Valean: nasze propozycje pomogą UE ograniczyć emisje z transportu o 90 proc.

zk

31.01.2022 08:13 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność Valean: nasze propozycje pomogą UE ograniczyć emisje z transportu o 90 proc.

Partnerzy portalu

Valean: nasze propozycje pomogą UE ograniczyć emisje z transportu o 90 proc. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. europa.eu

Wszystkie nasze propozycje pomogą UE osiągnąć cel ograniczenia emisji z transportu o 90 proc. do 2050 roku, ale poprawią także nasz system transportowy na wiele innych sposobów – oświadczyła unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

Podczas swojego wystąpienia w Europejskim Komitecie Regionów komisarz przedstawiła najnowsze propozycje Komisji Europejskiej dotyczące transportu – strategię efektywnej i ekologicznej mobilności.

„Nasze propozycje +Fit for 55+ dotyczą czystszych paliw dla lotnictwa i transportu morskiego (…), a także infrastruktury potrzebnej do zasilania czystszych samochodów, ciężarówek, statków i samolotów” – zaznaczyła Valean.

Dodała, że proponowane przez KE rozporządzenie wyznacza wiążące cele, mające zapewnić wystarczającą infrastrukturę, w tym m.in. ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodorem pojazdów lekkich i ciężkich.

„Potrzebne są wiążące cele, abyśmy mogli osiągnąć nasz cel obniżenia emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku. I są one konieczne, abyśmy nie pozostawili żadnego regionu w tyle, a w szczególności tych, w których popularność pojazdów elektrycznych jest mniejsza i gdzie nie ma jeszcze wystarczająco mocnego uzasadnienia biznesowego dla punktów ładowania. Nasze cele są celowo elastyczne, aby uwzględnić różne realia regionalne” – powiedziała Valean.

Przyznała, że plany szybkiej rozbudowy infrastruktury mogą wywoływać obawy dotyczące zbytniego obciążenia finansowego dla regionów. Dodatkowo nowe pojazdy bezemisyjne są droższe od tradycyjnych, co również wywołuje pytania o koszty. Przypomniała jednak, że różne instrumenty finansowe UE wspierają inwestycje regionalne, w tym instrument „Łącząc Europę”, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz europejskie fundusze strukturalne.

Komisarz wyjaśniła, że propozycje KE mają na celu modernizację transeuropejskiej sieci transportowej, zwiększenie dalekobieżnych i transgranicznych podróży kolejowych oraz dalsze promowanie inteligentnych systemów transportowych. KE chce także sprostać wyzwaniom związanym z mobilnością w miastach. „Wpływ propozycji będzie odczuwalny przez wielu, od pasażerów i mieszkańców miast, po osoby mieszkające wzdłuż naszej sieci TEN-T i oczywiście sam sektor transportu” – zaznaczyła Valean.

TEN-T to transeuropejska sieć transportowa, czyli szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE. Temu zagadnieniu komisarz poświeciła osobny punkt swojego wystąpienia. Podkreśliła, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na odcinki transgraniczne, brakujące ogniwa i wąskie gardła w europejskich korytarzach. „Zgadzam się jednak przyspieszyć postępy w innych częściach sieci. Nie możemy po prostu czekać do 2050 roku. Dlatego zaproponowaliśmy nowy pośredni termin - 2040 rok dla rozszerzonej sieci bazowej” – powiedziała Valean.

Zwracała też uwagę, że duża część obywateli UE codziennie dojeżdża do pracy. Jednocześnie mieszkańcy miast najbardziej cierpią z powodu negatywnych skutków transportu, takich jak hałas, zatory komunikacyjne i zanieczyszczenia powietrza. „W pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości (…) chcemy pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Chcemy lepiej zintegrować te miasta z szerszą siecią TEN-T i poprawić połączenia między transportem lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym. Dlatego zaliczamy niektóre miasta do +węzłów miejskich+. Cała sieć TEN-T zawiera teraz 424 takie węzły” – zaznaczyła komisarz.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.