Projekty nowelizacji tzw. specustawy jądrowej i strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej skierowane do konsultacji publicznych

zk

21.07.2021 08:42 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Projekty nowelizacji tzw. specustawy jądrowej i strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej skierowane do konsultacji publicznych

Partnerzy portalu

Projekty nowelizacji tzw. specustawy jądrowej i strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej skierowane do konsultacji publicznych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych dwa dokumenty: projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawy jądrowej) i niektórych innych ustaw, oraz projekt Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w lutym br. Polityką energetyczną Polski do 2040 r. energetyka jądrowa - jako bezemisyjne źródło energii - stanowić będzie filar transformacji energetycznej Polski. Pierwszy reaktor zostanie uruchomiony w 2033 r., a docelowo planuje się budowę elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe.

Mając na względzie powyższe cele oraz wymogi wynikające z  ustawy – Prawo atomowe Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowelizacji tzw. specustawy jądrowej oraz niektórych innych ustaw tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (m.in. ustawy – Prawo atomowe), jak również Strategię i politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP.

Celem projektu ustawy jest usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń i innych decyzji dla obiektów jądrowych, zwiększenie nadzoru państwa nad realizacją tych strategicznych inwestycji oraz wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako organu właściwego do spraw bezpieczeństwa jądrowego. Proponowane zmiany mają kompleksowy charakter i usprawnią realizację wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowych w Polsce, w tym  ustalenia ich lokalizacji, prac przygotowawczych, budowy, rozruchu i oddania elektrowni do eksploatacji.

Najważniejsze zmiany prawne przyspieszające realizację inwestycji to m.in.: przesunięcie decyzji zasadniczej na początkowy etap procesu inwestycyjnego, zapewnienie możliwości równoległego prowadzenia niektórych postępowań administracyjnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących budowy i rozruchu obiektów jądrowych, rozszerzenie zakresu pozwolenia na prace przygotowawcze oraz katalogu inwestycji towarzyszących.

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z terminem na zgłaszanie uwag do 11 sierpnia br.

Link do projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw

Głównym celem przygotowanej Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (dalej: „Strategia”) jest z kolei zapewnienie ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument określa najważniejsze cele i kierunki działań, które mają wzmocnić ochronę ludności oraz środowiska naturalnego. Strategia przedstawia także opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym obszarze.

Obowiązek opracowania Strategii wynika wprost z art. 39p ust. 1 ustawy – Prawo atomowe [1]. Konieczność opracowania i przyjęcia tego rodzaju dokumentu jest również zaznaczona w zaleceniach (tzw. standardach bezpieczeństwa) wydawanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Projekt Strategii dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki www.gov.pl/paa. Konsultacje publiczne będą prowadzone do 3 sierpnia br.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.