Projekt rozporządzenie dot. ekoschematów - oświadczenie zamiast zdjęć geotagowanych

Projekt rozporządzenie dot. ekoschematów - oświadczenie zamiast zdjęć geotagowanych - ZielonaGospodarka.pl
28.02.2024 15:51
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Projekt rozporządzenie dot. ekoschematów - oświadczenie zamiast zdjęć geotagowanych

Partnerzy portalu

Projekt rozporządzenie dot. ekoschematów - oświadczenie zamiast zdjęć geotagowanych - ZielonaGospodarka.pl

O realizacji praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” będzie można informować w formie oświadczenia - zakłada projekt rozporządzenie ministra rolnictwa, który został skierowany do konsultacji publicznych. Dotychczas można to było zrobić tylko w formie zdjęć geotagowanych.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, "w roku 2023 w Polsce po raz pierwszy rolnicy mogli zawnioskować o przyznanie płatności bezpośrednich w formie ekoschematów obszarowych. Doświadczenia z pierwszego roku wdrażania wskazały na potrzebę wprowadzenia zmian, które pozwolą na łatwiejszą, a co się z tym wiąże, efektywniejszą i sprawniejszą realizację działania".

Wskazano, iż zaistniała konieczność opracowania przepisów krajowych zmieniających dotychczasowe regulacje w zakresie zasad i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska. Celem ułatwienia rolnikom dostępu do dopłat do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, przepisy projektowanego rozporządzenia umożliwiają potwierdzenie ich realizacji praktyk również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenia o ich wykonaniu

Dotyczy to takich praktyk jak: wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

Według resortu rolnictwa ponadto konieczne było doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu liczenia dużych sztuk przeliczeniowych (DJP) zwierząt w ramach praktyki "Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt".

W przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, doprecyzowano, że na potrzeby międzyplonów ozimych mogą być wysiewane uprawy w formie jarej lub ozimej. Ponadto, w przypadku wsiewek śródplonowych dodano przepis o obowiązku prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, tym samym rezygnując z obowiązku składania oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym.

Doprecyzowano również przepis dotyczący możliwości łączenia na jednej powierzchni pakietów/interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych z Ekoschematem retencjonowanie wody na TUZ.

O dopłaty w ramach ekoschematów ubiega się ok. 418 tys. rolników. Pieniądze na ten cel pochodzą ze Wspólnej Polityki Rolnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca br.

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.