Polak zaprojektował inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych

31.07.2023 18:53
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Polak zaprojektował inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych

Partnerzy portalu

Polak zaprojektował inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. materiały prasowe

Dr inż. Kamil Pochwat z Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury jest autorem projektu innowacyjnego zbiornika wód deszczowych. Charakterystyczny układ hydrauliczny w połączeniu z inteligentnym systemem sterowania nie tylko zwiększa efektywność urządzenia retencyjnego, lecz także umożliwia dzierżawę potencjału retencyjnego na cele sieci odwodnieniowych.

Projekt dotyczy opracowania zbiornika wód deszczowych przeznaczonego dla użytkownika prywatnego, którego objętość retencyjna będzie wykorzystywana przez użytkownika do celów prywatnych oraz przez eksploatatora sieci odwodnieniowej do zwiększenia retencyjności miejskiego systemu. Opracowany innowacyjny układ hydrauliczny pozwala na dzierżawę potencjału retencyjnego, dzięki czemu można nie tylko zminimalizować planowane koszty związane z opłatą za deszczówkę, a nawet odwrócić tę zależność. Implementacja tego rozwiązania daje potencjalne możliwości na dzierżawienie pojemności, co może się przyczynić się do pozyskiwania środków finansowych.

Za sterowanie rozwiązaniem odpowiada zaawansowany sterownik z zaimplementowanym algorytmem opartym na założeniach Real Time Control. Powszechne stosowanie tego rozwiązanie pozwoli na ograniczenie kosztów eksploatacji budynków, wpłynie na cyfryzację infrastruktury miejskiej, zwiększy retencyjność zlewni, może także przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu. Realizację tego zadania zapewni inteligentny system sterowania podłączony do sieci cyfrowej w sposób wymuszony oraz automatyczny.

Wykorzystanie potencjału retencyjnego akumulatora przez eksploatatora sieci zewnętrznych będzie miało charakter dzierżawy, dzięki czemu urządzenie będzie generowało przychody. Celem tego projektu jest opracowanie rozwiązań instalowanych na prywatnych posesjach do gromadzenia deszczówki na potrzeby użytkownika, umożliwiających jednocześnie dzierżawę pojemności retencyjnej na cele miejskich systemów odwodnieniowych.

Instalując opisane rozwiązanie, można zwiększyć sezonowe odprowadzenie wód opadowych do gruntu od 5 do nawet 50 m3. Równocześnie, w zależności od wielkości urządzenia, możliwe jest zmniejszenie ilości wód kierowanych do sieci w czasie deszczu od 30 do 100%. Rozwiązanie to umożliwia również redukcję opłat za deszczówkę nawet do 0 zł.

Inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony sektora gospodarczego. Biorąc pod uwagę „Program priorytetowy Moja Woda” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący ochrony zasobów wodnych przez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji oraz trwające prace nad wprowadzeniem opłat za odprowadzanie wód opadowych, istnieje duże zapotrzebowanie rynkowe na rozwiązania związane z zagospodarowaniem wód opadowych. Szczególnie pożądane są rozwiązania nie tylko prośrodowiskowe, ale równocześnie pozwalające na uzyskanie istotnych oszczędności związanych z eksploatacją budynku/terenu.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.