Nowe metody ustalania szkodliwych skutków hałasu

ac

22.02.2021 15:47 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia, Ochrona środowiska Nowe metody ustalania szkodliwych skutków hałasu
Nowe metody ustalania szkodliwych skutków hałasu - ZielonaGospodarka.pl
Photo by @chairulfajar_ on Unsplash

Ministerstwo klimatu i środowiska przekazało do konsultacji projekt zmian ustawy o ochronie środowiska, zawierający m. in. nowe metody ustalania szkodliwych skutków hałasu, oparte na dyrektywie 2020/367.

Projekt zakłada też wprowadzenie regulowanych dyrektywą 2020/367 metod oceny szkodliwych skutków hałasu z wykorzystaniem danych zawartych w strategicznych mapach hałasu.

Dyrektywa nakazuje ustalenie szkodliwych skutków hałasu rozumianych jako choroba niedokrwienna serca, znaczne uciążliwości oraz znaczne zaburzenia snu za pomocą jednej z dwóch metod: ryzyka względnego albo ryzyka absolutnego.

Część opisowa strategicznej mapy hałasu będzie uzupełniona o ocenę szkodliwych skutków hałasu, którą należy sporządzić zgodnie z dyrektywą 2020/367.

W projekcie proponuje się także zniesienie obowiązku wydawania, przez ministra właściwego ds. klimatu, rozporządzeń ws. sposobu ustalania bezpiecznej odległości od nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, oraz nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozporządzenie to ma określać rodzaje poważnych awarii przemysłowych, parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, rozporządzenie to powstaje w ministerstwie klimatu, a zniesienie obligatoryjności jego wydania - jak to określono - zdejmie presję czasu z prac nad nim. Prace te - jak wskazano, są niezmiernie skomplikowane. Dodatkowo, sam obowiązek zapewnienia bezpiecznej odległości jest zawarty w obowiązujących przepisach prawa i jest realizowany między innymi na podstawie dostępnej, specjalistycznej dokumentacji (np. raportów bezpieczeństwa), a także przewodników metodycznych.

Zmiana charakteru upoważnienia na fakultatywny nie wpłynie negatywnie na obowiązek dotrzymywania odległości uznanej aktualnie za bezpieczną - zaznaczono.

W uzasadnieniu wskazano też, że rozporządzenie ustanowi wiążąca? i jednolita? metodę oraz parametry graniczne służące do określania bezpiecznej odległości.

W wyniku innej proponowanej zmiany marszałek województwa będzie mógł w drodze decyzji zobowiązać zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe usytuowane w miastach na prawach powiatu, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

W obecnym stanie prawnym może to zrobić tylko prezydent miasta na prawach powiatu.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35760,00 $ tona 0,25% 27 lip
 Cynk 2948,00 $ tona 0,07% 27 lip
 Aluminium 2497,00 $ tona -0,08% 27 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.