Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich - ZielonaGospodarka.pl
24.07.2023 06:11
Strona główna Prawo, finanse Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

Partnerzy portalu

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Prezydent Andrzej Duda/Twitter/Kancelaria Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, która określa zasady i tryb zastosowania przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej niezbędnych środków w celu m.in. usunięcia poważnego i bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego z morza i powietrza.

Chodzi o zmianę ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw.

Celem znowelizowanej ustawy - jak wskazano w uzasadnieniu - jest zapewnienie Siłom Zbrojnym RP możliwości skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza, których nie można zneutralizować środkami pozostającymi w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ponadto celem jest zapewnienie państwu możliwości korzystania ze zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do „przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa, które wymykają się ustalonym schematom i uniemożliwiają podejmowanie działania w ramach istniejącego porządku prawnego”.

Przepisy noweli przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu, w tym gazociągu Baltic Pipe, oraz innych obiektów i instalacji zapewniających dostęp do portów, morskich farm wiatrowych, podmorskich sieci elektroenergetycznych i światłowodowych.

W noweli przewidziano, że stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie dla osób postronnych, wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte, oraz ograniczyć zniszczenie wrogiego statku lub obiektu pływającego, innych statków oraz infrastruktury portowej. W nowych przepisach wskazano też, że obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu ma zostać rozszerzony na całość polskich obszarów morskich.

Ustawa reguluje też postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego, który będzie można zniszczyć. Nowela zakłada też, że na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza Straży Granicznej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 8 (zmiany w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw), który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.