Podsumowanie kampanii „Chroń bioróżnorodność"

zg

10.10.2023 15:26
Strona główna Klimat, Edukacja Podsumowanie kampanii „Chroń bioróżnorodność"

Partnerzy portalu

Podsumowanie kampanii „Chroń bioróżnorodność"  - ZielonaGospodarka.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Chroń bioróżnorodność”, poprzez którą wyjaśniało czym jest różnorodność biologiczna, jaką pełni rolę i jakie zagrożenia wynikają z jej utraty.

W ramach kampanii przeprowadzono szereg działań, które były ukierunkowane na różne grupy odbiorców, tj.: dzieci i młodzież, nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Odbyła się m.in. lekcja on-line poświęcona ochronie różnorodności biologicznej, w której wzięło udział ponad 3 tys. uczniów z ponad 100 szkół. Przygotowano także scenariusze lekcji  z materiałami do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć.

- Przekazywanie młodzieży wiedzy o potrzebie ochrony różnorodności biologicznej i  generalnie o tym jak bardzo zależymy od otaczającego nas świata przyrody, to nie tylko kwestia edukacji, ale także odpowiedzialności wobec naszej planety. Poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej w młodych umysłach, tworzymy szansę na głębokie przewartościowanie oraz zmianę podejścia do otaczającego nas świata. Różnorodność biologiczna to nasz naturalny kapitał, od którego w dużym stopniu zależy nasz byt na Ziemi. W naszym żywotnym interesie trzeba pieczołowicie go chronić i nauczyć się roztropnie z  niego czerpać– mówi dr Monika Szewczyk, ekspert kampanii.

We wrześniu odbyło się także pięć webinarów, w których uczestniczyło ponad 500 pracowników urzędów gmin. Ich tematyka była skupiona wokół błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, retencji wody, rozwoju zieleni, rozwiązań opartych na przyrodzie w przestrzeni miejskiej i pozyskiwania finansowania dla ochrony bioróżnorodności.

Wszystkie webinary będą niebawem dostępne na stronie internetowej kampanii.

- Dzięki takim webinarom możemy dostarczyć pracownikom naszych samorządów wiedzy i narzędzi niezbędnych do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska. Edukacja i świadomość w zakresie ochrony różnorodności biologicznej są kluczowymi narzędziami w budowaniu zrównoważonych miast, przyjaznych przyrodzie i człowiekowi – mówi Jarosław Margielski, Prezydent Miasta Otwocka.

Kampania pokazywała również, jakie działania można podjąć, aby wspierać bioróżnorodność zarówno na terenach wiejskich, przypominając m.in. o funkcji zadrzewień śródpolnych, jak i w miastach, np. poprzez ich odbetonowanie i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury.

Podczas inauguracji kampanii Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło kolejną edycję konkursu Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt, którego wyniki ogłoszono6 października. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.gov.pl/edukacja-ekologiczna/miasto-z-klimatem.

- Poprzez konkurs “Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” promujemy proekologiczne działania miast i wskazujemy dobre praktyki, które mogą być wzorem dla innych samorządów miejskich, jak realizować działania polegające m.in. zazielenianiu przestrzeni miejskich – podkreśla Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Kampania „Chroń Bioróżnorodność” docierała do szerokiego grona odbiorców także dzięki przygotowanym materiałom promowanym przede wszystkim w Internecie. Skupiały się one na kluczowych aspektach ochrony bioróżnorodności i zachęcały do zaangażowania się w działania na rzecz środowiska naturalnego. O różnorodności biologicznej na swoich kanałach opowiadali też znani vlogerzy i popularyzatorzy nauki.

Więcej informacji na: bioroznorodnosc.gov.pl

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.