Kluczowe decyzje i kamienie milowe – PGE podsumowuje rok w offshore

zk

20.12.2022 08:30 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Kluczowe decyzje i kamienie milowe – PGE podsumowuje rok w offshore

Partnerzy portalu

Kluczowe decyzje i kamienie milowe – PGE podsumowuje rok w offshore - ZielonaGospodarka.pl

Ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnych przetargów, pozyskanie ważnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcie niezbędnych badań w obszarze morskiej energetyki wiatrowej to najważniejsze działania z zakresu morskiej energetyki wiatrowej podjęte w 2022 roku przez PGE. Pokazują one, jak intensywny rok ma za sobą Grupa PGE w sektorze offshore. W nowy wchodzi, przygotowując się do uzyskania pozwoleń na budowę, będących ostatnimi niezbędnymi do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektów na Bałtyku.  

Jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku dla PGE Baltica, spółki realizującej program offshore Grupy PGE, było przedstawienie planów dotyczących zagospodarowania terenów portowych w Ustce z przeznaczeniem na bazę operacyjno-serwisową obsługującą przyszłe projekty na morzu.

O wyborze tego miasta mówiło się już od ponad roku, kiedy to PGE podpisała z lokalnymi władzami porozumienie dotyczące umiejscowienia w Porcie Ustka swojego zaplecza serwisowego dla przyszłych morskich farm wiatrowych. Jednak dopiero jesienią 2022 roku – po okresie decyzji administracyjnych, pozwoleń i sfinalizowaniu transakcji zakupu ok. 3 ha terenów portowych – PGE Baltica ostatecznie potwierdziła, że to właśnie z usteckiego portu będą serwisowane przyszłe projekty offshore Grupy PGE.  

– Mimo że teren wymaga gruntownej przebudowy i modernizacji, lokalizacja w Ustce jest dla nas najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Dzięki dobrym warunkom nawigacyjnym i technicznym portu, zwłaszcza odpowiedniej głębokości podejścia i kanału portowego, jednostki serwisowe będą mogły bez przeszkód wypływać stąd na obszar morskich farm wiatrowych – mówił Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica, w październiku podczas prezentacji planów w usteckim porcie.
Inwestycja w Ustce zmieni nie tylko oblicze samego portu, ale będzie też impulsem dla rozwoju całego regionu. Budowa i późniejsza działalność portu serwisowego oraz planowane przez PGE Baltica utworzenie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w mieście zapewni także nowe miejsca pracy.

Gospodarka Morska
PGE Baltica wybrała port w Ustce jako lokalizację zaplecza operacyjno-serwisowego dla swoich przyszłych projektów na morzu. Zgodnie z planami baza ma być gotowa w 2026 roku.


Baltica 2 + Baltica 3 = Morska Farma Wiatrowa Baltica


W sierpniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przyłącza lądowego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Postanowienie dotyczy wyprowadzenia mocy obu etapów elektrowni – Baltica 2 i Baltica 3, które Grupa PGE realizuje wspólnie z Ørsted. Uzgodnienie środowiskowe dla morskiej części projektu zostało wydane jeszcze w styczniu 2020 roku. Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, tuż po otrzymaniu decyzji podkreślał, że jest to zamknięcie ważnego, wielomiesięcznego etapu prac przygotowujących budowę morskiej farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą przyłączeniową. Kolejnym etapem było rozpoczęcie przez inwestorów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do pozyskania pozwoleń na budowę.

W tym samym czasie PGE i Ørsted otrzymały decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla obu realizowanych wspólnie etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3. Były to pierwsze projekty morskiej energetyki wiatrowej w Polsce z zatwierdzonym indywidualnym wsparciem na poziomie Komisji Europejskiej. W grudniu decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia dla obu etapów projektu wydał Prezes URE.

Mijający rok był także intensywny dla partnerów inwestycji, którzy ogłosili kilka kluczowych przetargów, w tym m.in. na generalnego wykonawcę lądowej części inwestycji związanej z wyprowadzeniem mocy, a także na inżyniera kontraktu. Rozstrzygnięto m.in. przetarg na wykonawcę projektu budowlanego morskiej farmy wiatrowej.

Dla potencjalnych dostawców i podwykonawców partnerzy inwestycji zorganizowali wspólnie spotkania, które wiosną odbyły się dwukrotnie. Pierwsze przebiegło w formule online. Przedstawiciele PGE Baltica i Ørsted przedstawili projekt i najważniejsze czekające go w najbliższym czasie przetargi oraz odpowiadali na wszystkie pojawiające się pytania. W wirtualnym wydarzeniu udział wzięło blisko 800 przedstawicieli potencjalnych dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zainteresowanych współpracą przy realizacji Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, w tym ponad 500 z Polski. Z kolei w czerwcu podczas branżowej konferencji obie firmy przeprowadziły prezentacje i warsztaty dotyczące QHSE, gdzie skupiły się na wymaganiach i standardach z tego obszaru, które muszą spełnić potencjalni wykonawcy.  

