MRiRW pracuje nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

MRiRW pracuje nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 - ZielonaGospodarka.pl
16.06.2023 09:30
Strona główna Prawo, finanse MRiRW pracuje nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Partnerzy portalu

MRiRW pracuje nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 - ZielonaGospodarka.pl

W Ministerstwie Rolnictwa trwają prace nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 . Potrzeba zmiany Strategii wynika ze zmian na obszarach wiejskich spowodowanych wystąpieniem pandemii COViD-19 oraz zbrojną agresją Rosji na Ukrainę - poinformowała w środę wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Decyzja o aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 został podjęta w lutym 2022 roku. Od kwietnia 2022 roku w proces aktualizacji Strategii włączono powołane przez wojewodów zespoły analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwach - poinformowała wiceminister podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa.

Jak mówiła, ministerstwo zorganizowało spotkania i konferencje, dotyczące możliwości wsparcia obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej po 2021 roku. Spotkania te - jak relacjonowała - dotyczyły gospodarowania wodą, transformacji energetycznej, rozwoju przedsiębiorczości, kwalifikacji zawodowych, kapitału społecznego, powstawania miejsc pracy, transportu publicznego i zwiększenia dostępności transportowej obszarów wiejskich.

Pod koniec stycznia br. odbyło się w resorcie rolnictwa seminarium, podczas którego zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych przez lub na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. ostatnich zmian zachodzących na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym oraz ich wpływu na aktualność celów i kierunków interwencji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. M.in. zostały zaprezentowane: wyniki ogólnopolskiego badania pn. Polska wieś i rolnictwo 2022.

"W ministerstwie rolnictwa trwają obecnie prace w formule warsztatowej nad aktualizacją Strategii 2030, zaproszeni do udziału w tych pracach zostali eksperci w obszarze m.in. klimatu i środowiska, weterynarii i produkcji zwierzęcej, wspólnej polityki rolnej, infrastruktury wsi czy cyfryzacji i innowacji w rolnictwie" - powiedział Gembicka.

Zaznaczyła, że do chwili obecnej poza aktualizacją części diagnostycznej przygotowana została też aktualizacja długoterminowej wizji polskiej wsi oraz projekt zaktualizowanego układu celów szczegółowych Strategii 2030 wraz z kierunkami interwencji, działaniami i projektami strategicznymi. Mają one odpowiadać na globalne kryzysy powodowane takimi wydarzeniami jak pandemia COVID-19 oraz zbrojna agresja Rosji na Ukrainę.

Gembicka poinformowała, że ministerstwo chce kontynuować dotychczasowe działania na rzecz rozwoju gospodarczego polskiej wsi i wzrostu opłacalności produkcji w sektorze rolnospożywczym, ale chce też dodać nowe elementy związane z budowaniem większej odporności na kryzysy oraz jeszcze bardziej podkreślić potrzebę bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Jak mówiła wiceminister, "nie bez znaczenia dla przyjętego harmonogramu prac nad aktualizacją strategii, jest również fakt, że Komisja Europejska zaczęła pracę nad wizją i założeniami polityki rolnej UE po 2027 roku. Z pierwszych informacji wynika, że nowa WPR do głównych wyzwań będzie zaliczała bezpieczeństwo żywnościowe dla konsumentów, stabilną przyszłość dla rolników, zrównoważenie dla środowiska oraz solidarność z tymi, którym na świecie zagraża głód". Dodała, że aktualizacja Strategii 2030 będzie też jednym z elementów przygotowujących do dyskusji o celach WPR po 2027.

Poseł Krzysztof Ardanowski (PiS) przyznał, że strategia wymaga zmian, bo zmieniły się warunki otoczenia rolnictwa, ale do dokumentów nie należy się zbytnio przywiązywać. Jak mówił trzeba sobie odpowiedzieć, w jakim kierunku ma rozwijać się wieś i obszary wiejskie. Czy wspierać tylko gospodarstwa, które produkują żywność, a jest ich 400-500 tys., czy też wszystkie, które ubiegają się o unijne dopłaty - 1,25 mln gospodarstw .

Gembicka odnosząc się do wypowiedzi posłów poinformowała, że dużo środków z budżetu krajowego przeznaczane jest na inwestycje poprawiające poziom usług na wsi np. edukacyjnych czy medycznych, przywracane są połączenie komunikacyjne. Dodatkowo 10 mld euro zostanie przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich. Wiceminister zgodziła się, że trzeba przesądzić o tym, do jakich gospodarstw powinno się dopłacać.

"Realizując różne obietnice "jesteśmy wiarygodni", bo pomoc nawozowa została wypłacona. Zapowiedzieliśmy wsparcie na zakup silosów czy budowę magazynów - zostało ono już uruchomione. Wszystkie te środki zostaną wypłacone" - zapewniła wiceminister.

Anna Wysoczańska

awy/ drag/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.