3 000 000 złotych na eko-edukację w Zachodniopomorskim

zk

09.08.2022 14:35 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja 3 000 000 złotych na eko-edukację w Zachodniopomorskim

Partnerzy portalu

3 000 000 złotych na eko-edukację w Zachodniopomorskim - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Celem Programu finansowanego przez NFOŚiGW pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym.

WFOŚiGW Szczecin to drugi po lubelskim Wojewódzki Fundusz, który przystąpił do Programu. W najbliższym czasie umowy zawrą pozostałe Fundusze, a na edukację ekologiczną w regionach zostanie przeznaczone ponad 60 milionów złotych.

To kolejny bardzo ważny i potrzebny program dla Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych.  Intensywność dofinansowania wynosić będzie: 1) do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego, 2) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla pozostałych podmiotów. To ogromne wsparcie które, zostanie przekazane na budowanie świadomości ekologiczne na terenie naszego Województwa – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Budżet na realizację programu w woj. Zachodniopomorskim wynosi 3.000.000,00 zł. Planowana kwota udostępnienia środków dla WFOŚiGW w Szczecinie przez NFOŚiGW w Warszawie wynosi 2.500.000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150.000,00 zł. Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Umowę udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, która została podpisana 08.08.2022 r. Szczegóły naboru zostaną ogłoszone na stronie WFOŚiGW Szczecin już niebawem.

„WFOŚIGW w Szczecinie jest jednym z liderów działań w ramach programu edukacji ekologicznej w kraju. Jako pierwszy aplikował o środki do NFOŚiGW, czego efektem jest podpisana dziś umowa, druga tego typu w kraju. Przyznane środki pozwolą na rozpoczęci naboru i wdrożenie na terenie województwa zachodniopomorskiego szeregu przedsięwzięć kształtujących postawy proekologiczne” – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

„Edukacja ekologiczna jest obszarem niezwykle istotnym dla Narodowego Funduszu i zawsze kładł on duży nacisk na jej efektywne wdrażanie. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji jest doskonałym potwierdzeniem tego faktu. Przeznaczona na ten Program kwota 56 mln. zł, w połączeniu z wkładem własnym Wojewódzkich Funduszy da ponad 60 mln złotych, co stanowi znaczny wkład w rozwój edukacji ekologicznej w Polsce. Końcowi Beneficjenci Programu będą mogli uzyskać dofinansowanie do 150 tys. zł na bardzo szeroki wachlarz działań w tym. m.in na szkolenia na temat smogu, odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnego transportu, ale także na poruszenie zagadnień najistotniejszych na terenie województwa zachodniopomorskiego.” – powiedział Paweł Mirowski Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.