Rząd przyjął projekt rozszerzenia specustawy przesyłowej o kolejne linie energetyczne

Rząd przyjął projekt rozszerzenia specustawy przesyłowej o kolejne linie energetyczne - ZielonaGospodarka.pl
19.04.2023 08:45
Strona główna Prawo, finanse Rząd przyjął projekt rozszerzenia specustawy przesyłowej o kolejne linie energetyczne

Partnerzy portalu

Rząd przyjął projekt rozszerzenia specustawy przesyłowej o kolejne linie energetyczne - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany tzw. specustawy przesyłowej, rozszerzający ją o szereg projektów rozbudowy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej o linie 110 kV i wyższych napięć, oraz zakładający zniesienie ograniczenia czasowego obowiązywania ustawy.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą projektu jest minister klimatu i środowiska.

Zgodnie z projektem nowelizacji do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Projekt zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej.

Projektowana nowelizacja przewiduje, że wykaz strategicznych inwestycji, polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje też zniesienie obowiązującego obecnie zakresu czasowego obowiązywania specustawy - do 31 grudnia 2030 r. Wskazano, że brak jest uzasadnienia dla czasowego ograniczenia możliwości stosowania przepisów specustawy ustawy, w szczególności w kontekście wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz zwiększającym się obciążeniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnych w związku z dynamicznym wzrostem przyłączeń OZE. Dodatkowo rezygnacja z ograniczenia czasowego jest zgodna z założeniami strategicznych dokumentów rządowych, w tym w szczególności z Polityką energetyczną Polski do 2040 r. - stwierdzono w OSR projektu.wkr/ mk/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.