Polskie biura na bakier z ekologią - wyniki raportu „Ekobarometr – zielono w biurze”

kw

15.09.2023 12:44
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Polskie biura na bakier z ekologią - wyniki raportu „Ekobarometr – zielono w biurze”

Partnerzy portalu

Polskie biura na bakier z ekologią - wyniki raportu „Ekobarometr – zielono w biurze” - ZielonaGospodarka.pl

 Ponad 22% polskich firm nie podejmuje żadnych działań na rzecz ekologii, 64% pracowników nie zna żadnego pojęcia i terminu związanego z działalnością proekologiczną a jedynie 15% ocenia wysoko swoje biuro pod kątem rozwiązań proekologicznych. Z opublikowanego przez polską firmę doradczą Nuvalu Polska raportu “Ekobarometr - Zielono w biurze” powstałego we współpracy z firmą badawczą SW Research, płyną na szczęście również pozytywne i konstruktywne wnioski. 

Wyniki badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” pokazują, że chociaż łącznie 78% pracowników zauważa działania firmy prowadzone na rzecz ekologii i dbania o środowisko, to aż 62% spośród nich stwierdza, że są to jedynie pojedyncze inicjatywy. Znaczna część firm (22%) nie prowadzi żadnego rodzaju inicjatyw proekologicznych. 


Można z tych wyników wnioskować, że firmy robią wciąż za mało na rzecz zrównoważonego rozwoju lub też co wysoce prawdopodobne, ich działania nie są wystarczająco widoczne i promowane wśród pracowników. To wielki błąd, ponieważ budowanie świadomości oraz wdrażanie ekologicznych praktyk ma znaczący wpływ na satysfakcję z pracy i ocenę pracodawcy, co również jednoznacznie wynika z badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE”. Organizacje dbające o środowisko i podejmujące działania na rzecz ochrony przyrody są często postrzegane jako bardziej nowoczesne, odpowiedzialne społecznie i atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. Co więcej, działania takie mają istotny wpływ na skłonność do polecania pracodawcy i ogólny stosunek do pracy. Jaki jest jego status? 

Doradcy najmniej zadowoleni


Pracownicy z sektorów doradztwa, usług prawnych i finansowych najwyżej oceniają swoich pracodawców oraz swoje biura, aczkolwiek ocena i tak pozostaje ujemna (wskaźnik LYW = –11,7*). Najmniej usatysfakcjonowaną grupą zawodową są pracownicy z branż sprzedaży i marketingu (wskaźnik LYW = –48,6) oraz logistyki (wskaźnik LYW = –34,7). Pracownicy ostatniej wymienionej grupy oceniają bardzo nisko również swoich pracodawców i biura, w których pracują. 

Dane dotyczące satysfakcji pracowników z różnych branż wskazują na potrzebę zwrócenia większej uwagi na proekologiczne postawy pracowników z branży sprzedaży i marketingu. Pracodawcy powinni aktywnie działać na rzecz zapewnienia im odpowiednich warunków oraz wsparcia, aby tworzyć bardziej zrównoważone ekologiczniei satysfakcjonujące środowisko pracy. 

W raporcie Nuvalu Polska „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” zawarte zostały szczegółowe wyniki dotyczące ocen pracowników z różnych branż na temat inicjatyw, jakości biur oraz podnoszenia świadomości w kontekście ekologii. 

Zmniejszenie liczby niezadowolonych pracowników wymaga zrozumienia przez organizację ich oczekiwań i potrzeb również w kontekście edukacji i aktywizacji w działania proekologiczne. Dbając o ekologię w miejscu pracy, pracodawca pokazuje, że firma troszczy się o przyszłość planety, ale też o swoich pracowników. Jakie konkretne działania mogą mieć na to wpływ według dostępnych danych? 

Co wpływa na stosunek do pracy - ukryte czynniki


Spośród wszystkich pytań zadanym osobom badanym, poprzez analizę czynnikową (metoda statystyczna, która pozwala poznać relację pomiędzy zmiennymi wykraczającymi poza deklaracje) wyodrębniono 3 czynniki około-ekologiczne mające silny wpływ na wskaźnik zadowolenia z pracy - Love Your Work.

 “Optymalizacja przestrzeni pod kątem komfortu pracy” (t = 2,9) jest kluczowym, praktycznym działaniem z zakresu ekologii wpływającym na zadowolenie pracowników - na ten czynnik składają się między innymi systemy i rozwiązania mające wpływ na bezpośrednie i fizyczne odczucia pracowników, jak cyrkulacja powietrza i komfort akustyczny. 

