Amerykanie ograniczą wpływ wiatraków na rybołówstwo i monitoring ekosystemów morskich

Strona główna Energetyka, OZE Amerykanie ograniczą wpływ wiatraków na rybołówstwo i monitoring ekosystemów morskich

Partnerzy portalu

Amerykanie ograniczą wpływ wiatraków na rybołówstwo i monitoring ekosystemów morskich - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Amerykańskie Biuro Zarządzania Energią Oceaniczną (BOEM) oraz Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) chcą wspólnie przeciwdziałać potencjalnym wpływom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na sektor rybołówstwa, w tym na badania prowadzone przez samą NOAA. 

Badania prowadzone przez NOAA są niezbędne do zrównoważonego zarządzania rybołówstwem USA. Przez 150 lat naukowcy agencji zbierali dane z badań, które stanowią podstawę opartego na nauce zarządzania amerykańskimi łowiskami, wspierając ochronę i odbudowę ssaków morskich oraz gatunków zagrożonych i zagrożonych, a także zwiększając zrozumienie i ochronę siedlisk i ekosystemów przybrzeżnych i morskich dla przyszłych pokoleń.

 Nasze badania rybołówstwa pozwalają NOAA na monitorowanie ważnych trendów dla poszczególnych gatunków w czasie, z szerszymi celami zrozumienia ekosystemów morskich, szczególnie w obliczu zmian klimatycznych, i wspierania zrównoważonego rybołówstwa – mówi Janet Coit, asystentka administratora NOAA Fisheries.

BOEM jest główną agencją federalną odpowiedzialną za dzierżawę amerykańskiego zewnętrznego szelfu kontynentalnego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. NOAA Fisheries jest odpowiedzialna za zarządzanie żywymi zasobami morskimi kraju, w tym rybołówstwem, ssakami morskimi, gatunkami zagrożonymi i niezagrożonymi oraz ich siedliskami i ekosystemami. Obie agencje są odpowiedzialne za zarządzanie zasobami, badania, zaangażowanie społeczeństwa i inne wymagania związane z promowaniem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, ochroną bioróżnorodności i promowaniem współużytkowania oceanów.

Jak informuje BOEM, podczas przeglądu środowiskowego realizowanego w ramach pierwszego projektu morskiej energetyki wiatrowej na amerykańskim zewnętrznym szelfie kontynentalnym, BOEM i NOAA Fisheries zidentyfikowały poważne negatywne oddziaływania w regionie północno-wschodnim. 

Celem BOEM i NOAA Fisheries jest ocena i integracja, tam gdzie to możliwe, badań monitorujących rozwój energetyki wiatrowej. Kluczem jest wspólne planowanie i wdrażanie środków łagodzących z partnerami, interesariuszami i innymi użytkownikami oceanów przy użyciu lokalnej wiedzy ekologicznej rybaków i rdzennej tradycyjnej wiedzy ekologicznej.

Strategia ta - choć skupia się na Nowej Anglii i Środkowym Atlantyku - będzie służyć jako model do zajęcia się wpływem morskiej energetyki wiatrowej na badania NOAA Fisheries w innych regionach. Na poziomie krajowym NOAA Fisheries ocenia stan około 450 stad ryb, 200 stad ssaków morskich oraz 165 gatunków zagrożonych i będących w niebezpieczeństwie (uznając, że niektóre ssaki morskie są również zagrożone). Oceny te opierają się na ponad 50 długoterminowych, standardowych badaniach, z których wiele trwa od ponad 30 lat.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej odgrywa ważną rolę w amerykańskich wysiłkach na rzecz walki z kryzysem klimatycznym i budowania gospodarki opartej na czystej energii. Biały Dom postawił sobie za cel znaczne zwiększenie krajowej mocy morskiej energetyki wiatrowej do 30 GW do 2030 roku oraz dodatkowych 15 GW w technologii pływającej morskiej energetyki wiatrowej do 2035 roku.

Więcej: tutaj.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.