Sprzedaż spółki Tauron Wydobycie Skarbowi Państwa - na przełomie roku

zk

24.11.2022 16:54 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Sprzedaż spółki Tauron Wydobycie Skarbowi Państwa - na przełomie roku

Partnerzy portalu

Sprzedaż spółki Tauron Wydobycie Skarbowi Państwa - na przełomie roku - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Tauron

Sprzedaż spółki Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa powinna nastąpić na przełomie roku - ocenił w czwartek prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek. Zadeklarował, że transakcja będzie przeprowadzona "w atmosferze porozumienia społecznego". Trwają w tej sprawie rozmowy ze związkowcami.

"W związku z planowaną sprzedażą akcji Tauronu Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa, prowadzimy rozmowy zarówno z zarządem, jak i ze stroną społeczną Tauronu Wydobycie. Rozmowy przede wszystkim są związane z pytaniami co do przyszłości tej spółki już w strukturach Skarbu Państwa" - powiedział prezes podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom Grupy Tauron w trzech kwartałach tego roku.

"Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania - one mają charakter zarówno finansowy, jak i niefinansowy. Jesteśmy w trakcie rozmów, chcemy tę transakcję przeprowadzić w atmosferze porozumienia społecznego" - zapewnił Szczeszek, komentując związkowy postulat wypłacenia pracownikom Tauronu Wydobycie 10-tysięcznego świadczenia w związku ze zmianami własnościowymi.

Prezes podkreślił, że październikowe podpisanie warunkowej umowy sprzedaży Tauronu Wydobycie Skarbowi Państwa było wydarzeniem - jak mówił - "przełomowym z punktu widzenia planowanej transformacji energetycznej i jednocześnie długo wyczekiwanym".

"Do finalizacji transakcji powinno dojść na przełomie roku - najpewniej 31 grudnia tego roku bądź 1 stycznia roku przyszłego. Aktualnie czekamy na spełnienie ostatniego warunku zawieszającego, określonego w tej warunkowej umowie sprzedaży" - poinformował Paweł Szczeszek.

Produkcja węgla w kopalniach Grupy Tauron wyniosła w trzech kwartałach 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa od ubiegłorocznej, zaś sprzedaż węgla spadła o 13 proc., do 3,47 mln ton. 57 proc. swojego zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech własnych kopalń, wobec dwóch trzecich pokrycia potrzeb Grupy w pierwszym półroczu br.

Jak tłumaczył w czwartek wiceprezes Taurona ds. finansowych Krzysztof Surma, spadek produkcji węgla w trzecim kwartale br. wynikał przede wszystkim z przezbrojenia ścian wydobywczych w kopalni Sobieski. W czwartym kwartale produkcja ma być już na wyższym poziomie.

Równolegle do przygotowań związanych ze sprzedażą, za symboliczną złotówkę, akcji Tauronu Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa, toczy się proces wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

"Wydzielenie z Grupy Tauron zdecydowanej większości aktywów węglowych to najważniejszy proces o charakterze strategicznym, prowadzony w ostatnich latach. Jego finalizacja odblokuje potencjał inwestycyjny Grupy i znacząco przybliży nas do osiągnięcia strategicznych założeń +zielonego zwrotu+" - ocenił prezes Szczeszek.

Odnosząc się do zadłużenia, jakie potencjalnie może zostać przypisane aktywom przenoszonym do NABE, wiceprezes Surma przypomniał, że w Grupie Tauron obowiązuje centralny model finansowania, nie ma zatem bezpośredniego przypisania długu do poszczególnych segmentów. Wiceprezes ocenił, iż przy transferze aktywów do NABE kluczowa będzie ich wycena. "Można sobie wyobrazić alokację długu uzgodnioną między stronami, wyższą lub niższą" - powiedział Surma.

21 października br. Grupa Tauron podpisała warunkową umowę sprzedaży Skarbowi Państwa 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie, skupiającej kopalnie węgla kamiennego Sobieski, Janina i Brzeszcze. Cenę nabycia ustalono na symboliczną złotówkę. Wcześniej spółka wydobywcza zostanie oddłużona względem spółki-matki. Zakup kopalń przez Skarb Państwa uwarunkowany jest nieskorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzeniem zadłużenia Tauron Wydobycie wobec Tauron Polska Energia. Wartość bilansowa wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi zero zł.

Bezpośrednie przejęcie kontroli nad górniczymi firmami przez Skarb Państwa to element porządkowania struktury organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego. Wcześniej w podobny sposób - również za 1 zł za każdy przejmowany pakiet - Skarb Państwa odkupił od akcjonariuszy (państwowych spółek) akcje Polskiej Grupy Górniczej.

Cena nabycia akcji Taurona Wydobycie, tj. 1 zł, została ustalona przez strony w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wycena opiera się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049. Transakcja nie ma wpływu na wskaźniki EBIT/EBITDA Taurona.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele zarządu Taurona podsumowali wyniki Grupy w trzech kwartałach br. Tauron zamknął je przychodami rzędu 26,8 mld zł - wyższymi o połowę wobec dziewięciu miesięcy 2021 r. Zysk netto zmniejszył się rok do roku o 20 proc. (do 397 mln zł), a zysk EBITDA spadł o 23 proc., do poziomu 2,85 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała 2,6 mld zł, z czego ponad połowę w segmencie dystrybucji energii. W całym 2022 roku Grupa prognozuje wynik "stabilnie dodatni".

"Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w ciągu 9 miesięcy 2022 r. pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę kontraktów" – skomentował wiceprezes Krzysztof Surma.

W trzech kwartałach br. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 40,31 TWh energii elektrycznej (wzrost rok do roku o 1 proc.), a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz ponad 5,8 mln odbiorców; sprzedaż energii wzrosła o 5 proc. (do 33,94 TWh). Produkcja energii wyniosła 11,1 TWh (w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych), co oznacza spadek rok do roku o 2 proc.. Produkcja ciepła w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 6,91 PJ i była niższa o 14 proc. wobec dziewięciu miesięcy 2021 r.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 22950,00 $ tona 1,77% 30 lis
 Cynk 2973,00 $ tona 0,61% 30 lis
 Aluminium 2386,00 $ tona 1,92% 30 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.