Pierwszy krok należy do Ciebie – jak w prostych krokach możesz wesprzeć bioróżnorodność w Polsce

jj

04.09.2023 12:42 Źródło: SEC Newgate CEE
Strona główna Klimat, Edukacja Pierwszy krok należy do Ciebie – jak w prostych krokach możesz wesprzeć bioróżnorodność w Polsce

Partnerzy portalu

Pierwszy krok należy do Ciebie – jak w prostych krokach możesz wesprzeć bioróżnorodność w Polsce - ZielonaGospodarka.pl

Podstawą funkcjonowania życia na Ziemi jest zachowanie różnorodności biologicznej, czyli zróżnicowania gatunków we wszystkich ekosystemach. Musimy mieć świadomość, że jej spadek, obserwowany w ostatnich latach, może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przyszłych pokoleń. Co zatem możemy zrobić, żeby chronić bioróżnorodność?

Najważniejsze zagrożenia dla różnorodności biologicznej to niszczenie siedlisk naturalnych, wprowadzanie gatunków inwazyjnych, zmiany klimatu, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza. Można to zmienić rozpoczynając od prostych kroków. Pierwszy to edukacja, która umożliwia zrozumienie naszego powiązania i zależności od przyrody. Należy uświadamiać, że ludzkie zdrowie, żywność, woda pitna i wiele innych aspektów życia zależy od zachowania różnorodnych ekosystemów i gatunków. Edukacja przekłada się na zmianę postaw społecznych w kierunku lepszej ochrony przyrody.

Kolejnym krokiem jest ochrona naturalnych siedlisk, takich jak lasy, mokradła czy łąki oraz bardziej świadoma turystyka. Stosowanie się do regulaminów parków narodowych i rezerwatów to nasz wkład w ochronę najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski.

Do prostych działań chroniących bioróżnorodność należy też tworzenie i utrzymanie ogrodów, w których rosną rodzime gatunki roślin. Przyciągają one różne gatunki zwierząt, szukających pożywienia, schronienia i miejsc do rozmnażania. Stawianie karmników, budek dla ptaków, jeży czy nietoperzy, zimowych hoteli dla owadów, unikanie stosowania pestycydów, to kolejne proste sposoby na osiągnięcie celu. Kompostowanie odpadów organicznych jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale też sprzyja rozwojowi bezcennych dla środowiska mikroorganizmów i bezkręgowców.

- Mieszkańców, posiadających ogródki zachęcam do sadzenia rodzimych roślin, które  nie tylko upiększą ich najbliższe otoczenie, ale też przez większą część sezonu staną się swoistą „stołówką” dla owadów. Warto pomyśleć o rezygnacji chociaż z fragmentu równo przystrzyżonego trawnika na rzecz kwitnących bylin, a tuje w żywopłocie zamienić np. na głóg lub tarninę – mówi dr Monika Szewczyk z UNEP/GRID-Warszawa, ekspert kampanii Chroń Bioróżnorodność.

O kampanii „Chroń bioróżnorodność”


Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Chroń bioróżnorodność” porusza różne kwestie związane z różnorodnością biologiczną – wyjaśnia dlaczego jedne gatunki znikają z naszego otoczenia, a pojawiają się inne, obce dla naszej lokalnej przyrody, tłumaczy, jakie mogą być konsekwencje ich braku w ekosystemie. Pokazuje także przykłady gatunków przywróconych polskiej przyrodzie, jak np. motyl niepylak apollo, którego introdukcja prowadzona jest od 2016 r. w Karkonoskim Baku Genów w Jagniątkowie. Mówi również o roli, jaką spełnia różnorodność biologiczna w miastach i na terenach wiejskich. Wszystkie te działania mają jeden cel – uświadomienie, jak ważna jest bioróżnorodność dla naszego życia i przekazanie wiedzy, jak każdy z nas może ją chronić.

Więcej informacji na temat roli różnorodności biologicznej w naszym życiu, można przeczytać na stronie kampanii: www.bioroznorodnosc.gov.pl.

Źródło:
inf. prasowa
SEC Newgate CEE

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.