1,5 roku pozbawienia wolności i 30 tysięcy na rzecz NFOŚ za nielegalne magazynowanie odpadów niebezpiecznych

zk

07.02.2023 13:00 Źródło: WIOŚ
Strona główna Prawo, finanse 1,5 roku pozbawienia wolności i 30 tysięcy na rzecz NFOŚ za nielegalne magazynowanie odpadów niebezpiecznych

Partnerzy portalu

1,5 roku pozbawienia wolności i 30 tysięcy na rzecz NFOŚ za nielegalne magazynowanie odpadów niebezpiecznych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. WIOŚ

W dniu 20 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie sprawcy nielegalnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych w m. Wilczoruda, gmina Pniewy.

Na jego mocy sprawca zdarzenia został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Zasądzono także od niego nawiązkę w wysokości 30 000 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

W listopadzie 2019 roku podczas wspólnych działań Inspektorów WIOŚ w Warszawie, Delegatury w Radomiu i Policji ujawniono miejsce nielegalnego magazynowania odpadów na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w gm. Pniewy. W budynkach gospodarczych znajdowało się 16 mauzerów 1000 litrowych, 8 beczek 200 l i 24 beczki 20 litrowe, które zawierały odpady niebezpieczne.

Przeprowadzona analiza pobranych prób wykazała, że były to odpady niebezpieczne. Zawierały one w swoim składzie między innymi: ftalan benzylu butylu, oktametylosilseskwioksan, błękit victoria oraz styren. Są to substancje działające drażniąco na skórę i oczy, trujące w przypadku połknięcia, szkodliwe w następstwie wdychania oraz mogące powodować raka. Działanie tych substancji jest toksyczne dla organizmów wodnych i może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Część wykrytych substancji jest łatwopalna lub wysoce łatwopalna i ich przechowywanie łączy się z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W wyniku działań WIOŚ niebezpieczne odpady zostały usunięte. Jednocześnie, wobec podejrzanego skierowano wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o wszczęcie postepowania, z art. 183 § 1 Kodeksu karnego (dokonywanie składowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym, co może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym).

Tagi:
odpady , wyrok

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.