Czołowe firmy z branży elektromobilności, nowych technologii i Legnicka Strefa tworzą Zachodni Klaster Elektromobilności [GALERIA]

zk

31.01.2023 11:33 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Transport, Elektromobilność Czołowe firmy z branży elektromobilności, nowych technologii i Legnicka Strefa tworzą Zachodni Klaster Elektromobilności [GALERIA]

Partnerzy portalu

Czołowe firmy z branży elektromobilności, nowych technologii i Legnicka Strefa tworzą Zachodni Klaster Elektromobilności [GALERIA] - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Nowe konsorcjum, Zachodni Klaster Elektromobilności, powołała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspólnie z 11 partnerami: strefami ekonomicznymi, organizacjami oraz najważniejszymi firmami z branży elektromobilności i nowych technologii: Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności, Ekoenergetyką Polska, Royal Bees Recycling, E-Mobility Work Hub, SEHON Innovative Lackieranlagen GmbH i Innovation AG. List intencyjny został właśnie podpisany w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy.

Nawiązana współpraca ma za zadanie zwiększyć oraz połączyć potencjał innowacyjny podmiotów branży sektora motoryzacyjnego, działających na rynku elektromobilności na terenie Dolnego Śląska oraz regionu Polski południowo-zachodniej.

– Wspólnie stawiamy na jeszcze większe zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi, spółkami Skarbu Państwa oraz administracją na poziomie lokalnym i centralnym. Chcemy wpisać się w światowe trendy i odgrywać istotną rolę w sektorze elektromobilności. Celem Zachodniego Klastra Elektromobilności jest także zwiększenie potencjału innowacyjnego firm. Te nowoczesne rozwiązania mają stabilizować system energetyczny oraz pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i na polską gospodarkę – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nowe przedsięwzięcie ma wzmocnić potencjał firm, a także zapewnić im możliwość rozwoju technologicznego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz transfer wiedzy.

– Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rozwój elektromobilności w Polsce wynika z dążenia do utrzymania przez nas jednego z pierwszych miejsc na świecie w sektorze motoryzacji, wzrostu konkurencyjności gospodarki, rozwoju badań i wdrożenia innowacyjnych technologii w przemyśle, a przez to modyfikację mapy świata w kontekście wykorzystania surowców, w tym pierwiastków ziem rzadkich – podkreśla Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. – To kolejne ważne przedsięwzięcie, w które zaangażowana jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W minionym roku podpisano porozumienie w sprawie powołania Klastra Wodorowo-Energetycznego. Niskoemisyjny wodór to źródło czystej energii wykorzystywanej m.in. w transporcie i przemyśle, ale także szansa na dodatkowe, tanie źródło energii dla lokalnych odbiorców. Obecnie przyszedł czas na elektromobilność. Powołanie Zachodniego Klastra Elektromobilności spowoduje koncentrację kompetencji i przyczyni się do powstawania nowych, znaczących projektów gospodarczych z tego sektora na terenie województwa dolnośląskiego. Szczególnie wysokimi kompetencjami, przekładającymi się na pozycję medalową w skali świata, Polska może pochwalić się w zakresie produkcji baterii do samochodów elektrycznych i szybkich ładowarek do tychże pojazdów.

– Elektromobilność to zdecydowanie szansa na zbudowanie nowoczesnej gospodarki opartej na nowych technologiach. To rozwój rodzimych firm, ale także inwestycje. Powołanie Zachodniego Klastra Elektromobilności umocni współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, przedstawicielami administracji centralnej, specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz organizacjami branżowymi. Nasz najnowszy raport wskazuje na istotną rolę specjalnych stref ekonomicznych oraz takich inicjatyw jak Zachodni Klaster Elektromobilności w kształtowaniu nowego sektora gospodarki, jakim jest elektromobilność – dodaje Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.  

Liderem konsorcjum klastrowego została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma już duże doświadczenie w tworzeniu klastrów. Spółka jest liderem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Motoryzacyjnego, a także Technologii Kosmicznych – Silesian Space Valley. Ponadto pełni funkcję partnera Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.

– Dla krajowych przedsiębiorców jest to ogromna szansa na rozwój branży mającej realny wpływ na kreowanie międzynarodowej gospodarki. Wraz z ekspertami branżowymi chcemy stanowić siłę napędową polskiej gałęzi elektromobilności, a także stworzyć atrakcyjny rynek pracy dla wykwalifikowanych pracowników – podsumowuje Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy odbyło się w Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy udziale wszystkich Partnerów Zachodniego Klastra Elektromobilności.


