Lista rankingowa wniosków geotermalnych

zk

15.05.2021 11:21 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Lista rankingowa wniosków geotermalnych
Lista rankingowa wniosków geotermalnych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 maja przekazał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej listę rankingową wniosków geotermalnych, złożonych w programie priorytetowym NFOŚiGW "Udostępnianie wód termalnych w Polsce", które zostały skierowane do zaopiniowania przez Ministra Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Rekomendację ministra dotyczącą dofinansowania otrzymało 15 z 30 przekazanych do oceny wniosków.

Program "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" powstał z inicjatywy dr. Piotra Dziadzio – Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dla wsparcia rozwoju geotermii, stanowiącej jedno z odnawialnych źródeł energii, oraz dla uzupełnienia działań na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce. Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących wykonywania prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła/energii do ogrzewania.

Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji i wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Beneficjentami w programie mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z niezbędnych załączników do wniosku o udzielenie dofinansowania jest zatwierdzony projekt robót geologicznych. Dla ułatwienia wnioskodawcom procesu przygotowania dokumentów wstępnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało „Rekomendacje i zalecenia dotyczące projektowania robót geologicznych  w celu udostępnienia wód termalnych w Polsce”, które dostępne są na stronie internetowej funduszu.

Pierwszy nabór wniosków w ww. programie priorytetowym trwał od 15 kwietnia do 30 września 2020 roku. Złożono 35 wniosków, z czego do oceny merytorycznej Ministra Klimatu i Środowiska przekazano 30 wniosków. Mając na celu zwiększenie tempa rozwoju geotermii w Polsce, we współpracy z ekspertami oceniono i stworzono listę rankingową 30 wniosków w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania z funduszu.

W lipcu 2021 roku planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków w programie Udostępnianie wód termalnych w Polsce. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 41675,00 $ tona -3,86% 25 sty
 Cynk 3614,00 $ tona -0,74% 25 sty
 Aluminium 3063,00 $ tona 0,62% 25 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.