Innowacyjne i sensowne koncepcje przetwarzania odpadów pofermentacyjnych firmy MKR Cleanwater GmbH dla biogazowni.

Strona główna Energetyka, OZE Innowacyjne i sensowne koncepcje przetwarzania odpadów pofermentacyjnych firmy MKR Cleanwater GmbH dla biogazowni.

Partnerzy portalu

Innowacyjne i sensowne koncepcje przetwarzania odpadów pofermentacyjnych firmy MKR Cleanwater GmbH dla biogazowni. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. DV4000 3S, Lokalizacja Bawaria BGA z flotantami, odpadami płynnymi/MKR Cleanwater GmbH

W czasie kryzysu energetycznego coraz częściej powraca temat konieczności rozbudowy branży OZE. W tym kontekście głównie od wszystkich słyszymy o energii wiatrowej i z fotowoltaicznej. Inne państwa szybko zareagowały na kryzys związany z wojną w Ukrainie i już wiosną dopasowywały swoją strategię, a przede wszystkim przepisy prawne do nowej sytuacji. A u nas? Ciągle jeszcze trwa dyskusja, która realnie do niewielu zmian doprowadziła.

Brakuje w publicznej debacie tematu biogazu, a szkoda. Liczne biogazownie powstają obecnie w całej Europie. Państwa uprościły przepisy prawne i przyśpieszyły czas realizacji takich inwestycji. W moich porównaniach będę się odwoływał  do rynku niemieckiego.

Polska ma o ok. 1,5 mln ha większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, jak też bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów.

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (na dzień 31 grudnia 2021 r.) w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego w Polsce funkcjonowało 128 instalacji należących do 109 podmiotów. W ciągu ubiegłego roku w zarejestrowanych instalacjach wytworzono ponad 513 mln m3 biogazu rolniczego; ponadto wszystkie biogazownie rolnicze dysponowały modułami kogeneracyjnymi, których łączna moc elektryczna osiągnęła poziom 125,323 MWe. Według ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu roczny potencjał biogazu nad Wisłą wynosi 14-16 mld m3, biometanu - 7-8- mld m3. Dla porównania - w Polsce w skali roku zużywa się od 18 do 22 mld m3 gazu. Według ekspertów możliwa produkcja biogazu wraz z importem poprzez gazociąg Baltic Pipe, a także wolumenem gazu z terminala LNG w Świnoujściu, może pozwolić na pełne uniezależnienie się od gazu z Rosji. Ostatnie lata zapisały się jednak w historii polskiego biogazownictwa jako czas zastoju tego sektora. W tej chwili główną barierą rozwoju branży są kwestie uzyskiwania zgód środowiskowych i pozwoleń na przetwarzanie specyficznych odpadów.

Dla porównania, na 31.12.2021 w Niemczech pracowało ponad 9000 (inne źródła podają ok.13000) biogazowni z zainstalowaną mocą ponad 6000 MW. W tym roku Niemcy budują wiele kolejnych instalacji i rozbudowują już istniejące.   

Firma MKR Metzger GmbH, którą reprezentuję w Polsce, od 1990 roku oferuje systemy do oczyszczania ścieków przemysłowych, głównie systemy destylacji próżniowej ścieków, ale nie tylko. Praca tych urządzeń odbywa się w systemie zamkniętym, a odzyskany destylat nadaje się do ponownego zużycia w procesach produkcyjnych. Obecnie nie trzeba nikomu udowadniać jak duże ma to znaczenie przy rosnących cenach utylizacji, rosnących kosztach świeżej wody oraz wkładzie w ochronę środowiska.

Od 2010 roku MKR tworzy innowacyjne koncepcje przetwarzania odpadów pofermentacyjnych dla biogazowni w celu optymalizacji ekonomicznej i ekologicznej. Od tego czasu MKR powołało firmę córkę MKR Cleanwater GmbH, która oferuje tylko rozwiązania dla biogazowni. Czym się zajmujemy ?:

- Rozwiązujemy problem ze składowaniem pofermentu. Nasza technologia destyluje poferment, przy czym uzyskujemy ok. 80 proc. czystej wody jako destylat, który można dowolnie zagospodarować lub bez obciążenia dla środowiska oddać do kanalizacji. Odchodzi koszt budowy zbiornika na poferment.

 - redukujemy koszt wywożenia pofermentu o 80 proc.

- poferment jest skoncentrowany i przez to dużo lepszej jakości

- Jakość pofermentu można kontrolować i mieć na nią wpływ. Z pofermentu jest możliwość odzyskania czystego azotu (który można z dużym zyskiem sprzedać) i również oddzielanie fosforu, tzn. uzyskujemy żądanej jakości poferment, a nadwyżki azotu i fosforu oddzielamy.

- kolejną zaletą tak przygotowanego nawozu z pofermentu jest to, że nie ma problemów środowiskowych, bo nie ma odoru.

