Potrzebujemy zielonego prądu i magazynów energii!

ew

21.01.2021 13:53 Źródło: WWF
Strona główna Klimat, ekologia Potrzebujemy zielonego prądu i magazynów energii!

Partnerzy portalu

Potrzebujemy zielonego prądu i magazynów energii!  - ZielonaGospodarka.pl
fot. Orsted

Zmiana klimatu staje się najważniejszym zagrożeniem dla niezliczonych gatunków roślin i zwierząt. Polska dokłada się do tego kryzysu, a największym źródłem emisji CO2 jest energetyka. Fundacja WWF popiera całkowite przejścia na odnawialne źródła energii (OZE), dlatego wystąpiliśmy na konferencji Polskiej Izby Magazynowania Energii, na której mówiliśmy o naszej roli w promowaniu zielonego prądu.

Unia Europejska ma zredukować emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55% netto do 2030 roku względem 1990 roku. To będzie ogromne wyzwanie dla Polski, ale aby zatrzymać zmianę klimatu musimy całkowicie zrezygnować z węgla, ropy i gazu. Nasze elektrownie co minutę spalają jeden wagon węgla kamiennego i podobną ilość węgla brunatnego. W ten sposób produkujemy wciąż aż trzy czwarte prądu.
Panele słoneczne i magazyny energii

Musimy szerzej korzystać z odnawialnej energii, w tym wiatrowej i słonecznej. Ona jednak jest dostępna tylko wtedy, gdy panuje odpowiednia pogoda. Powinniśmy stawiać więcej paneli słonecznych i wiatraków, jak również nauczyć się gromadzić energię na czas niekorzystnej aury.

Konferencja „Energy Storage – Regulations, Safety, Technologies, Implementations” organizowana w dniach 16-17 grudnia przez PIME była poświęcona magazynom energii, w tym już zainstalowanym w Polsce instalacjom. Zanim magazyny energii staną się powszechne (i pojawią się nawet w naszych domach) trzeba ustanowić odpowiednie przepisy, zasady rozliczania się z dostawcami prądu oraz standardy bezpieczeństwa tych urządzeń.

Czy 100% OZE jest możliwe?

Fundacja WWF z nadzieją patrzy na rozwój magazynowania energii. Rezygnacja Polski z węgla będzie ogromnym wyzwaniem, dlatego musimy wspierać wszystkie technologie, które pozwolą nam zasilać nasze domy bez szkody dla klimatu. Na początku 2021 roku zlecimy przygotowanie analizy, w której policzone zostanie, w jaki sposób i jakim kosztem możemy za 30 lat produkować prąd tylko ze źródeł odnawialnych.

Od lat informujemy i działamy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego promujemy odnawialne źródła energii, jak również publikujemy wiedzę dotyczącą dostępnych metod gromadzenia prądu.

Ochrona lasów, rzek i rolnictwa

Celem transformacji energetycznej jest zmniejszenie do zera wpływu Polski na zmianę klimatu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wymagało zmian nie tylko w wytwarzaniu prądu, ale też w ogrzewaniu budynków, transporcie, rolnictwie i leśnictwie. Jednocześnie powinniśmy też dbać o zachowanie w dobrym stanie lasów i rzek, dlatego przygotowując analizę dla energetyki przyjrzymy się krytycznie możliwościom dalszego wykorzystywania energii wody i spalania drewna.

Budowanie przyszłości na odnawialnych źródłach energii jest możliwe, jednak powinno być oparte przede wszystkim na rozwiązaniach, które w jak najmniejszy sposób ingerują w środowisko naturalne. Elektrownie wiatrowe i słoneczne powinny być szerzej stosowane w naszym kraju. Dzięki magazynom energii będziemy mogli polegać na nich bardziej niż dotychczas.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.