Polska wspiera Ukrainę w ramach Wspólnoty Energetycznej

zk

13.04.2022 09:51 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Polska wspiera Ukrainę w ramach Wspólnoty Energetycznej

Partnerzy portalu

Polska wspiera Ukrainę w ramach Wspólnoty Energetycznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska, wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla Wspólnoty Energetycznej poświęconym energetyce Ukrainy w czasie wojny i jej odbudowie po odparciu agresji rosyjskiej, wydarzenie odbyło się 11 kwietnia br. w Wiedniu.

Jak zaznaczył wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, Polska od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji solidaryzuje się z Ukrainą. Jest to szczególnie widoczne w sektorze energetycznym, gdzie nasz kraj aktywnie wspiera stronę ukraińską m.in. w zaopatrzeniu w surowce oraz synchronizacji sieci elektroenergetycznej z Europą kontynentalną. W obliczu trwającej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jesteśmy gotowi na więcej – już teraz oraz w perspektywie nadchodzących miesięcy i lat.

Polska przedstawiła i realizuje najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. Wprowadziliśmy prawo pozwalające wprowadzić zakaz importu węgla z Rosji. Zdecydowanie i jednoznacznie Polska opowiada się też na forum europejskim za przedłużeniem sankcji w sektorze energetycznym, np. poprzez zakaz importu ropy z Rosji, jak również całkowitego odejścia od rosyjskich dostaw.

– Najlepszą odpowiedzią na uniezależnienie się od rosyjskich dostaw jest dywersyfikacja źródeł dostaw – dodał wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński.

– Pozostajemy otwarci na zapewnienie naszym sąsiadom dostępu do nowej infrastruktury dostaw i dywersyfikacji, zgodnie z regulacjami UE w tym zakresie. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska ponownie rozważy swoje stanowisko w sprawie finansowania infrastruktury gazu ziemnego w większym zakresie niż wynika to z Rozporządzenia TEN-E. To przyspieszy proces i zmniejszy jego koszty, co leży w interesie wszystkich zainteresowanych stron – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Dalsze działania związane z synchronizacją są przedmiotem rozmów delegacji państw zrzeszonych w ramach Wspólnoty Energetycznej. Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński, zaapelował do wszystkich zaangażowanych krajów o pełne wsparcie w najpilniejszych kwestiach, dla okazania solidarności, niezbędnej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński odbył także spotkanie koordynacyjne z kierownikami wszystkich placówek zagranicznych RP w Wiedniu.

***

Wspólnota Energetyczna jest międzynarodową organizacją zrzeszającą Unię Europejską i jej sąsiadów w celu stworzenia zintegrowanego paneuropejskiego rynku energii. Organizacja została utworzona na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną, podpisanego w październiku 2005 r. w Atenach w Grecji, obowiązującego od lipca 2006 r. Głównym celem Wspólnoty Energetycznej jest rozszerzenie reguł i zasad dotyczących wewnętrznego rynku energii UE na kraje Europy Południowo-Wschodniej, region Morza Czarnego i innych krajów, na podstawie prawnie wiążących ram.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23475,00 $ tona 1,62% 2 gru
 Cynk 3066,00 $ tona 0,33% 2 gru
 Aluminium 2448,00 $ tona 0,74% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.