European Energy ma swój udział w dekarbonizacji sektora morskiego transportu

zg

20.12.2023 12:05
Strona główna Transport, Elektromobilność European Energy ma swój udział w dekarbonizacji sektora morskiego transportu

Partnerzy portalu

European Energy ma swój udział w dekarbonizacji sektora morskiego transportu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Przemysł i branża transportowa to po energetyce dwa obszary, które odpowiadają za największą część emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego European Energy angażuje się w produkcję zielonych paliw do napędzanych e-metanolem kontenerowców Maersk. To przełom w myśleniu o realizacji modelu zeroemisyjnej gospodarki.

Wykorzystując energię elektryczną z wybudowanego przez nas parku słonecznego Kassø o mocy 300 MW wyprodukujemy zielony wodor i e-metanolu w tzw. procesie Power-to-X. Inicjatywa ta otwiera znaczące możliwości w obszarze dekarbonizacji w przypadku dużych emitentów - wyjaśnia Olga Sypuła, country manager European Energy w Polsce.

Co więcej, nadwyżka ciepła z produkcji zielonego paliwa będzie wspierać ogrzewanie miejskie, zapewniając zielone ciepło dla ponad 2000 gospodarstw domowych w okolicy instalacji. Do produkcji e-metanolu European Energy wykorzystuje wychwycony biogeniczny CO2.  W związku z tym podczas spalania e-metanolu nie zostanie uwolniony nowy CO2, a jedynie zwrócony biogeniczny CO2. Ten cykl wytwarzania odzwierciedla cykl węglowy na Ziemi.

Około 90 procent wszystkich towarów wysyłanych jest drogą morską, a prognozuje się, że transport morski wciąż będzie się rozwijał. W lipcu 2023 r. Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła ważny krok, zobowiązując się do osiągnięcia nowych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz planując opracowanie i przyjęcie do 2025 r. środków służących osiągnięciu tych celów.

Jednocześnie UE zapewnia, że transport morski przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku. Do stycznia 2024 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji zostanie rozszerzony o emisje CO2 ze wszystkich dużych statków (o pojemności brutto 5000 i większej) wpływających do portów UE, niezależnie od ich bandery.

– Oprócz środków regulacyjnych mających na celu znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z żeglugi międzynarodowej, światowi liderzy branży żeglugowej zadeklarowali swoje zaangażowanie w dekarbonizację i zrównoważony rozwój – podkreśla Olga Sypuła, Country Manager European Energy.

Światowy rynek e-metanolu jest przygotowany na dalszy rozwój. Instytut Metanolu przewiduje, że globalna produkcja metanolu wzrośnie z obecnych 100 Mt do ponad 120 Mt do 2025 roku i 500 Mt do 2050 roku. Projekty Power-to-X prowadzone przez European Energy mają również na celu dekarbonizację nie tylko transportu, ale także branże chemiczną, tworzyw sztucznych, nawozową i inne.

– Kontenerowiec Laura Maersk, który jako pierwszy w historii napędzany jest e-metanolem, to dowód na to, jak ogromne znaczenie ma wielowymiarowa współpraca. Osiągnięcie celów klimatycznych wymaga nie tylko ustanowienia ram regulacyjnych z szeregiem ograniczeń, nakładania obowiązków i podatków, ale także oferowania zachęt ekonomicznych, które mogą wspierać płynne i finansowo opłacalne przejście z paliw kopalnych na bardziej ekologiczne alternatywy - dodaje Olga Sypuła. - Dobrze skonstruowana polityka energetyczna może zachęcać uczestników rynku do inwestowania, wspierać tworzenie bardziej ekologicznych narzędzi finansowych i generować dodatkowe miejsca pracy w sektorze energetycznym. Co więcej, może ona również przyczynić się do dywersyfikacji łańcuchów dostaw energii, tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski – kończy Country Manager European Energy Polska.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.