Konfederacja Lewiatan: przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie ESG mogą objąć ok. 50 tys. firm w UE

zk

03.02.2023 10:01 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Konfederacja Lewiatan: przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie ESG mogą objąć ok. 50 tys. firm w UE

Partnerzy portalu

Konfederacja Lewiatan: przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie ESG mogą objąć ok. 50 tys. firm w UE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie ESG mogą objąć ok. 50 tys. firm w UE - wskazał ekspert Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina. Zauważył, że wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE, w tym polskie, będą musiały ujawniać dane dotyczące m.in. wpływu ich działalności na ludzi i planetę.

"Regulacje europejskie już przyjęte przez Polskę nakładają na przedsiębiorstwa nowe obowiązki związane z tzw. informacjami niefinansowymi" - zwrócił uwagę doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jacek Męcina.

Jego zdaniem odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (w skrócie ESG, z ang. environmental, social and governance) coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i będzie miało ogromny wpływ na funkcjonowanie firm.

W komentarzu Męcina wskazał, że wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE, w tym polskie, będą więc musiały ujawniać dane dotyczące wpływu ich działalności na ludzi i planetę oraz wszelkich zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, na które są narażone. "Szacuje się, że nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie ESG obejmą ok. 50 tys. firm w UE" - zaznaczył ekspert.

Przypomniał, że wynika to z faktu przyjęcia przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), której zapisy nakładają na firmy obowiązek regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Zastąpi ona dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD).

Wśród wskaźników objętych obowiązkiem sprawozdawczości wymieniono: zmiany klimatu, suszę i niedobór wody, bioróżnorodność, użytkowanie gruntów, zarządzanie surowcami, zanieczyszczenia i odpady. Z kolei w obszarze wpływu na społeczeństwo: kwestie pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowieka, relacje z otoczeniem, bezpieczeństwo produktów. Ostatnim obszarem sprawozdawczości są: ład korporacyjny, standardy etyki, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu, ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych.

Według Konfederacji Lewiatan nowe zobowiązania, które spadną na firmy, wymusza też rosnąca presja otoczenia, w tym zmieniające się oczekiwania inwestorów i sektora finansowego, zmiany legislacyjne, rosnąca świadomość społeczna i idąca za tym obawa o pogorszenie wizerunku firmy. Dodano, że silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe, takie jak rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, chęć poprawy swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów.

Organizacja zwróciła uwagę, że w ostatnich latach Unia Europejska przyjęła szereg regulacji mających wesprzeć działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE i ograniczenia skutków zmiany klimatu.

Przypomniano, że od 2024 roku będzie obowiązywała też dyrektywa dotycząca należytej staranności w obszarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD). Wyjaśniono, że określa ona obowiązki firm w zakresie identyfikowania aktualnego i potencjalnego wywierania szkodliwego wpływu na prawa człowieka i środowisko oraz określa odpowiedzialność za naruszenie tych zobowiązań. Dodano, że zakres dyrektywy CSDDD obejmuje własną działalność firm, jednostek zależnych, podmioty w ramach łańcucha wartości, z którymi firma posiada "uregulowane relacje biznesowe" – pośrednie lub bezpośrednie.

Konfederacja Lewiatan wskazała proponowane działania przygotowawcze związane ze sprawozdawczością ESG: przeprowadzenie oceny gotowości organizacji pod względem regulacyjnym, zrewidowanie/stworzenie strategii ESG, analiza podwójnej istotności, zdefiniowanie luk w politykach, procesach, kompetencjach oraz ich uzupełnienie, analiza łańcucha wartości pod względem ryzyk ESG, zaprojektowanie/aktualizacja systemu zbierania danych, zapewnienie jakości danych, zmapowanie procesów i zmierzenie śladu węglowego, wyliczenie innych brakujących wskaźników.

"Firmy mogą wybrać sposób raportowania najlepiej odpowiadający ich potrzebom pod warunkiem, że spełnia on wymogi prawne" - zaznaczono.

Tagi:
esg

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.