ESG w Galerii Przymorze

gm

04.08.2023 09:58

Partnerzy portalu

ESG w Galerii Przymorze - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Galeria Przymorze

Coraz więcej Polaków świadomie wybiera firmy, które prezentują etyczne i odpowiedzialne podejście do biznesu. Przykładem miejsca, dla którego ESG – czyli Environmental, Social, Governance – stanowi niezwykle istotny element strategii biznesowej, jest Galeria Przymorze w Gdańsku. Zarządca centrum, firma Apsys Polska, podejmuje działania oparte na zasadach ESG, które pozytywnie wpływają na zarówno na środowisko naturalne, jak i lokalną społeczność.

Ważnym elementem strategii Galerii Przymorze jest dbałość o środowisko naturalne i jego zasoby. Zarządca centrum regularnie podejmuje działania mające na celu redukcję zużycia mediów. Do najważniejszych inwestycji przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wody należą wymiana oświetlenia na energooszczędne na pasażach galerii, na parkingu podziemnym i terenach wokół obiektu oraz wymiana kranów w toaletach na bezdotykowe modele z fotokomórkami. Pozytywny wpływ na bilans energetyczny ma także wymóg wyłączania przez najemców szyldów i witryn sklepowych na noc. W rezultacie, udało się osiągnąć oszczędność na energii na poziomie 20% w porównaniu do okresu 2015-2017, a zużycie wody spadło o 37% w porównaniu do okresu 2016-2017.

Ważną kwestią jest także recykling i segregacja odpadów. Zarządca Galeria prowadzi programy recyklingu, zapewniając odpowiednie pojemniki do segregacji odpadów dla klientów oraz najemców. Od lat Galeria Przymorze współpracuje także z lokalną firmą recyklingową w celu efektywnego przetwarzania odpadów makulaturowych. Także najemcy strefy restauracyjnej w Galerii Przymorze, mając dużą świadomość ekologiczną, zastąpili plastikowe naczynia czy sztućce asortymentem biodegradowalnym.

Centrum promuje mobilność zrównoważoną. Klienci mają możliwość skorzystania z ładowarek pojazdów elektrycznych oraz wypożyczenia auta od firm carsharingowych Traficar lub Panek. Na terenie centrum znajdują się także liczne miejsca parkingowe dla rowerów. Zarządca obiektu zachęca również do korzystania z dobrze rozwiniętej wokół centrum komunikacji miejskiej, a także używania hulajnóg elektrycznych. Podejmowane działania mają na celu zmniejszenie emisji CO2 związanej z transportem.

Galeria Przymorze angażuje się w ochronę bioróżnorodności. Galeria zapewnia domki dla jeży, hotele dla owadów, domki dla ptaków i nietoperzy w parku, tworząc siedliska dla różnorodnych gatunków. Zarządca centrum zdaje sobie sprawę, że tereny zielone odgrywają znaczącą rolę w miejskim ekosystemie, dlatego powierzchnia terenów zagospodarowanych zielenią wynosi blisko 30% całej powierzchni centrum. Istotnym wyróżnikiem Galerii Przymorze jest z pewnością park należący do galerii. Zarządca przeprowadził audyt drzewostanu, a co roku specjaliści od drzew weryfikują stan drzew, tak aby były w dobrej kondycji. W efekcie, park jest miejscem zadbanym, w którym klienci galerii lubią spędzać czas wolny. Co więcej, w trosce o tereny zielone, zarządca centrum nie używa pestycydów i środków ochrony roślin.

Inicjatywy proekologiczne zajmują równie ważne miejsce w strategii Galerii Przymorze. Zarządca centrum podjął współpracę z Fundacją Ecotextil, w wyniku której na terenie galerii stanął specjalny kontener na odzież, obuwie, zabawki i tekstylia. Zebrane artykuły trafiają do drugiego obiegu lub są poddawane recyklingowi, a zyski z przerobu odzieży trafiają na konto fundacji, umożliwiając zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a następnie bezpłatne wypożyczenie go potrzebującym. Podobny cel wspierany jest także przez udział w projekcie „Ubrania do oddania” czy prowadzoną na terenie centrum zbiórkę nakrętek, które następnie są przekazywane do Gdańskiej Fundacji Korczaka i stanowią źródło pozyskiwania środków na jej działania.

