, który w regularnej żegludze  zmniejsza emisję dwutlenku siarki. Statki tego armatora nie wyrzucają ścieków za burtę, lecz ze zbiorników na statkach  są  wypompowywane na brzeg w celu ich oczyszczenia. Do chłodzenia powietrza na statkach zaczęto wykorzystywać wodę zaburtową, a powietrze na pokładzie jest podgrzewane za pomocą energii odzyskiwanej ze gazów spalinowych.

Lata 2000. to kolejne kroki w działaniach na przyjaznego dla środowiska wykorzystania statków.  Viking Line jest pierwszą firmą żeglugową na świecie, która wykorzystuje technologię Humid Air Motor w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu. Temperatura  spalin silników statku zostaje obniżona, a do ich chłodzenia wykorzystuje się  wodę zaburtową. W pierwszej dekadzie XXI wieku emisja tlenku azotu z silników statku Viking Cinderella zostaje zmniejszona w wyniku tego, że na statku zainstalowane są katalizatory. Natomiast na MS Viking XPRS rozpoczyna się recykling odpadów organicznych.

W drugiej dekadzie we flocie Viking Line pojawia się nowa jakość. MS Viking Grace zostaje wyposażony w silnik dwupaliwowy. Wykorzystuje jako paliwo pozbawiony siarki skroplony gaz ziemny z zamontowanej na pokładzie instalacji LNG. Pierwszy na Bałtyku, przyjazny  dla środowiska  statek zmniejsza emisję azotu o 85% i emisję gazów cieplarnianych o 15% w porównaniu ze statkiem napędzanym tradycyjnym paliwem okrętowym. Emisję cząstek stałych zredukowano praktycznie do zera – informuje armator.

MS Viking Grace to prom wycieczkowy zbudowany w stoczni STX Europe w Turku w Finlandii dla fińskiego przewoźnika promowego Viking Line. Statek został przekazany właścicielom 10 stycznia 2013 r. i wszedł do eksploatacji 13 stycznia 2013 r. Jest pierwszym tak dużym promem pasażerskim z silnikiem zasilanym gazem z układem LNG i zbiornikami na pokładzie statku pasażerskiego. Silnik może być również  zasilany paliwem okrętowym. 

Prom na wiatr i gaz 


MS Viking Grace jest pierwszym statkiem pasażerskim wyposażonym w technologię mającą na celu zmniejszenie wpływu statku na środowisko poprzez wykorzystanie siły wiatru. Fińska firma technologiczna Norsepower zakończyła testy żagli wirnikowych zainstalowanych na pokładzie promu Viking Grace w 2018 roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w GospodarkaMorska.pl.

Okres testowy Viking Grace zakończono w kwietniu, a wyniki, poza Norsepower, zostały zatwierdzone przez działające niezależnie firmy takie jak ABB, Chalmers University i NAPA.  Uzyskane wyniki potwierdziły, że Rotor Sail zmniejsza zużycie energii o 207-315 kW, co daje 231-315 ton paliwa rocznie. Według Norsepower, jest to zgodne z pierwotnym celem projektu. 

MS Viking Grace jest tym samym  pierwszym na świecie statkiem hybrydowym wykorzystującym zarówno LNG, jak i energię wiatrową. Statek wyposażony jest w system odzyskiwania energii, który przekształca nadwyżkę ciepła w energię elektryczną.

Druga dekada XXI to kolejny etap wdrażania innowacji na promach armatora. W modelach Viking Gabriella i Viking XPRS zainstalowano stabilizatory prądu, co zmniejsza zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla. Nowy statek Viking Glory zostaje wprowadzony do serwisu Åbo (Turku)-Åland Islands-Stockholm w marcu 2022 r., z przystankiem w wolnocłowym Mariehamn. Silniki statku umożliwiają optymalne wykorzystanie paliwa i nie powodują emisji siarki. Armator zrezygnował w tym przypadku ze stoczni fińskiej, ale zamontował silniki fińskiego producenta. Zbudowany został w chińskiej stoczni Xiamen Shipbuilding Industry (XSI) i został wyposażony w dwupaliwowe silniki Wärtsilä 31DF. 

Odzyskiwanie czasu, zimna i ciepła


„Viking Glory jest wyposażony w sześć silników 31DF, które pozwalają na efektywną optymalizację zużycia paliwa. Silniki te charakteryzują się najniższym zużyciem paliwa, ale jednocześnie najwyższą mocą cylindrów w swoim segmencie (550 kW/cylinder)” – wyjaśnia kierownik projektu Kari Granberg, która odpowiada za nową konstrukcję w firmie Viking Line.

Dodatkową innowacją jest układ sterowania. Dzięki śrubie Azipod firmy Viking Glory można płynnie manewrować statkiem w porcie, co oszczędza czas i paliwo. Kształt kadłuba statku ogranicza powstawanie falowania i przez zmniejszenie oporu sprawia, ze maleje zużycie paliwa. MS Viking Glory wyposażony został również w innowacyjny układ  wykorzystania zimna odpadowego z systemu LNG. 

System odzyskiwania energii generuje do 40% energii elektrycznej potrzebnej na statku do celów zasilania przestrzeni pasażerskiej. Oszczędności energii służy również automatyka w przestrzeni pasażerskiej. Na Viking Glory światła w pustych kabinach są automatycznie wyłączane, a wentylacja i ogrzewanie są automatycznie obniżane.

Nie dosyć, że statki są i tak bardzo przyjazne dla środowiska, pasażerowie mogą również włączyć się program zrównoważonego rozwoju Viking Line. Pasażerom statków Viking Glory i Viking Grace oferuje się możliwość zakupu biogazu, aby zrekompensować emisję dwutlenku węgla podczas podróży, a tym samym zmniejszyć własną emisję nawet o 90%.

Viking Line przeciera, nie tylko na Bałtyku, szlak innowacji w dużych promach. Uczy również na czym polega zrównoważony rozwój operatora promowego.  Ale pokazuje także, kierunki w jakich rozwija się żegluga promowa i daje wyraźny sygnał jakie kryteria będą wyznaczać ramy rozwoju ESG operatorów promowych. A te z kolei będą podstawą do eliminowania konkurencji operatorów, którzy nie będą nadążać z innowacjami na pokładach promów, a właściwie pod pokładami. 

Marek Grzybowski

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.