Komisja Infrastruktury za projektem dot. regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych

ac

19.03.2021 17:27 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność Komisja Infrastruktury za projektem dot. regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych

Partnerzy portalu

Komisja Infrastruktury za projektem dot. regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych - ZielonaGospodarka.pl
fot. pixabay

Senacka Komisja Infrastruktury zgłosowała za projektem dot. regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych. Przyjęto ją jednogłośnie. Było siedem głosów za. Do projektu zaproponowano też poprawki, które mają głównie charakter redakcyjny.

Senacka komisja zagłosowała w piątek za projektem dotyczącym regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych oraz poprawkami, które przygotowało biuro legislacyjne. Są to poprawki o charakterze redakcyjnym. Zdaniem biura trzeba przeredagować m.in. brzmienie dotyczące nowego przepisu ustawy tj. kodeks wykroczeń.

Chodzi o stwierdzenie w jednym z artykułów "nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego" i zastąpić je wyrazami "porusza się z prędkością większą niż zbliżoną do prędkości pieszego". Chodzi o to, by nie sprawiało to mylnego wrażenia, że osoba, która używa hulajnogi porusza się wolnej, a przecież z uzasadnienia do ustawy wynika, że karany jako wykroczenie może być tylko taki czyn, który będzie poruszaniem się z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego.

Wcześniej Sejm poparł tę nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje właśnie te kwestie.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Według nowych przepisów kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne przepisy przewidziano dla kierujących urządzeniami transportu osobistego. Użytkownicy tych pojazdów będą mogli się poruszać wyłącznie po drogach dla rowerów i chodnikach.

Z kolei w przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak np. rolki, wrotki, deskorolka nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Nowela przewiduje również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Najwyższy mandat - w wysokości od 300 do 500 zł - będzie można dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.