Nowoczesne podejście do infrastruktury wodno-ściekowej w Katowicach

Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Nowoczesne podejście do infrastruktury wodno-ściekowej w Katowicach

Partnerzy portalu

Nowoczesne podejście do infrastruktury wodno-ściekowej w Katowicach  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Katowickie Wodociągi

Mało kto odkręcając wodę w kranie zastanawia się, jaką drogę musiała ona przebyć, aby znaleźć się w naszym domu, a prawda jest taka, że za dobrą jakość wody w kranie odpowiada szereg działań i inwestycji, których nie widać na pierwszy rzut oka. To dzięki nim, katowicka kranówka jest nie tylko zdatna do bezpośredniego spożycia, ale też niejednokrotnie ma lepsze parametry od wody butelkowanej. Odkryjmy, jak działania realizowane w ramach Planu Bezpieczeństwa Wody transformują katowicki krajobraz i podnoszą jakość życia mieszkańców.

Miasto, dzięki ambitnym projektom modernizacyjnym Katowickich Wodociągów, staje się wzorem efektywnego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Obecnie, dzięki systematycznej modernizacji sieci wodociągowej, wyłączenia wody występują głównie w związku z podłączaniem nowych budynków lub modernizacją odcinków wodociągów. Warto zauważyć, że straty wody na sieciach Katowickich Wodociągów wynoszą zaledwie 5,6%, co stanowi lepszy wynik niż np. w wielu bogatych miastach skandynawskich.

Długofalowe plany inwestycyjne opracowane do roku 2026, zakładają m.in. prowadzoną z sukcesem wymianę rurociągów stalowych i azbestowych od roku 2001. Katowickie Wodociągi, posiadające doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, z sukcesem zrealizowały wymianę sieci na osiedlu Stara Ligota i osiedlu Morawy, a obecnie przygotowują wnioski o dofinansowanie inwestycji na lata 2023-2026. Równocześnie analizowane są kolejne potrzeby wymiany sieci. Dużym i kosztownym zadaniem inwestycyjnym będzie wymiana sieci wodociągowej na Osiedlu Tysiąclecia.

– To bardzo ważne, by dbać o infrastrukturę wodociągową – podkreśla Stanisław Krusz, prezes zarządu Katowickich Wodociągów – Zaniechanie lub ograniczenie inwestycji w sieci wodociągowe będzie skutkować nasileniem awarii w przyszłości, a do tego nie możemy dopuścić.

Nie tylko kranówka, ale i ścieki 


Drugą kluczową działalnością Katowickich Wodociągów jest odbiór i oczyszczanie ścieków. 

Spółka wykorzystuje do tego 396 km własnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnię ścieków Dąbrówka Mała – Centrum, oczyszczającą ścieki ze wschodnich dzielnic miasta. Eksploatuje również, na podstawie umowy dzierżawy, system kanalizacyjny Katowickich Inwestycji S.A., który obejmuje 415 km sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnie ścieków Gigablok, Panewniki i Podlesie, oczyszczające ścieki z pozostałych obszarów Katowic. Katowickie Wodociągi, na podstawie umowy in house, obsługują również 159 km miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Katowickie Wodociągi nie tylko są eksploatatorem całej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta, ale odpowiadają również za ich utrzymanie – prowadzą remonty i ponoszą związane z nimi koszty. Dzięki kolejnym remontom i modernizacjom oczyszczanie ścieków może odbywać się z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Katowic i ważne zarówno pod kątem spełniania norm Unii Europejskiej, jak i dbania o dobro planety oraz ochronę środowiska. Inwestycje prowadzone na oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum, oprócz zapewnienia ciągłości pracy, pozwoliły także na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 29 % co stanowi 1200 MWh/rok.

– Działania modernizacyjne i inwestycje zabezpieczają ciągłość pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów takich jak hydrofornie, przepompownie i oczyszczalnie ścieków. – dodaje  Stanisław Krusz – Stanowią one infrastrukturę krytyczną, niezbędną do funkcjonowania miast, przemysłu, codziennego życia.

Dlatego też spółka konsekwentnie realizuje plany inwestycyjne, dbając o zapewnienie mieszkańcom Katowic najwyższych standardów dostarczania wody i oczyszczania ścieków.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.