PSPA: obowiązek zapewnienia mocy dla punktów ładowania e-aut powinien dotyczyć również mniejszych gmin

zk

23.05.2021 12:05 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność PSPA: obowiązek zapewnienia mocy dla punktów ładowania e-aut powinien dotyczyć również mniejszych gmin

Partnerzy portalu

PSPA: obowiązek zapewnienia mocy dla punktów ładowania e-aut powinien dotyczyć również mniejszych gmin - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

Ustawowy obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej na potrzeby budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowych budynkach publicznych i wielorodzinnych powinien dotyczyć również gmin poniżej 100 tys. mieszkańców - ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Jak przypomina Stowarzyszenie, 27 maja br. wejdzie w życie długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych przy budynkach użyteczności publicznej oraz domach wielorodzinnych.

Joanna Makola z PSPA zwróciła uwagę, że podstawą prawną dla wydania rozporządzenia jest art. 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który przewiduje obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej w nowych budynkach obu kategorii, pozwalającej na instalację punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

Jak wyjaśniła, celem regulacji ma być zabezpieczenie mocy umożliwiającej instalację punktów ładowania oraz stopniowe zwiększanie ich liczby, z uwzględnieniem potrzeb zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną wynikającego z używania tych budynków.

– Problem w tym, że przepis ustawy, a w konsekwencji – przepisy rozporządzenia – odnoszą się jedynie do gmin powyżej 100 tys. mieszkańców – dodała.

– Tymczasem, żeby zapewnić odpowiednią moc przyłączeniową, pozwalającą na instalację punktów ładowania w budynkach powstających w całej Polsce, konieczne będzie poszerzenie delegacji ustawowej, tak aby zakresem rozporządzenia objąć również budynki znajdujące się w mniejszych gminach - poniżej 100 tys. mieszkańców – wskazała.

Jak wyjaśniła, w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której sąsiadujące ze sobą budynki w przyległych do siebie gminach będą podlegały innemu reżimowi prawnemu. "W jednym z nich zabezpieczona zostanie moc przyłączeniowa pozwalająca na instalację punktów ładowania, w drugim – nie będzie takiego wymogu, zatem moc nie zostanie zabezpieczona" - dodała.

– Takie zróżnicowanie z pewnością nie sprzyja rozwojowi przydomowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie – rozwojowi elektromobilności w Polsce, a przecież upowszechnienie możliwości ładowania samochodu elektrycznego jest jednym z kluczowych czynników determinujących ten rozwój – oceniła.

Makola zwróciła uwagę, że w tym kierunku idzie też prawo unijne.

– Dyrektywa z 30 maja 2018 r. przewiduje obowiązek wyposażania stanowisk postojowych przynależnych do nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych we wstępną infrastrukturę kanałową (a w odniesieniu do budynków niemieszkalnych – również w punkty ładowania).

– Przepisy dyrektywy odnoszą się do wszystkich nowych budynków, o ile mają one więcej niż dziesięć miejsc parkingowych. Ich wdrożenie do polskiego prawa pociągnie za sobą jednolity, dla inwestycji budowlanych w całej Polsce, obowiązek projektowania miejsc parkingowych z uwzględnieniem punktów ładowania – wskazała.

Dodała, że oznacza to konieczność zabezpieczenia odpowiedniej mocy przyłączeniowej dla wszystkich tych inwestycji, a nie tylko tych realizowanych w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, do których odnosi się wchodzące lada dzień rozporządzenie.

Według ekspertki, wejście w życie rozporządzenia kończy długotrwały proces legislacyjny, który rozpoczął się w 2019 roku.

– Podmioty realizujące inwestycje budowlane zyskują jasność co do reguł, na których mają opierać wyliczenie minimalnej mocy przyłączeniowej dla budynku na poczet mających w nim powstać punktów ładowania – podkreśliła.

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 maja 2021 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przewidziano, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem użyteczności publicznej stanowi iloczyn 20 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.

Minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ma natomiast stanowić iloczyn 50 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24925,00 $ tona -0,27% 17 sie
 Cynk 3635,00 $ tona -6,22% 17 sie
 Aluminium 2414,00 $ tona -1,11% 17 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.