Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie trwa rekrutacja na podyplomowe Rybactwo

jb

10.02.2023 18:00
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie trwa rekrutacja na podyplomowe Rybactwo

Partnerzy portalu

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie trwa rekrutacja na podyplomowe Rybactwo - ZielonaGospodarka.pl

ZUT zachęca do udziału w rekrutacji na II edycję studiów podyplomowych Ryby, Rybactwo i Ekologia (RRE) prowadzone przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa.

Priorytetowym celem studiów RRE jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zrównoważonego zarządzania środowiskiem wodnym oraz ochrony jego zasobów w ujęciu ekologicznym, w warunkach coraz większych wyzwań spowodowanych przez zmiany klimatyczne na naszej planecie.

Do kogo kierowane są studia?


Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących bądź przygotowujących się do podjęcia pracy:

 • w administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli,
 • w gospodarstwach rybackich,
 • w ośrodkach hodowli ryb,
 • Polskim Związku Wędkarskim, Państwowej lub Społecznej Straży Rybackiej,
 • w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody,
 • w organizacjach zajmujących się problematyką rybacką,
 • w organizacjach o profilu ekologicznym.

Czym będą się zajmować studenci podczas zajęć?


Uczestnicy Studium będą (m.in.):

 • planować gospodarkę rybacką na wodach otwartych i łowiskach specjalnych,
 • analizować stan wód i wskazywać kierunki działań w celu poprawy ich stanu,
 • analizować metody molekularne w programach hodowlanych, strategiach ochrony bioróżnorodności oraz ochrony rynku konsumenckiego;
 • poznawać zasady zrównoważonej akwakultury i zrównoważonego rybołówstwa;
 • identyfikować choroby fauny w środowisku wodnym,
 • analizować rozród ryb w warunkach kontrolowanych oraz podchów narybku cennych gatunków,
 • analizować zasoby różnego typu akwenów i sporządzać niezbędną dokumentację,
 • poznawać akty prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie ochrony fauny wodnej i jej siedlisk,
 • poznawać zasady restytucji ichtiofauny i renaturyzacji wód.W czasie studiów na RRE przewidzianych jest 5 zajęć terenowych, które odbędą się:

 • w wylęgarni ryb PZW w Goleniowie oraz podczas inwentaryzacji tarlisk na rzekach pomorskich;
 • w wybranych większych jeziorowych gospodarstwach rybackich województwa zachodniopomorskiego;
 • w Oczyszczalni Ścieków w Szczecinie;
 • w obiekcie hodowlanym Jurassic Salmon;
 • w stacji naukowo-badawczej należącej do WNOŻIR ZUT w Szczecinie w Ińsku i Nowym Czarnowie.

Rekrutacja


Czas trwania 2 semestry
240 godzin dydaktycznych
15 zjazdów (sobota, niedziela)
opłata za 2 semestry 3790 zł

Nabór trwa od 25.01. do 10.03.2023 r.
Początek II edycji 18 marca 2023.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia kończą się egzaminem ustnym

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie, pokój nr 14, w godzinach 9:00-15:00. Inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym lub telefonicznym.

Wszelkie pytania i uwagi należy kierować do:

Dr inż. Marcin Biernaczyk
Sekretarz Studiów Podyplomowych
marcin.biernaczyk@zut.edu.pl
tel. 608 756 198

Uczelnia zaprasza również na studia dzienne Ichtiologia i Akwakultura w roku akademickim 2023/2024

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.