Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na posiedzeniu grupy roboczej ds. klimatu w ramach Konferencji na rzecz Przyszłości Europy

zk

26.10.2021 08:34 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na posiedzeniu grupy roboczej ds. klimatu w ramach Konferencji na rzecz Przyszłości Europy

Partnerzy portalu

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na posiedzeniu grupy roboczej ds. klimatu w ramach Konferencji na rzecz Przyszłości Europy - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

„Zmiany klimatyczne to temat silnie angażujący obywateli Unii Europejskiej. Konferencja ws. przyszłości Europy to doskonałe forum do wypracowania wspólnych rozwiązań.

Przebieg dotychczasowych Europejskich Paneli Obywatelskich wskazuje, że Europejczycy najchętniej angażują się w debaty nt. zagadnień, które mają wpływ na ich codzienne życie, takie jak kwestie dotyczące ochrony klimatu” – mówił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas na posiedzenia grupy roboczej ds. klimatu w ramach Konferencji nt. Przyszłości Europy, która odbyła się 22 października 2021 r. w Strasburgu.

Konferencja nt. Przyszłości Europy to seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli. Stanowi ona forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim, tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską.

Z perspektywy Polski wymiar społeczny polityki klimatycznej ma szczególne znaczenie. Polska konsekwentnie zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia sprawiedliwej transformacji, uwzględnienie potrzeb społecznych, w tym szczególnie najbardziej wrażliwych konsumentów.

– Przebieg trzeciego Europejskiego Panelu Obywatelskiego pokazał szeroki zakres zainteresowań obywateli, takich jak: edukacja klimatyczna, ochrona bioróżnorodności, ograniczanie zanieczyszczeń. Wszystkie te tematy mają istotne znaczenie również dla polskiego rządu i powinny stanowić impuls dla dalszych działań instytucji i aktorów UE – mówił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński .

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska, w ostatnich latach obserwujemy szczególne zainteresowanie młodego pokolenia problemem zmian klimatycznych.

– W 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska powołał Młodzieżową Radę Klimatyczną, która stanowi jego organ doradczo-konsultacyjny. To ważny głos w toku wypracowywania nowych rozwiązań legislacyjnych w Polsce dotyczących polityki klimatycznej – podkreślał wiceminister.

Dla Polski szczególnie godne uwagi są inicjatywy związane z ochroną klimatu. Ambitne, nowe cele polityki klimatycznej UE mają już i w kolejnych latach będą miały znaczący wpływ na naszą gospodarkę krajową i sytuację społeczną. Stanowią one zarazem wyzwanie, jak i szansę na przeprowadzenie zielonej transformacji w Polsce przy wsparciu środków unijnych.

Priorytetem powinno być zapewnienie sprawiedliwej transformacji, sprzyjającej włączeniu społecznemu. W tym kontekście walka z problemem ubóstwa energetycznego ma szczególne znaczenie. Bez akceptacji społecznej wprowadzenie ambitnych rozwiązań UE w zakresie polityki klimatycznej nie będzie skuteczne.

– Polska dołoży wszelkich starań, by nie odbyła się ona kosztem najuboższych grup społeczeństwa. Popieramy więc wszelkie inicjatywy na poziomie europejskim, mające na celu stworzenie konkretnych i adekwatnych do potrzeb, ram wsparcia  finansowego dla osób w trudnej sytuacji – podsumowywał wiceminister klimatu i środowiska.

Wyniki prac poszczególnych grup będą prezentowane na Sesji Plenarnej przez przewodniczących danej grupy i jednego obywatela wchodzącego w jej skład.

Tagi:
mkis, klimat , ghg

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25625,00 $ tona 0,39% 19 wrz
 Cynk 2476,00 $ tona -0,64% 19 wrz
 Aluminium 2174,00 $ tona 0,46% 19 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.