Technologia jest wielokrotnie sprawdzona, ciągle udoskonalana wraz z nowymi osiągnięciami techniki, oszczędna energetycznie, system pracuje automatycznie i bezobsługowo, zajmuje mało miejsca i jest prosty w obsłudze.



W czasie kryzysu energetycznego coraz częściej powraca temat konieczności rozbudowy branży OZE. W tym kontekście głównie od wszystkich słyszymy o energii wiatrowej i z fotowoltaicznej. Inne państwa szybko zareagowały na kryzys związany z wojną w Ukrainie i już wiosną dopasowywały swoją strategię, a przede wszystkim przepisy prawne do nowej sytuacji. A u nas? Ciągle jeszcze trwa dyskusja, która realnie do niewielu zmian doprowadziła.

Brakuje w publicznej debacie tematu biogazu, a szkoda. Liczne biogazownie powstają obecnie w całej Europie. Państwa uprościły przepisy prawne i przyśpieszyły czas realizacji takich inwestycji. W moich porównaniach będę się odwoływał  do rynku niemieckiego.

Polska ma o ok. 1,5 mln ha większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, jak też bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów.

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (na dzień 31 grudnia 2021 r.) w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego w Polsce funkcjonowało 128 instalacji należących do 109 podmiotów. W ciągu ubiegłego roku w zarejestrowanych instalacjach wytworzono ponad 513 mln m3 biogazu rolniczego; ponadto wszystkie biogazownie rolnicze dysponowały modułami kogeneracyjnymi, których łączna moc elektryczna osiągnęła poziom 125,323 MWe. Według ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu roczny potencjał biogazu nad Wisłą wynosi 14-16 mld m3, biometanu - 7-8- mld m3. Dla porównania - w Polsce w skali roku zużywa się od 18 do 22 mld m3 gazu. Według ekspertów możliwa produkcja biogazu wraz z importem poprzez gazociąg Baltic Pipe, a także wolumenem gazu z terminala LNG w Świnoujściu, może pozwolić na pełne uniezależnienie się od gazu z Rosji. Ostatnie lata zapisały się jednak w historii polskiego biogazownictwa jako czas zastoju tego sektora. W tej chwili główną barierą rozwoju branży, są kwestie uzyskiwania zgód środowiskowych i pozwoleń na przetwarzanie specyficznych odpadów.

Dla porównania, na 31.12.2021 w Niemczech pracowało ponad 9000 (inne źródła podają ok.13000) biogazowni z zainstalowaną mocą ponad 6000 MW. W tym roku Niemcy budują wiele kolejnych instalacji i rozbudowują już istniejące.   

Firma MKR Metzger GmbH, którą reprezentuję w Polsce, od 1990 roku oferuje systemy do oczyszczania ścieków przemysłowych, głównie systemy destylacji próżniowej ścieków, ale nie tylko. Praca tych urządzeń odbywa się w systemie zamkniętym, a odzyskany destylat nadaje się do ponownego zużycia w procesach produkcyjnych. Obecnie nie trzeba nikomu udowadniać jak duże ma to znaczenie przy rosnących cenach utylizacji, rosnących kosztach świeżej wody oraz wkładzie w ochronę środowiska.

Od 2010 roku MKR tworzy innowacyjne koncepcje przetwarzania odpadów pofermentacyjnych dla biogazowni w celu optymalizacji ekonomicznej i ekologicznej. Od tego czasu MKR powołało firmę córkę MKR Cleanwater GmbH, która oferuje tylko rozwiązania dla biogazowni. Czym się zajmujemy ?:

- Rozwiązujemy problem ze składowaniem pofermentu. Nasza technologia destyluje poferment, przy czym uzyskujemy ok. 80 % czystej wody jako destylat, który można dowolnie zagospodarować lub bez obciążenia dla środowiska oddać do kanalizacji. Odchodzi koszt budowy zbiornika na poferment.

 - redukujemy koszt wywożenia pofermentu o 80 %

- poferment jest skoncentrowany i przez to dużo lepszej jakości

- Jakość pofermentu można kontrolować i mieć na nią wpływ. Z pofermentu jest możliwość odzyskania czystego azotu (który można z dużym zyskiem sprzedać) i również oddzielanie fosforu, tzn. uzyskujemy żądanej jakości poferment, a nadwyżki azotu i fosforu oddzielamy.

- kolejną zaletą tak przygotowanego nawozu z pofermentu jest to, że nie ma problemów środowiskowych, bo nie ma odoru.

Technologia jest wielokrotnie sprawdzona, ciągle udoskonalana wraz z nowymi osiągnięciami techniki, oszczędna energetycznie, system pracuje automatycznie i bezobsługowo, zajmuje mało miejsca i jest prosty w obsłudze.

 


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 26047,00 $ tona 1,75% 28 mar
 Cynk 2936,00 $ tona 0,79% 28 mar
 Aluminium 2314,00 $ tona 0,74% 28 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.