„Aspekt środowiskowy jest niezwykle ważny dla Galerii Przymorze. Troska o ekologię to troska o dobrobyt naszych pracowników, klientów oraz społeczności, w której funkcjonujemy. Doceniamy jednak również inne korzyści, jakie niesie za sobą odpowiedzialność ekologiczna – wzmacnianie reputacji, przyciąganie świadomych klientów czy generowanie oszczędności energetycznych. To strategiczny krok dla zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności na rynku. Wierzymy w harmonijne łączenie wartości ludzkich, korzyści finansowych oraz pozytywnego wizerunku w dążeniu do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju” – mówi Agnieszka Wojtaszczyk, Dyrektor Galerii Przymorze.

Odpowiedzialność społeczna: Galeria Przymorze dobrym sąsiadem


Ważnym aspektem działalności centrum jest również budowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną. Odbywa się to poprzez wspieranie lub organizację inicjatyw prozdrowotnych, społecznych czy kulturalnych. Galeria chętnie promuje w swoich przestrzeniach kulturę i sztukę, czego przykładem jest chociażby wystawa organizowana przez Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego prezentująca życie studenckie w latach 70-tych i 80-tych. Na terenie galerii znajduje się również wystawa stała ze archiwalnymi zdjęciami dzielnicy Przymorze. Zarządca obiektu wspiera też akcje prozdrowotne. Oprócz zbiórek krwi, na terenie Galerii odbyła się też dwukrotnie akcja „Miasteczko zdrowia” – wydarzenie prozdrowotne z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi i konsultacjami dla lokalnej społeczności. Wydarzenie to było szczególnie ważne w post-covidowym czasie, kiedy wiele osób miało zaległości w zakresie diagnostyki i badań.
Galeria wspiera również zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórki organizowane przez Bank Żywności czy kiermasze prac dzieci i młodzieży z autyzmem ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Po wybuchu wojny w Ukrainie w Galerii Przymorze odbyła się także zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy, której organizatorem był hipermarket E.Leclerc.

Wśród CSR-owych inicjatyw Galerii Przymorze warto również wspomnieć o akcjach ukierunkowanych na dobro zwierząt. Galeria jest otwarta dla zwierząt, o czym komunikowała w specjalnej kampanii poświęconej możliwości wejścia do centrum z pupilem. Ostatnio centrum wraz z hipermarketem E.Leclerc zaangażowało się także w zbiórkę karmy dla psów na linii frontu w Ukrainie. Partnerem akcji była Fundacja Igora Tracza. Chętnie podejmowana jest też współpraca z WWF Polska.

Ład korporacyjny: Wartości ESG w biznesie i strategia Galerii Przymorze dla zrównoważonej przyszłości


Zarządca Galerii Przymorze prowadzi działalność w oparciu o przejrzyste zasady zarządzania, które zapewniają uczciwość w działaniu i pozwalają uniknąć konfliktu interesów. Zarządca dba o transparentność w relacjach z interesariuszami, takimi jak klienci, najemcy, dostawcy i pracownicy. Apsys podejmuje aktywne działania w zakresie różnorodności i inkluzji, etycznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz wspierania zaangażowania pracowników, co jest kluczowe dla tworzenia zdrowej i zrównoważonej organizacji.

Społecznie uczciwe, ekologicznie zrównoważone i etyczne praktyki biznesowe wzmacniają reputację, zwiększają atrakcyjność galerii dla klientów, redukują koszty operacyjne oraz wspierają pozytywne relacje z lokalnymi społecznościami. Apsys jest zdania, że biznes oraz zrównoważony rozwój mogą i powinny iść w parze. Działając w oparciu o zasady ESG, galeria wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności, zdając sobie sprawę, że odpowiedzialność za środowisko naturalne i społeczność to inwestycja w przyszłość, która przynosi realne korzyści nie tylko teraz, ale również dla kolejnych pokoleń.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.