Porty w zielonym korytarzu. Konieczność czy element walki konkurencyjnej?

Strona główna Transport, Elektromobilność Porty w zielonym korytarzu. Konieczność czy element walki konkurencyjnej?

Partnerzy portalu

Porty w zielonym korytarzu. Konieczność czy element walki konkurencyjnej? - ZielonaGospodarka.pl

We wrześniu porty ujawniły plan wdrożenia pierwszego ekologicznego korytarza transportowego przez Pacyfik. Przedstawiciele miast i portów Los Angeles, Long Beach i Szanghaju oraz największych operatorów liniowych na świecie z udziałem wiodących gestorów ładunków opracowali koncepcję planu wdrożenia zielonego korytarza żeglugowego.

– Chodzi o przyspieszenie redukcji emisji substancji szkodliwych na jednym z najbardziej ruchliwych szlaków transportu kontenerów  na świecie – podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia. 

– Ten transpacyficzny zielony korytarz będzie modelem globalnej współpracy potrzebnej do przyspieszenia zmian w całym przemyśle morskim – powiedział Gene Seroka, dyrektor wykonawczy portu w Los Angeles. 

Redukcja CO2 na Pacyfiku


– Ograniczenie emisji w tym korytarzu przyniesie znaczne redukcje. Z perspektywy czasu większość emisji związanych z transportem ładunków statkami ma miejsce na śródoceanicznej części podróży między portami. Korytarz ten pomoże zmniejszyć emisje ze śródoceanicznej części, jednocześnie kontynuując pracę, którą wykonaliśmy, aby ograniczyć emisje w naszych portach – przekonuje Seroka.

Prace koncepcyjne były wspierane przez ekspertów C40 Cities. Jest to globalna sieć skupiająca burmistrzów miast, które inspirują podejmowanie pilnych działań niezbędnych do walki ze skutkami kryzysu klimatycznego. Faktycznie inicjatywa C40 skupia obecnie około 100 miast. Wśród partnerów tego projektu ze strony polskiej jest Warszawa, ale nie ma żadnego miasta portowego. 

A trzeba zauważyć, że inicjatywa C40 pełni rolę koordynatora inicjatyw związanych z tworzeniem Korytarzy Zielonej Żeglugi. Organizacja zapewnia wsparcie miastom, portom i ich partnerom w tworzeniu i rozwoju korytarza poprzez koordynację, zwoływanie, ułatwianie i zapewnianie wsparcia komunikacyjnego na rzecz realizacji celów korytarza.

– C40 to globalna sieć zrzeszająca blisko 100 burmistrzów wiodących miast świata, których łączy wspólne działanie na rzecz stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu. Burmistrzowie miast C40 zobowiązują się do działania opartego na nauce i współpracy tak, aby zmniejszyć udział [emisji ciepła i szkodliwych substancji – MG] o połowę do 2030 r., pomóc światu ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C oraz budować zdrowe, sprawiedliwe i odporne społeczności – informuje zespół koordynujący projekt. 

C40 Cities wspiera porty i armatorów


Mark Watts, dyrektor wykonawczy C40, powiedział: – C40 z dumą wspiera ten pierwszy w swoim rodzaju ekologiczny korytarz żeglugowy, którego celem jest wykazanie, że żegluga o zerowej emisji dwutlenku węgla na dużą skalę jest wykonalna do 2030 r. oraz że mniej zanieczyszczające statki i porty również oznaczają czystsze powietrze, mniej hałasu i więcej miejsc pracy dla społeczności lokalnych.

W przypadku połączenia zapewnianego przez serwisy liniowe największych operatorów na trasie Los Angeles, Long Beach i Szanghaju, partnerzy zielonego korytarza oceanicznego wyznaczyli sobie cele polegające na rozpoczęciu wprowadzania na połączenia  statków o zmniejszonej lub zerowej emisji dwutlenku węgla do 2025 r. 

– Tworzenie pierwszego w historii ekologicznego korytarza żeglugowego przez Pacyfik nabrało już wyraźnych kształtów – informują przedstawiciele inicjatywy.

