Resort klimatu określił zasady pomocy publicznej z KPO w ramach inwestycji w wodór

Resort klimatu określił zasady pomocy publicznej z KPO w ramach inwestycji w wodór - ZielonaGospodarka.pl
20.02.2023 08:59
Strona główna Prawo, finanse Resort klimatu określił zasady pomocy publicznej z KPO w ramach inwestycji w wodór

Partnerzy portalu

Resort klimatu określił zasady pomocy publicznej z KPO w ramach inwestycji w wodór - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Wsparcie budowy stacji tankowania wodoru, czy rozwój instalacji do produkcji zielonego wodoru - przewiduje projekt rozporządzenia resortu klimatu i środowiska, w którym określono zasady pomocy publicznej dla takich inwestycji finansowanych w ramach KPO.

W poniedziałek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. udzielenia pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że określa on warunki, których spełnienie uprości procedurę udzielania pomocy publicznej na inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru, budowę stacji tankowania wodoru, rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wskazano, że chodzi o wodorowe inwestycje KPO w tzw. "wiązce" - "Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru".

Jak wyjaśniono chodzi m.in. o budowę i oddanie do użytku 25 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, w tym bunkrowanie wodoru. Wsparciem będą objęte również projekty badawcze i innowacyjne prowadzące do powstania trzech różnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Chodzi o pomoc finansową na rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych. Na pomoc finansową będą mogły liczyć też projekty zakładające rozwój instalacji i infrastruktury towarzyszącej do produkcji wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego, o mocy 320 MW. Wsparciem objęta będzie też budowa i wykorzystanie elektrolizerów.

Z projektu rozporządzenia wynika, że pomoc finansowa będzie udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 651/2014 w czterech kategoriach: pomoc na badania, rozwój oraz innowacje; pomoc na ochronę środowiska naturalnego; pomoc na rzecz portów; pomoc regionalna.

Zgodnie z projektem w ramach "pomocy na badania, rozwój oraz innowacje" będzie można otrzymać do: 20 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt, jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych; 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt, jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych; 7,5 mln euro na studium wykonalności, w przypadku studiów wykonalności poprzedzających działania badawcze. Na "pomoc na ochronę środowiska naturalnego" przewidziano dwa progi wsparcia dla przedsiębiorców na jeden projekt inwestycyjny - do 15 mln euro oraz do 50 mln euro. Dla "pomocy regionalnej" będzie to do 100 mln euro. Jeśli chodzi o "pomoc na rzecz portów" będą to również dwa progi wsparcia: do 130 mln euro na jeden projekt inwestycyjny w porcie morskim oraz do 40 mln euro na jeden projekt inwestycyjny w porcie śródlądowym. 


Michał Boroń/mick/ drag/

Tagi:
wodór, kpo, mkiś

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.