Drugi czynnik składający się z więcej niż jednego pytania to podstawowe działania z zakresu oszczędzania energii. Są to aktywności ściśle powiązane z ekonomizacją firmy, czyli stosowanie energooszczędnych sprzętów i żarówek oraz segregacja śmieci – jest to działanie zauważane przez pracowników i jednocześnie mające silny wpływ na pozytywną ocenę pracodawcy. 

Najsilniejszy wpływ ma jednak czynnik składający się z pojedynczego pytania odpowiadający na stwierdzenie: „Moim zdaniem pracodawca w ogóle nie dba o ekologię”. Firmy, które nie przywiązują dużej wagi do działań proekologicznych, mogą odczuwać brak zrozumienia ze strony pracowników, którzy coraz częściej dostrzegają konieczność dbania o środowisko. Pracownicy, którym zależy na ekologii i odpowiedzialności społecznej, mogą czuć się mniej zaangażowani i zmotywowani widząc, że ich firma nie podejmuje odpowiednich działań w tej dziedzinie. Warto zatem, aby organizacje zbadały stanowisko pracowników w tych kwestiach i podjęły ryzyko związane z wprowadzaniem odpowiednich zmian. 

Oczekiwania vs. rzeczywistość?


Jakie działania są natomiast podejmowane przez polskie firmy? W czołówce inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz ekologii, które zauważają pracownicy są: wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup pojemników do segregacji śmieci, czy zakup sprzętu klasy A+ / A++ / A+++.  

Jak widać mamy tu zagospodarowany przede wszystkim drugi czynnik – “Podstawowe działania z zakresu oszczędzania energii”. Pracownicy nie zauważają natomiast działań związanych z ekonomizacja i optymalizacja miejsca pracy w biurze. Najprostszy do wdrożenie element jak “Umieszczanie roślin na terenie firmy/biura” deklaruje jedynie 23% ankietowanych! Wprowadzenie takich działań i rozwiązań, które mają też bardziej bezpośredni wpływ na komfort pracy a nie tylko oszczędność (lub też odpowiednia o nich komunikacja) może w znaczący sposób podnieść ogólną satysfakcję z pracy. Rolę edukacji podkreśla też kolejny zbadany obszar, czyli wiedza na temat podstawowych pojęć. 

Na bakier z certyfikatami - nadal wiemy za mało


Wyniki badania wskazują, że 64% pracowników nie zna żadnego terminu i pojęcia związanego ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Termin CSR czy ESG funkcjonują już od wielu lat i są podstawą w budowaniu strategii organizacji, uwzględniającej aspekty środowiskowe. Nawet w przypadku tak szablonowych terminów badanie wykazuję, że są one znane tylko 10% badanym.  

Uzyskane informacje z analizy EKObarometru są zatem niepokojące i sygnalizują istotne wyzwania w zakresie budowania świadomości ekologicznej w miejscu pracy wielu organizacji. Czyny i działania są ważniejsze niż słowa. Jestem zdania, że zrozumienie terminologii i pojęć związanych z ekorozwojem jest kluczowe dla skutecznego zaangażowania pracowników w inicjatywy proekologiczne w organizacji. Dlatego ważne jest, aby firmy aktywnie promowały kulturę zrównoważonego rozwoju i ekologiczne podejście do biznesu - mówi Bartosz Kozieł, Członek Zarządu Nuvalu Polska.  

 


Główny wniosek: proste działania + komunikacja


Promowanie działań proekologicznych to dziś jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi się mierzymy. Wciąż jednak nie jest to popularna praktyka w wielu miejscach, w tym także w środowisku biznesowym. Propagowanie działań na rzecz ekologii nie tylko przyczynia się do ochrony naszej planety, ale może także tworzyć korzystne warunki pracy i wpływać pozytywnie na zadowolenie pracowników, ich motywację i efektywność. Ponad 35% firm nadal nie podejmuje tego typu działań, 7% firm robi to jedynie raz na kilka lat. To nie tylko utrudnia osiągnięcie celów ekologicznych, ale także odbija się na naszej zdolności do tworzenia przyjaznych i zdrowych środowisk pracy. Jak wynika z opisanej wcześniej analizy czynnikowej, czasem wystarczą naprawdę proste działania około - ekologiczne, aby podnieść satysfakcję z pracy i skłonność do polecania pracodawcy. Oczywiście pracownicy muszą mieć ich świadomość - stąd duża rola komunikacji między obiema stronami. 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.