W projekt włączyły się zarządy portów w Los Angeles, Long Beach i Szanghaju, kilku największych przewoźników na świecie oraz kluczowych wiodących właścicieli ładunków. Zaprezentowali oni program wdrożenia korytarza ekologicznej żeglugi. Uzasadniają to koniecznością przyspieszenia redukcji emisji na jednym z najbardziej ruchliwych szlaków transportu kontenerowego na świecie przez Pacyfik.  

Plan jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem i został opracowany przy wsparciu C40 Cities w ramach działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jest to jeden z szeregu działań na drodze dekarbonizacji globalnych łańcuchów dostaw.  

W planie ujęte zostaną najnowocześniejsze technologie organizacji przepływu towarów, optymalne techniki dekarbonizacji i najlepsze praktyki zarządzania w celu zwiększenia wydajności transportu morskiego. Zostanie to wykonane poprzez integrację osiągnięć technologicznych, gospodarczych i prawnych na rzecz stopniowej dekarbonizacji żeglugi i działalności związanej z portami.

W ramach planu partnerzy przewoźnicy rozpoczynają wprowadzanie statków o obniżonej emisji dwutlenku węgla lub zerowej emisji dwutlenku węgla do 2025 r. Praktycznie wielu z nich już włącza do swoich flot statki o obniżonej emisji CO2. 

Zeroemisyjne kontenerowce do 2030 r. 


Chodzi o to, aby do 2030 r. wykazać wykonalność eksploatacji  kontenerowców o zerowej emisji dwutlenku węgla. Do głównych inicjatorów utworzenia korytarza  należą Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., the China Classification Society, and the Maritime Technology Cooperation Centre of Asia.   Partnerami portów są przewoźnicy liniowi: CMA CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Maersk i ONE. 

–Ta inicjatywa doprowadzi do redukcji emisji na największym oceanie świata i doprowadzi do stosowania bardziej ekologicznych praktyk przez uczestników łańcucha dostaw wzdłuż tych kluczowych szlaków handlowych – powiedział Mario Cordero, dyrektor generalny portu  Long Beach. 

Jego zdaniem „Nowe i innowacyjne technologie statków, zwiększone dostępność zrównoważonych paliw i lepsze praktyki stworzone dzięki zielonemu korytarzowi będą miały również wpływ na przejście społeczeństwa do czystszej przyszłości daleko poza obszarami obsługiwanymi przez nasze porty”.

Uczestnicy partnerstwa na rzecz korytarza zielonej żeglugi podejmą kroki w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i emisji szkodliwych substancji zanieczyszczających mających wpływ na jakość powietrza za pomocą takich metod, jak szersze wykorzystanie energii lądowej i wspieranie rozwoju czystej infrastruktury tankowania statków. 

Partnerzy będący właścicielami ładunków wyznaczyli cele w zakresie zawierania umów z przewoźnikami w sprawie korzystania z usług żeglugi o zerowej emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia, a chcąc zmierzyć postęp w kierunku dekarbonizacji, wszyscy partnerzy opracują wskaźniki umożliwiające śledzenie postępu dekarbonizacji.

W Europie i Azji w zielonych korytarzach działa już kilkanaście portów i miast portowych oraz wiodących operatorów liniowych i gestorów ładunków. Tworzenie zielonych korytarzy na połączeniach oceanicznych i w żegludze bliskiego zasięgu ma na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania transportu morskiego na otoczenie. Ponad 20 lat temu aktywnie promowano przenoszenie ładunków na połączenia morskie krótkiego zasięgu i żeglugę śródlądową. 

Te inne działania przyczyniają się do zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Ale jest taż inny aspekt tych działań. Uczestnictwo w zielonych korytarzach może być istotnym elementem przetargowym w budowaniu przewagi konkurencyjnej portów. W czasach recesji armatorzy mogą wykorzystać ten atut w żądaniu dodatkowych opłat lub przesuwaniu połączeń, a nawet wyłączania portów z serwisów. Dlatego dobrze trzeba śledzić zmiany na rynku i włączać się w inicjatywy, które mogą skutkować zwiększeniem konkurencyjności na światowej mapie transportu morskiego. I trzeba to robić już w chwili budowy nowych lub modernizacji działających terminali. 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.