Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska w Luksemburgu

Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska w Luksemburgu
Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska w Luksemburgu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

zk

11.06.2021 Źródło: informacja prasowa

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska, które odbyło się 10 czerwca 2021 roku w Luksemburgu. Wśród omawianych tematów znalazły się kwestie budowy Europy odpornej na zmianę klimatu – nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

W trakcie obrad Polska wyraziła poparcie dla kompromisowej wersji konkluzji w sprawie Strategii UE w zakresie przystosowania do zmiany klimatu. W przyjętych konkluzjach Rady podkreślono, że Unia Europejska powinna wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich na rzecz ochrony swoich obywateli oraz zintensyfikować działania przystosowawcze do zmiany klimatu. Konkluzje Rady uwzględniły najważniejsze kwestie poruszane przez Polskę podczas negocjacji ich projektu.

Ponadto podczas posiedzenia Ministrowie UE ds. Środowiska odbyli pierwszą dyskusję w sprawie  przedstawionego przez Komisję Europejską w marcu br. planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

– Polska zdecydowanie popiera większość wskazanych przez Komisję Europejską działań, jednak realna implementacja tych rozwiązań będzie dużym wyzwaniem dla państw członkowskich. Najważniejsze jest, by skoordynować działania na wszystkich forach i włączyć wszystkie zainteresowane strony w ich realizację, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Ambicje dotyczące spraw środowiskowych muszą być projektowane z uwzględnieniem możliwości ich wdrażania w kontekście ekonomicznym, szczególnie w czasach pandemii – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W trakcie obrad poruszono również kwestię  postępu prac nad rozporządzeniem w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020.

Polska przychyliła się ku argumentom wielu państw członkowskich oraz Służb Prawnych Rady, że ze względu na wyraźny komponent środowiskowy, wskazane jest zastosowanie podwójnej podstawy prawnej, a więc obok art. 114 również art. 192 Traktatu o Funkcjonowaniu UE (TFUE).

Jednocześnie Polska zakwestionowała potrzebę i wartość dodaną nowych przepisów szczegółowych w sprawie ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych w odniesieniu do baterii, biorąc pod uwagę istniejące procedury na mocy rozporządzenia REACH.

Ponadto w zakresie „spraw różnych” Polska poparła stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej, w której do końca czerwca br. sprawuje Prezydencję, w zakresie tzw. zrównoważonego finansowania (taksonomia UE). Wiceminister Guibourge-Czetwertyński wskazał na potrzebę pilnego wydania przez Komisję Europejską propozycji dodatkowych regulacji w ramach taksonomii (akt delegowany), uwzględniających energetykę jądrową  i gaz naturalny.

– Polska strategia transformacji energetycznej przyjęta przez Rząd RP na początku br., przewiduje znaczącą redukcję udziału węgla wytwarzaniu energii elektrycznej. Zapewnienie w regulacjach UE możliwości finansowania energetyki jądrowej oraz inwestycji w gaz ziemny, które razem ze źródłami energii odnawialnej mają zastąpić wysokoemisyjny węgiel, ma duże znaczenie dla skuteczności polskiej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej – podkreślił wiceminister.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.