Stena Recycling dołączyła do Polskiego Paktu Plastikowego

zk

18.05.2022 14:46 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Odpady, Recykling Stena Recycling dołączyła do Polskiego Paktu Plastikowego

Partnerzy portalu

Stena Recycling dołączyła do Polskiego Paktu Plastikowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Stena Recycling przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego, którego celem jest zamknięcie obiegu opakowań plastikowych w Polsce do 2025 r. Sprzyja temu inwestycja Stena Recycling w nowoczesną linię do recyklingu folii opakowaniowej w Centrum Recyklingu we Wschowie.

Polski Pakt Plastikowy powstał pod parasolem Kampanii 17 Celów. Jest częścią globalnej sieci Plastics Pact koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Środkowo-Wschodniej i ósma na świecie. Zrzesza firmy, organizacje oraz świat nauki, który chce podjąć działania na rzecz tego, by plastik krążył w gospodarce w obiegu zamkniętym.

Od lat 50 ub. wieku wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 mld ton plastiku. Recyklingowi poddano jednak tylko 10 procent wytworzonego w tym okresie tworzywa. Reszta trafiła na składowiska oraz do mórz i oceanów, zagrażając wodnej faunie. Tylko w Unii Europejskiej wytwarzamy 25,8 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Szacuje się, że zużycie plastiku w krajach Unii zwiększy się z 49 do 62 mln ton do 2050 roku. Niestety, większość z nich nadal ląduje na składowiskach (31%) albo jest spalana (39%). Tylko 30% poddawanych jest recyklingowi. *

Nowa strategia Komisji Europejskiej dot. odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zakłada, że do 2025 roku firmy będą poddawać recyklingowi 50% odpadów z tworzyw sztucznych i 77% plastikowych opakowań po napojach; butelki PET mają w 25% składać się z surowca wtórnego, zaś do roku 2030 liczby te mają wzrosnąć – odpowiednio – 55%, 90% i 30%. Polski Pakt Plastikowy oraz zrzeszone w nim organizacje i firmy chcą zamknąć obieg opakowań z tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce do 2025 roku. Aby to osiągnąć, wyznaczono 6 wspólnych celów dla polskiego rynku i priorytetowe kierunki działania. Obejmują one m.in. dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25% oraz osiągnięcie poziomu recyklingu opakowań w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.

– Zamykanie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych wymaga wszystkich rąk na pokładzie i zaangażowania podmiotów związanych z całym łańcuchem wartości opakowań. Z wielką radością witamy w gronie członków Polskiego Paktu Plastikowego Stenę Recycling, firmę, która cyrkularność ma w swoim DNA. Pakt Plastikowy, opierając swoje działania o hierarchię postępowania z odpadami, dotychczas intensywnie działał w obszarach eliminacji opakowań nadmiernych i problematycznych, ekoprojektowania, czy promowaniu rozwiązań wielokrotnego użytku. Wiemy jednak, że nie jesteśmy dziś w stanie zapobiec wytwarzaniu wszystkich odpadów. Dostrzegamy więc konieczność wsparcia systemu zbiórki i recyklingu odpadów (piąty cel strategiczny Paktu) i wspólnie z naszymi członkami poszukiwać będziemy rozwiązań, które nam w tym pomogą. Jestem przekonana, że wieloletnie doświadczenie Steny na rynku gospodarki odpadami, a także rozszerzenie działalności o recykling folii z tworzyw sztucznych, będzie tu nieocenione – mówi Dorota Żmudzińska, ekspertka ds. GOZ i gospodarki odpadami w Polskim Pakcie Plastikowym

Członkostwo Steny Recycling w Polskim Pakcie Plastikowym zostało ogłoszone 18 maja na wydarzeniu z okazji premiery Mapy Drogowej, czyli strategicznego dokumentu pokazującego jakie zadania muszą zostać wykonane, ale zamknąć obieg opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce do 2025 r. O bieżących działaniach Paktu można przeczytać na profilu inicjatywy w serwisie LinkedIn**.

- Odpowiednie gospodarowanie tworzywami sztucznymi, zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami to jedno z kilku działań Stena Recycling na rzecz zamykania obiegu tych materiałów. Cele stawiane przez Polski Pakt Plastikowy idealnie wpisują się w szereg naszych inicjatyw, także w zakresie wprowadzanych na rynek rozwiązań technologicznych. Przykładem jest ostatnia inwestycja – linia do recyklingu folii LDPE Stena Recycling we Wschowie – będąca naszą odpowiedzią na potrzebę gospodarowania tym odpadem w sposób bardziej zrównoważony – mówi Aleksandra Surdykowska PR & Marketing Manager ze Stena Recycling.

Folia LDPE (Low Density Polyethylene) używana jest m.in. do produkcji worków czy materiałów opakowaniowych, ale sprawdza się również jako materiał zabezpieczający towary składowane na drewnianych paletach. Jej zużycie szybko rośnie wraz z rozwojem e-commerce.

Nowa linia do recyklingu tej folii ruszyła we Wschowie. Folia jest w niej oczyszczana i przetwarzana w wysokiej jakości granulat. Z niego firmy będą mogły ponownie wytwarzać nowe produkty i w ten sposób zamknąć obieg folii opakowaniowej w gospodarce. Linia pozwala na recykling około 15 tysięcy ton folii opakowaniowej rocznie.


Stena Recycling włącza się także w inne inicjatywy, które mają pomóc w ograniczeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, chronić środowisko i tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość. W ostatnim czasie firma przyłączyła się do projektu Science Based Targets, czyli globalnej organizacji działającej na rzecz wspierania przedsiębiorstw w zakresie wyznaczania celów klimatycznych. Stena Recycling w Szwecji przystąpiła do tej inicjatywy przed rokiem, teraz dołączają do niej spółki na innych rynkach, także polskim.

Celem jest dążenie do tego, by - zgodnie z Porozumieniem Paryskim - globalne ocieplenie nie było wyższe niż 1,5 stopnia. Stena Recycling zobowiązuje się też do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. W związku z tym spółka przeprowadzi analizę emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw i na tej podstawie przedstawi konkretne cele do osiągnięcia oraz plan ich realizacji. Wiosną przyszłego roku zostaną one przedstawione Science Based Targets do zatwierdzenia.

* paktplastikowy.pl
** linkedin.com
Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.