Komisja za projektem dotyczącym m.in. ochrony powietrza

zk

08.06.2022 17:35 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Komisja za projektem dotyczącym m.in. ochrony powietrza

Partnerzy portalu

Komisja za projektem dotyczącym m.in. ochrony powietrza - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Sejmowa komisja ochrony środowiska przyjęła w środę projekt noweli Prawa ochrony środowiska z poprawkami dotyczącymi m.in. systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz paliw z biomasy. Projekt określa m.in. limity wydatków w związku z wdrożeniem unijnych rozwiązań związanych np. z jakością powietrza.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmowała się w środę pierwszym czytaniem rządowego projektu noweli ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Określa on maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które wdrażają wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych.

Komisja przyjęła projekt ustawy wraz z poprawkami. Szereg z nich, o charakterze redakcyjnym, zgłosiło Biuro Legislacyjne Sejmu - uzyskały one poparcie komisji.

Posłowie przyjęli także dwie poprawki zgłoszone przez Annę Paluch (PiS). Jedna z nich dotyczyła systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. "Zmiana sprowadza się do wydłużenia okresu na dokonanie przeglądu wymagań jakościowych z 2 lat do 4 lat. Wynika to z doświadczeń dotychczasowych, że ten dłuższy okres jest właściwy dla rzeczywistej oceny jakości paliw" - tłumaczyła Paluch. Kolejna poprawka dotyczyła paliw z biomasy; umożliwia ona przedłużenie do 2023 r. zaliczenie tych paliw, jako zeroemisyjnych.

Zgodnie z projektem zmieni się także definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Chodzi o uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w przypadku miast posiadających ok. 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Zmieniony zostanie termin przekazania do ministra klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Ponadto, zgodnie z projektem, minister klimatu i środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.

Projekt zakłada też uszczelnienie systemu zarządzania jakością powietrza. Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

Proponowane przepisy pozwolą również nałożyć kary finansowe na gminy i powiaty za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.