ZACHODNI KLASTER ELEKTROMOBILNOŚCI

Założyciele:
•    Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – działa w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. LSSE do dziś to 82 inwestorów z wielu zakątków świata, blisko 1,4 tys. ha terenów inwestycyjnych. Ponad 12 mld zł inwestycji i – przede wszystkim – ponad 20 tys. miejsc pracy, aż dwukrotnie więcej niż inwestorzy planowali.
•    Miasto Zielona Góra – to miasto prężne gospodarczo, nowoczesne i przyjazne mieszkańcom. Dynamiczne dzięki licznym inwestycjom i rozrywkowe za sprawą szerokiej oferty kulturalnej. Ogromnym atutem Zielonej Góry jest jego położenie w pobliżu polsko-niemieckiej granicy, bliskość głównych tras komunikacyjnych oraz otaczająca przyroda.
•    Polska Izba Rozwoju Elektromobilności – to jedna z największych organizacji branżowych w Polsce. Współtworzy rynek elektromobilności poprzez realizację projektów z zakresu wdrażania infrastruktury ładowania, flot pojazdów elektrycznych, rozwoju rynku eTruck, rozwoju branży e-mobility w gospodarce i edukacji z zakresu elektromobilności po to, aby uczynić ideę transportu zeroemisyjnego realną. Współpracuje z biznesem oraz licznymi organizacjami ze szczebla rządowego, pozarządowego i międzynarodowego.
•    E-Mobility Work Hub – skupia ludzi z wieloletnim doświadczeniem w branży elektromobilności, HR, szkoleń i budowy dedykowanych zespołów projektowych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia e-mobility zapewniając kandydatom do pracy w branży niezbędne kwalifikacje i kompetencje w kluczowych obszarach. Jest producentem profesjonalnych symulatorów pojazdów, w tym EV, z bogatą ofertą szkoleń eco i safe drivingu.
•    Innovation AG Sp z o.o. – jest przedsiębiorstwem funkcjonującym w branży technologicznej. Zadaniem spółki jest budowa prototypów pojazdów z napędem elektrycznym, ich dostosowanie do potrzeb produkcji nisko i średnioseryjnej. Sam proces ekokonwersji w większej skali odbywa się w zakładach konsorcjum opartego o kompetentnych dostawców usług z zakresu produkcji pojazdów.
•    Ekoenergetyka-Polska S.A. – to innowacyjna spółka technologiczna oraz jeden z liderów wśród producentów infrastruktury ładowania pojazdów wysokiej mocy w Europie. Firma specjalizuje się w projektowaniu w oparciu o własną kadrę R&D oraz w produkcji systemów szybkiego ładowania elektrycznych autobusów, pojazdów ciężarowych oraz samochodów osobowych.
•    SEHON Innovative Lackieranlagen GmbH – od ponad 40 lat jest jednym z wiodących niemieckich producentów innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie systemów malarskich i kabin lakierniczych. Producent unikalnych stanowisk „Cameleon” do bezpiecznej naprawy karoserii pojazdów zelektryfikowanych.
•    Royal Bees Recycling Sp. z o.o. – została założona w 2018 r. Pierwotnie głównym celem firmy był recykling Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE). Jednak na początku 2020 r. firma zdecydowała się na zwrot w kierunku akumulatorów EV i odpadów z produkcji baterii litowo-ion i przebudowała linię recyklingową w tym kierunku. Firma jest jedną z nielicznych posiadających know-how w zakresie recyklingu odpadów poprodukcyjnych z produkcji ogniw litowo ion, który jest nowym sektorem w UE. W roku 2023 zamierza rozpocząć produkcję magazynów energii pochodzących ze zużytych baterii z aut elektrycznych.
•    Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – powołana w 2021 r. jako organ wspierający rozwój przedsiębiorczości w regionie. Obecnie podmiot liczy 28 członków, to przedstawiciele samorządów, biznesu oraz instytucji.
•    Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. – została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (z późniejszymi zmianami). Siedziba Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. znajduje się w Kamiennej Górze. Obejmuje powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, kępiński (woj. wielkopolskie), lubański, lwówecki, milicki, ostrowski (woj. wielkopolskie), trzebnicki, zgorzelecki oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra. Szczegółowy zakres działalności Strefy opisany został w Planie Rozwoju Inwestycji Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
•    Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – położona jest w zachodniej części Polski i obejmuje swoim zasięgiem województwo lubuskie, zachodniopomorskie oraz połowę wielkopolski. Powierzchnia całkowita obszarów zarządzanych przez KSSSE to 35 powiatów, 5 miast na prawach powiatu i 283 gminy. KSSSE jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się stref ekonomicznych w Polsce.
•    Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Sp. z o.o. – położona jest w południowo-zachodniej Polsce w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Obejmuje 3500 ha terenu w 51 lokalizacjach i jest największą z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Prowadzi w niej działalność 190 przedsiębiorców. Łączne nakłady w strefie sięgnęły 22 mld złotych, a zatrudnienie znalazło blisko 45 tys. osób.

GŁÓWNE CELE ZACHODNIEGO KLASTRA ELEKTROMOBILNOŚCI

•    Konsolidacja firm działających w branży elektromobilności oraz branż pokrewnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i poza ich granicami, a także zapewnienie im możliwości rozwoju technologicznego.
•    Zwiększenie potencjału innowacyjnego podmiotów branży elektromobilności oraz pokrewnych, prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska oraz południowo-zachodniej Polski poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomagania transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.
•    Utworzenie Zachodniego Klastra Elektromobilności, który skupiać będzie swoje zadania na rozwijaniu technicznych oraz użytkowych aspektów dotyczących pojazdów elektrycznych, obszarów energii, infrastruktury ładowania, a także poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez przyczynianie się do zmniejszania zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Zachodni Klaster Elektromobilności ma na celu w optymalny sposób połączyć potencjał technologiczny, naukowy i edukacyjny przedsiębiorców z branży elektromobilności, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Tagi:
ev , klaster

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.