Ministerstwo Klimatu i Środowiska otwarte na współprace z NGO

zk

17.09.2021 10:46 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Ministerstwo Klimatu i Środowiska otwarte na współprace z NGO

Partnerzy portalu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska otwarte na współprace z NGO - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

„Dzisiejsze spotkanie z organizacjami pozarządowymi jest pierwszym po 20 latach przerwy i pierwszym rozpoczynającym cykl spotkań z NGO. Wierzę, że współpraca, wymiana informacji i konsultacje z organizacjami to istotna część dialogu pomiędzy administracją publiczną a społeczeństwem obywatelskim” – podkreślił minister Michał Kurtyka podczas spotkania kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z przedstawicielami NGO, które odbyło się 16 września 2021 r.

Minister Kurtyka przypomniał, że resort środowiska był jednym z pierwszych, który postanowił w końcu XX wieku kompleksowo uregulować zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (POE).

– Do zadań Ministra Klimatu i Środowiska należy nadzór nad fundacjami. Obecnie jest to 1040 fundacji, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (26 proc.) i dolnośląskim (12 proc.) – poinformował.

Minister zwrócił uwagę, że spotkanie to jest jedną z form współpracy przewidzianą w „Wieloletnim programie współpracy Ministra Klimatu i Środowiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na latach 2021-2025”.

– Głównym celem Programu jest budowa partnerstwa pomiędzy administracją rządową a organizacjami pozarządowymi, w realizacji działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, szczególnie w dziedzinie klimatu, zrównoważonego rozwoju, energii oraz na rzecz ochrony i zarządzania środowiskiem – wyjaśnił.

Jak zaznaczył minister Kurtyka, resort chce wspierać, rozwijać i wykorzystywać potencjał organizacji pozarządowych w sferach dot. klimatu i środowiska.

– Naszym celem jest stworzenie skutecznych kanałów komunikacji z organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich wpływu na kreowanie polityki – klimatycznej, energetycznej i środowiskowej oraz zrównoważonego rozwoju, a także zwiększenie efektywności i usystematyzowanie współpracy z NGO – dodał.

Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi dyskutowano m.in. na temat gospodarowania odpadami, geologii, finansowania projektów z NFOŚiGW oraz trendach w sektorze energetycznym. Minister Michał Kurtyka wyjaśnili polskie stanowisko wobec unijnego celu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej, a także omówili elementy „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

Obecny na spotkaniu wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka zwrócił uwagę na priorytety resortu w zakresie leśnictwa i łowiectwa.

– Priorytetem działań jest realizacja leśnictwa wielofunkcyjnego w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną, dzięki której las dostarcza szeregu usług ekosystemowych. Ważne jest utrzymanie trwałości, ciągłości i żywotności lasu na poziomie regionalnym i krajowym, dzięki czemu przekażemy las przyszłym pokoleniom w dobrym stanie – powiedział.

– Natomiast w zakresie łowiectwa najważniejsze jest prowadzenie racjonalnej i zrównoważonej gospodarki łowieckiej w celu zapewnienia optymalnych warunków bytowania zwierzyny -adekwatnych do pojemności danego ekosystemu, oraz ochrony bioróżnorodności – dodał.

Zaznaczył również, że dla Polski priorytetem jest opracowanie Planu Zarządzania dla polskiej części Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest jako dokumentu kierunkowego, uwzględniającego zasady zarządzania lasami Puszczy Białowieskiej wynikające z przepisów prawa unijnego i krajowego oraz z uwzględnieniem praw lokalnych mieszańców do zrównoważonego rozwoju.

Z kolei wiceminister Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody, podkreśliła, jak istotna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony przyrody.

– Mamy wiele wyzwań w zakresie ochrony przyrody, są to m.in.: ograniczenie rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych, wdrażanie unijnej strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 2030 czy ochrona mokradeł. Doceniamy współpracę z organizacjami pozarządowymi, które wspierają nasz resort w wypracowywaniu rozwiązań – dodał.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.