Kiedy pożegnamy dachy z eternitu?

zk

03.10.2022 15:22 Źródło: Newseria
Strona główna Odpady, Recykling Kiedy pożegnamy dachy z eternitu?

Partnerzy portalu

Kiedy pożegnamy dachy z eternitu? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. eternit/wikipedia

W związku z wysoką szkodliwością azbestu i jego wielką ilością występującą w polskich budynkach, w 2009 roku przyjęto wieloletni program oczyszczania kraju z tej substancji. Zakłada on usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a także minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych, związanych z azbestem. Celem jest również likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. I tak w 2032 r. zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ostatecznie pożegnamy azbest.
 
– Zdemontowanie azbestowego dachu to jedno i trzeba to zlecić uprawnionej do tego firmie, która działa zgodnie z ministerialnymi wytycznymi, a usunięcie szkodliwych materiałów to drugie. Tym też powinni zajmować się profesjonaliści dysponujący specjalistycznym sprzętem, dzięki czemu wszystko przebiegnie sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Trzeba pamiętać o tym, że eternitu nie można wyrzucać w miejscu, które nie jest do tego specjalnie przeznaczone – podlega to ściśle określonej procedurze oraz grzywnie – mówi Artur Łuniewski, z Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego "ASTWA" Sp. z o.o., które zajmuje się odbiorem płyt eternitowych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Informację przygotowują w dwóch egzemplarzach:
* osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami (przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta);
* podmioty prawne (przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji).

Co więcej, co najmniej raz na 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach nawet co roku, należy przeprowadzić okresową kontrolę nieruchomości w których znajdują się materiały zawierające azbest. Wymagane jest przygotowanie tego w formie ,,Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.” W przypadku wykrycia uszkodzenia należy zabezpieczyć niebezpieczne wyroby azbestowe i zgłosić się do firmy zajmującej się ich utylizacją.

Niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych, niewłaściwe usuwanie z dachów lub elewacji domów płyt azbestowych (tzw. eternitu) powoduje, że z wdychanym powietrzem włókna azbestowe trafiają do organizmu. Największe zagrożenie stanowią te, które dostają się do pęcherzyków płucnych.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23100,00 $ tona 0,65% 1 gru
 Cynk 3056,00 $ tona 2,79% 1 gru
 Aluminium 2430,00 $ tona 1,84% 1 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.