Premier: stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w gestii poszczególnych krajów UE

Premier: stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w gestii poszczególnych krajów UE - ZielonaGospodarka.pl
22.03.2023 17:21
Strona główna Prawo, finanse Premier: stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w gestii poszczególnych krajów UE

Partnerzy portalu

Premier: stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w gestii poszczególnych krajów UE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów; tego dnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w obronie polskich lasów. Stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich UE - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił w środę we wpisie na Facebooku, że 21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów, "który ma na celu promowanie wiedzy na temat lasów i drzew, ich znaczenia dla nas i naszej planety oraz sposobów na ich ochronę".

"Wczoraj z inicjatywy Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w obronie polskich lasów. Stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej" - zaznaczył szef rządu.

Zwrócił uwagę, że "w Polsce sektor przemysłu drzewnego zatrudnia aż 500 tys. osób i wytwarza 2,3 proc. PKB". "Niemal 30 proc. powierzchni w Polsce porastają lasy, a ich powierzchnia wynosi ponad 9,2 mln ha" - dodał.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Ministerstwo Klimatu i Środowiska dbają o ten najcenniejszy zielony zasób Polski. Zrównoważone zarządzanie lasami może pomóc ograniczyć wylesianie i degradację przyrody, przywrócić zdegradowane obszary naturze oraz zapewnić materiały odnawialne, a ludziom miejsca pracy" - zaznaczył Morawiecki.

"Polskie lasy w polskich rękach to gwarancja zielonego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń!" - dodał premier.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała we wtorek, że z jej inicjatywy rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów. "Lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą jak o nie zadbać (...) Polskie lasy w polskich rękach na zawsze" - podkreśliła we wpisie na Twitterze szefowa MKiŚ.

Kancelaria premiera przekazała, że w uchwale rząd uznaje, iż leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

"Lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze, stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków, stąd winny pozostać pod wyłącznym nadzorem państwa polskiego" - podkreślono.

W uchwale dodano, że Rada Ministrów wyraża przekonanie, że funkcjonująca w Polsce "wielofunkcyjna zrównoważona gospodarka leśna, w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej, korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej".

Podkreślono, że na mocy dotychczasowych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych. "Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje zatem, że konsekwencje działań Komisji Europejskiej dążących do współdzielenia kompetencji w zakresie gospodarki leśnej, mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy" - dodano.

Sprzeciw wśród polityków partii rządzącej, jak i leśników wzbudziła propozycja ws. przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE. W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

ero/ itm/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.