LyondellBasell pomaga eliminować tworzywa sztuczne trafiające do środowiska

Strona główna Gospodarka Odpadami, Recykling LyondellBasell pomaga eliminować tworzywa sztuczne trafiające do środowiska
LyondellBasell pomaga eliminować tworzywa sztuczne trafiające do środowiska - ZielonaGospodarka.pl
Istockphoto

zk

09.06.2021 Źródło: PAP

2021-06-09 08:48  (PR Newswire/Zlecone)


Spółka LyondellBasell ogłosiła dzisiaj publikację raportu w sprawie zrównoważonego rozwoju za 2020 rok. Raport przedstawia działania spółki w obszarze eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do środowiska, pomocy w rozwiązaniu problemu zmian klimatycznych i wsparcia rozwoju społecznego.

– Pomimo wyzwań, z którymi musieliśmy się zmierzyć w 2020 roku, nasz zespół dokonał znacznych postępów w realizacji naszych celów – powiedział Bob Patel, dyrektor generalny LyondellBasell.

– Jako przedsiębiorstwo przyjęliśmy konkretną i przemyślaną strategię, która pomoże rozwiązać niektóre z największych wyzwań postawionych przed światem, jednocześnie generując długofalową wartość dla naszych interesariuszy. Działania te są główną częścią naszej strategii ukierunkowanej na wykorzystywanie możliwości związanych z tworzeniem ekologicznych rozwiązań dla naszych klientów, zwiększając jeszcze bardziej naszą odporność i otwierając drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości – dodał.

Raport podkreśla postępy firmy w zakresie realizacji ambitnego planu produkcji i wprowadzenia na rynek dwóch milionów ton polimerów w oparciu o odzyskiwane surowce wtórne i odnawialne źródła energii do 2030 roku, nie wspominając o innych osiągnięciach, jak:

• Utrzymanie czołowej pozycji w branży pod względem bezpieczeństwa ze wskaźnikami wypadkowości plasującymi ich w pierwszej dziesiątce;

• Zwiększenie mocy produkcyjnych spółki joint venture Quality Circular Polymers należącej do LyondellBasell, zajmującej się recyklingiem mechanicznym polimerów, do 55 000 ton rocznie;

• Pomyślne uruchomienie pilotażowego zakładu zaawansowanego recyklingu MoReTec we Włoszech. Technologia ta przekształca poużytkowe odpady z tworzyw sztucznych w formę cząstkową, którą można wykorzystać jako surowiec do produkcji nowych polimerów. LyondellBasell kontynuuje prace ukierunkowane na zastosowanie tej technologii na skalę przemysłową;

• Otrzymanie certyfikatu ISCC Plus w ramach systemu certyfikacji International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) dla instalacji krakingu w Wesseling, w Niemczech, oraz dla europejskich zasobów produkcji polimerów. Z tą certyfikacją, LyondellBaseel może zapewnić potwierdzenie bilansu masowego dla zaawansowanych lub poddawanych recyklingowi molekularnemu polimerów, oraz tworzyw opartych o odnawialne źródła energii;

• Wprowadzenie pod marką Circulen linii produktów wspierających surowce pochodzące z recyklingu i oparte na zrównoważonych źródłach energii;

• Dołączenie do inicjatywy United Nations Global Compact i harmonizacja strategii zrównoważonego rozwoju LyondellBasell z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ;

• Mianowanie dyrektora ds. kadr, różnorodności, sprawiedliwości i braku wykluczenia oraz utworzenie Rady ds. Różnorodności, Sprawiedliwości i Braku Wykluczenia, w skład której wchodzą pracownicy, których celem jest poprawa sytuacji w miejscu pracy i kultury organizacyjnej;

• Inwestycje w społeczności, w których firma prowadzi działalność w formie ponad 900 dotacji na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych; wspieranie potrzeb banków żywności w 17 krajach za pośrednictwem specjalnych dotacji i 6 000 godzin wolontariatu pracowniczego w ramach corocznego Międzynarodowego Dnia Troski organizowanego w LyondellBasell.

LyondellBasell prowadzi również działania ukierunkowane na redukcję swojego śladu węglowego. Spółka uprzednio ogłosiła cel obniżenia emisji CO2 o 15% na tonę wytworzonego produktu do 2030 roku w odniesieniu do poziomu z 2015 r. Spółka rozszerza ocenę zagrożeń dla klimatu w oparciu o rekomendacje Grupy roboczej ds. sprawozdawczości finansowej związanej z kwestiami klimatycznymi (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) w celu dalszego opracowywania i definiowania celów klimatycznych na 2030 rok i na kolejne lata.

Sprawozdanie dostępne na stronie www.lyb.com/sustainability sporządzono zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB) i pełni rolę pierwszej informacji o postępach w ramach inicjatywy United Nations Global Compact.

LyondellBasell

Spółka LyondellBasell (NYSE: LYB) to jedna z największych firm zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych i środków chemicznych oraz rafinerii na świecie. Dzięki pracownikom z całego świata firma LyondellBasell tworzy materiały i produkty niezbędne do wprowadzania rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania, obejmujących podnoszenie bezpieczeństwa żywności przez lekkie i elastyczne opakowania, ochronę czystości dostaw wody przez tworzenie solidniejszych i wszechstronniejszych rur, podnoszenie bezpieczeństwa, komfortu i wydajności paliwowej wielu pojazdów osobowych i ciężarowych na drogach oraz zapewnianie bezpieczeństwa i efektywności elektroniki i urządzeń. Firma jest największym na świecie producentem związków polimerowych oraz największym licencjodawcą technologii poliolefin. Więcej informacji znajduje się na stronie www.LyondellBasell.com.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.