Rząd zajmie się programem funduszy UE na infrastrukturę, klimat i środowisko

zk

03.01.2022 13:32 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Rząd zajmie się programem funduszy UE na infrastrukturę, klimat i środowisko

Partnerzy portalu

Rząd zajmie się programem funduszy UE na infrastrukturę, klimat i środowisko - ZielonaGospodarka.pl
Fot. sejm.gov.pl

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem uchwały ws. przyjęcia programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027) - wynika z porządku posiedzenia Rady Ministrów. Przewidywana wartość dofinansowania to 25 mld euro.

Jak wynika z uzasadnienia, zawartego w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

FEnIKS na lata 2021-2027 ma stanowić ramy interwencji dla działań zmierzających do budowy podstaw gospodarki zrównoważonej, która spełniałaby wymogi gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, przyjaznej środowisku, odpornej na zmiany klimatu oraz dbającej o wysoką jakość życia mieszkańców.

Głównymi źródłami finansowania mają być środki Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna kwota dofinansowania z obu funduszy w ramach programu będzie wynosić ponad 25 mld euro, z czego wkład EFRR 12,8 mld euro, a FS 12,3 mld euro. Środki te mają być uzupełnione o wkład krajowy pochodzący głównie ze środków publicznych.

Program FEnIKS przewiduje osiem priorytetów działań: wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, transport miejski, wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, wsparcie sektora transportu z EFRR, zdrowie, kultura oraz pomoc techniczna.

Wsparcie będzie skierowane do podmiotów publicznych oraz niepublicznych, w tym m.in. do: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, właścicieli budynków mieszkalnych, państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, dostawców usług energetycznych, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służb ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu, podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi, organizacji pozarządowych, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury.Wsparcie z programu odbywać się będzie głównie w formie dotacji, a częściowo poprzez instrumenty finansowe - wskazuje się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rezultaty działań programu mają obejmować stopniowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wzmacnianie infrastruktury niezbędna dla rozwoju i bezpieczeństwa kraju. Dotyczy to w szczególności inwestycji w zakresie sieciowych połączeń transportowych i energetycznych.

W obszarze rozwoju infrastruktury transportowej przewiduje się m.in. podniesienie efektywności i atrakcyjności transportu publicznego oraz zachęcające mieszkańców do zmiany środka transportu z indywidualnego na zbiorowy. W zakresie infrastruktury energetycznej, za kluczowe wyzwanie rozwojowe uznaje się zapewnienie gospodarce, instytucjom i obywatelom stabilnych i optymalnie dostosowanych do potrzeb dostaw energii, po akceptowalnej ekonomicznie cenie.

Działania FEnIKS w obszarze czystej energii mają wspierać poprawę zaopatrzenia w niezbędne źródła energii, racjonalne i efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców, mających wartość energetyczną odpadów oraz OZE z wykorzystaniem potencjału innowacji w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii.

Inwestycje w dziedzictwo kulturowe oraz potencjał kreatywny społeczeństwa będą pomagać w budowie kapitału społecznego oraz będą służyć transformacji postaw sprzyjających innowacyjności, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy - zauważa się w uzasadnieniu.

Inwestycje w strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia mają z kolei być odpowiedzią na wyzwania związane z trendami demograficznymi i epidemiologicznymi, jak starzenie się społeczeństwa, wzrastająca zachorowalności umieralność z powody określonego rodzaju schorzeń i chorób oraz przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludności, a tym samym do korzystnej sytuacji na rynku pracy.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.