PGE Baltica i Ørsted wraz z innymi inwestorami zaangażowały się także w stworzenie i realizację programu Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem. To właśnie na terenie gminy Choczewo powstanie bowiem infrastruktura lądowa służąca do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Inicjatywa oparta na stałej współpracy z mieszkańcami ma na celu zaangażowanie ich w tworzenie i realizację pomysłów na zmiany w ich najbliższym otoczeniu. Inwestorzy finansują najciekawsze pomysły mieszkańców w kilku obszarach tematycznych, jednocześnie edukując na temat morskiej energetyki wiatrowej. Jeszcze przed rozpoczęciem programu, późną zimą, przedstawiciele PGE Baltica i Ørsted odbyli cykl spotkań informacyjnych na temat planowanych projektów w kilku sołectwach gminy Choczewo.

Baltica 1 – pomiary wietrzności i badania środowiskowe


W przypadku morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, która jest projektem przewidzianym do realizacji na początku przyszłej dekady, PGE Baltica rozpoczęła badania pomiarów wietrzności zafalowania i prądów morskich. W maju specjalna boja pomiarowa została wyprowadzona w morze z portu we Władysławowie, by po okresie kalibracji urządzeń zostać zakotwiczona na właściwym obszarze pomiarowym. Badania potrwają dwa lata – to okres pozwalający pozyskać reprezentatywne dane na temat warunków meteorologicznych w miejscu, gdzie powstanie przyszła morska farma wiatrowa.

– Wyniki pomiarów będą stanowić bezcenną wiedzę dla kolejnych etapów rozwoju tego projektu, w szczególności niezbędną do rozmieszczenia turbin, tak by ich moc wykorzystywana była w sposób jak najbardziej efektywny – mówił przy okazji rozpoczęcia pomiarów prezes zarządu PGE Baltica Dariusz Lociński.

Jesienią rozpoczęły się także badania środowiskowe dla tego projektu. Na kampanię środowiskową składa się szereg szczegółowych badań i analiz pozwalających właściwie przygotować projekt i uzyskać niezbędne decyzje administracyjne. Oprócz terenu, na którym powstanie farma, badaniom podlegać będzie także obszar morza i lądu, gdzie powstanie infrastruktura przyłączeniowa.

Baltica 1 o mocy zainstalowanej ok. 0,9 GW będzie zlokalizowana w rejonie Ławicy Środkowej, ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, na północ od Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli etapów Baltica 2 i Baltica 3. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową.

Gospodarka Morska
W 2023 roku kampania pomiarów wietrzności na potrzeby projektu Baltica 1 będzie miała za sobą pierwszy pełny rok zbierania danych.


Współpraca ze światem nauki


PGE Baltica rozpoczęła tworzenie sieci współpracy naukowej. W ten sposób chce angażować polskie uczelnie i instytucje naukowe w rozwój polskiego sektora offshore wind. Z jednej strony taka współpraca niesie ze sobą możliwości doskonalenia nowych technologii dla morskiej energetyki wiatrowej w oparciu o wspólne projekty naukowo-badawcze, a z drugiej jest doskonałą okazją do stworzenia podstaw do kształcenia przyszłych kadr tak potrzebnych tworzącemu się w Polsce sektorowi. PGE Baltica realizuje studia podyplomowe związane z offshore wraz z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Politechniką Gdańską i Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Dodatkowo na Politechnice Gdańskiej włączyła się w specjalność na  studiach magisterskich dotyczącą projektowania i budowy morskich systemów energetycznych. Planując stworzyć kompleksowy program edukacji dla młodych ludzi zainteresowanych karierą w morskiej energetyce wiatrowej, zaprosiła do współpracy także pomorskie szkoły średnie – technika z Ustki i Malborka, by już na tym etapie pokazać uczniom możliwości, jakie niesie ze sobą praca przy morskich farmach wiatrowych.

Ważnym punktem wspólnym na mapie tej współpracy będzie planowane w Ustce Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, które ma być sercem tworzonego przez PGE Baltica ekosystemu łączącego naukę z przemysłem offshore wind. To tam mają odbywać się szkolenia pracowników i certyfikacja ich uprawnień. Nad nowymi technologiami poprawiającymi efektywność morskich farm wiatrowych pracować tam będą zespoły projektowe. W sferze projektowo-badawczej, poza uczelniami, PGE Baltica współpracuje już m.in. z gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk.


Gospodarka Morska


Kolejny rok, kolejne postępy


Przełom roku 2022 i 2023 ma przynieść rozstrzygnięcia postępowań na pozwolenia lokalizacyjne dla projektów II fazy. Grupa PGE stara się o osiem takich pozwoleń, co pozwoli na realizację celu strategicznego w postaci osiągnięcia do 2040 roku co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych. Ubieganie się o pozwolenie na budowę sztucznych wysp (PSzW) -  jak określił to ustawodawca - jest bardzo konkurencyjnym procesem, od którego zależeć będą moce w projektach planowanych przez deweloperów na kolejne dekady. Wnioskowanie o każdy z obszarów rządzi się natomiast własnym kalendarzem.

Projekty realizowane przez PGE wspólnie z Ørsted oczekują także na zakończenie kolejnych ważnych przetargów, a także potrzebnych, realizowanych obecnie badań, m.in. geotechniki. Po uzyskaniu pozwoleń budowlanych i ostatecznej decyzji inwestycyjnej rozpoczną się prace budowlane przy lądowej stacji transformatorowej, czyli infrastrukturze związanej z wyprowadzeniem mocy z morza. Na kolejne lata planowane jest rozpoczęcie budowy na morzu, a po pierwszym podaniu napięcia nastąpi użytkowanie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2+3. W przypadku jej etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW będzie to rok 2026, a w przypadku etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW rok 2027.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.